------------------------------------
------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Paminėtas garsus kraštietis

Juozas ArdzijauskasŠiemet sukanka devyniasdešimt metų, kai gimė Kazlų Rūdos krašto poetas Juozas Ardzijauskas. Lietuvos rezistencijos poetas, būsimasis Atgimimo dainius, politkalinys nuo mokyklos suolo, Taišeto lagerių katorgininkas gimė 1929 m. birželio 16 d. Kazlų kaime (Kazlų Rūdos savivaldybė). Augo gausioje, darnioje, darbščioje ir religingoje šeimoje. Tėvai vaikams įskiepijo meilę tėvynei, gimtajai kalbai, suteikė dvasinės kultūros vertybių pagrindus visam gyvenimui. Keturis pradžios mokyklos skyrius poetas baigė Krūvelių kaimo mokykloje, vėliau mokėsi Kazlų Rūdos vidurinėje. Eiliuoti pradėjo labai anksti. Mokyklą lankė juodžiausiais okupantų ir jų talkininkų siautėjimo laikais. Regėdamas neišmatuojamą tautos skausmą ir būdamas nepaprastai jautrios sielos visa tai jis sudėjo į pirmuosius moksleiviškų eilių rankraštinius rinkinėlius „Žydint obelims“ ir „Aš mačiau, kaip verkė žemė“. Už tai karo tribunolas 1948 m. moksleiviui atseikėjo dešimt katorgos metų ir penkerius „be teisių“.
Iš tremties grįžo 1953 metais, baigė mokslus, apsigyveno Kaune, vedė, dirbo įvairiose gamyklose. Rašė eilėraščius, kurie stiprino į laisvės kovą kylančios tautos dvasią, tapo dainomis. Iki pat Atgimimo buvo saugumo akiratyje, rašė į „stalčių“. Publikuoti eiles pradėjo Atgimimo metais, buvo aktyvus tautinių renginių dalyvis, pasinėrė į Sąjūdžio, Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos, Knygnešio draugijos veiklą. Juozo Ardzijausko poezijos orientyras visada buvo Tėvynė, Laisvė ir Teisingumas, išleido tris eilėraščių rinkinius: „Tau, Tėvyne“ (1989), „Vilties erškėtis“ (1994) ir „Vakarės skliaute“ (1998).
…Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos Kazlų filialas ir Jūrės kaimo bendruomenė pakvietė į popietę „Kad Lietuva čia vis gyventų…“, skirtą Juozo Ardzijausko 90- osioms gimimo metinėms paminėti. Į renginį atvyko poeto dukros Vilija ir Virginija, anūkai Ugnė, Paulius, mažoji proanūkė, poeto sesuo Levutė, buvę kaimynai iš gimtojo Kazlų kaimo.
Juozo Ardzijausko eilės, artimųjų atsiminimai, dainų, parašytų pagal jo žodžius, įrašai ir Jūrės kaimo kapelos „Medlieva“ koncertas leido susirinkusiems pajusti, kad Lietuva, kurią nepaprastai mylėjo ir gražiai apdainavo kraštietis Juozas Ardzijauskas, yra ir bus čia visada.

Rita SLISERIENĖ
Nuotrauka iš Juozo Ardzijausko šeimos archyvo

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.