------------------------------------
------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Restauruotas istorinis pastatas džiugina grožiu ir autentiškumu

Sausio 25 d. Kalvarijoje buvo atidaryta restauruota Arklių pašto stotis. Tiksliau – tai Pašto stoties komplekso vienas iš statinių (buvusi smuklė). Šį kompleksą įprasta vadinti Kalvarijos arklių paštu. Tokios pašto stotys ne viename mieste buvo įrengtos XIX a. pirmoje pusėje tiesiant Peterburgo–Varšuvos plentą, šiuo metu jas imta restauruoti kaip vertingą paveldą. Sujudo atnaujinti šias stotis ir akcentuoti jų istorinę vertę ir lietuviai, ir kaimynai lenkai.

Pastatas restauruotas išsaugant autentiškumą
Pastato duris pirmieji atrakino Suchovolės miesto burmistras Michal Grzegorz Matyskiel (kairėje)ir Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis.Statinys atnaujintas pagal bendrą su Suchovolės (Lenkija) miestu projektą „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje“. Investuota 963 266 eurų, didžioji dalis – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, prisidėjo ir Kalvarijos savivaldybė.
Skiriant finansavimą buvo įvertinta, kad vadinamasis arklių paštas – svarbi tarptautinio paveldo dalis. Kaip reikalauja įstatymai, restauruojant paveldo statinį kiek galint labiau atkurta autentiška pastato išvaizda ir viduje, ir tvarkant aplinką. Vadovautasi senomis išlikusiomis fotografijomis. Restauruota buvusi Arklių pašto smuklė atrodo autentiškai. Tai gražus pastatas, mat statant tokias stotis buvo nuostata, kad tokie statiniai turi tapti architektūros pavyzdžiais.Tvarkant pamatus ir aplinką panaudotas atkastas senasis grindinys (brukas), atkurtos vertingos detalės.
Kaip rašoma istoriniuose šaltiniuose, 1830–1835 m. tiesiant Peterburgo–Varšuvos plentą, pakelėse buvo įrengiamos pašto stotys.
Tokie pastatai turėjo tapti krašto grožio etalonu, tad stengėsi ir projektuotojai, ir statybininkai. Kalvarijos pašto stoties kompleksas – vertingas paveldo objektas. Iki 1829 m. pastatytas kompleksas susidėjo iš simetriškai išdėstytų aplink vidaus kiemą statinių: arklių keitimo stoties, pašto ir smuklės pastatų, kurie išliko iki šių dienų. Tai buvo viena iš arklių keitimo ir paštininkų poilsio, nakvynės ir maitinimo stočių. Lietuvoje išlikę tik dviejų tokių stočių pastatai. Kompleksą, manoma, projektavo Lenkijos karalystės kelių ir tiltų korpuso vyriausiasis statybininkas, parengęs Peterburgo–Varšuvos trasose svarbiausių pašto stočių projektus, architektas V. Raštelis.
Atidaryme buvo gausu svečių.Arklių pašto stotys architektūrine ir išdėstymo prasme buvo tipinės, keisdavosi šiek tiek tik fasadai. Kalvarijos pašto stoties pastatų komplekso smuklės pastato restauravimo darbai pradėti 2018 m. Ateityje tikimasi ir kitų kompleksui priklausančių statinių atnaujinimo.
Restauruojant smuklės pastatą įrengta pamatų hidroizoliacija, atnaujinti fasadai, kaminai, vertingas profiliuotas plytų karnizas. Restauruotos durų angos ir langai, atkurtas buvęs lygios klasikinės stogo dangos tipas. Teritorijoje atkurtas lauko akmenų grindinys, suveriamieji vartai. Įrengta granito plokštėmis dengta aikštelė, priėjimo takai. Atskira aikštelė automobiliams sustoti išklota trinkelėmis. Fasadas dviejų spalvų – sienos gelsvos, karnizai – balti.
Restauravimo darbus atliko Alytaus UAB „Kortas“, kuri specializuojasi paveldo objektų atnaujinimo srityje. Darbus atlikę statybininkai sakė, kad jiems dirbti buvo malonu, nes pastatas – labai Jau įrengta muziejaus ekspozicija.gražus.

Paskirtis – Turizmo informacijos centras ir muziejus
Atnaujintame gana erdviame pastate įsikurs muziejus ir Kalvarijos turizmo informacijos centras. Muziejaus ekspozicija skirta atspindėti mūsų ir kitų tautų, taip pat ir žydų, paveldą, nes Kalvarijoje jis gana gausus.
Su atnaujintu statiniu jau disonuoja kiti du komplekso pastatai. Kalvarijos savivaldybės vicemeras Kęstutis Bagdanavičius yra minėjęs, kad stengiamasi ir jų atnaujinimui išrūpinti finansavimą. Tik teks laukti, kol, tikimasi, bus galima teikti projektą. Didžioji dauguma gyventojų iš šių pastatų jau iškeldinta.

Iškilmingame atidaryme – gausu svečių
Rekonstruotą statinį šventino Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas Algirdas Žukauskas.Restauruoto pastato atidaryme buvo gausu svečių. Su partnerių atstovais atvyko Suchovolės miesto burmistras Michalas Gžegožas Matiskelis (Michal Grzegor Matyskiel), su kuriuo kalvarijiečiai taip susibičiuliavę, kad vadina tiesiog vardu. Ceremonija vyko lietuvių ir lenkų kalbomis. Pastatą pašventino Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas Algirdas Žukauskas, pacitavęs popiežiaus Pranciškaus mintį „Gręžkitės į savo praeitį. Ten semiamės dvasingumo ir išminties. Tai padeda kurti naują prasmingą istoriją“. Kalbėjo iš Punsko atvykęs Seinų burmistro patarėjas Rimas Radzis, Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, išreiškęs viltį, kad buvusi smuklė – to meto traukos centras dabar taip pat tokiu taps, tik bus kilnesnės paskirties. Suchovolės miesto burmistras M. G. Matiskelis sakė, kad jų mieste vietoje senos autobusų stoties iškilo pastatas, kuriame kuriasi kultūros centras. Svečias pasidžiaugė bendradarbiavimu ir tuo, kad kartu atkuriama bendra praeitis, o ryšiai stiprėja.
Padėkos raštai buvo įteikti Suchovolės burmistrui M. G. Matiskeliui ir istorikui kraštotyrininkui Alvydui Totoriui, kuriam susirinkusieji dėkingumą ir simpatijas išreiškė karštomis ovacijomis.
Buvo daug sveikinimų, pasidžiaugimų, dovanų naujai duris atveriančiam pastatui. Vėliau visi pakviesti į koncertą kultūros centre.

Jolanta RAČAITĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.