Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Dovanos idėja!!!

190px

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Istorija

Suvalkiečio“ gimimo data – 1941 m. balandžio 19 d. Tada išėjo pirmas tuometinės Marijampolės, o nuo 1955 metų – Kapsuko rajono valdžios oficialus periodinis leidinys laikraštis „Naujasis kelias“, su pertraukomis leistas iki 1992 metų.

 

Daugiau nei keturis dešimtmečius laikraščio redakcija glaudėsi keliuose kabinetuose be patogumų name, esančiame P. Butlerienės gatvėje (dabar jame Valstybinio archyvo filialas). 1984 m. pabaigoje buvo pastatytas dabartinis pastatas Ūkininkų g. 6, ir redakcija persikėlė į naujas patalpas.

 

Pradžioje laikraštis buvo leidžiamas du, tris kartus per savaitę, vėliau – penkis. Kaip ir visa tų metų spauda, „Naujasis kelias“ atspindėjo oficialią valdžios politiką, tačiau buvo skaitomas ir populiarus dėl publikacijų teisės, moralės temomis, pasakojimų apie įdomius žmones ir … skelbimų bei užuojautų, kurių skaičius ir kiekis tuometinėje spaudoje buvo gana griežtai ribojamas.

 

Pokario metais laikraščio redaktoriai keitėsi ypač dažnai – kas porą trejetą metų: J. Gaisrys (1944–1945), J. Janulevičius (1945–1947), S. Laurinavičius (1948–1949), V. Zenkevičius (1948–1949), R. Venckevičius (1949–1951), D. Ivanovas (1952–1955), V. Gutauskas (1955), J. Marcinkevičius (1955–1956), J. Andriuškevičius (1958–1961).

 

Ilgiausiai – nuo 1956 iki 1986 – su trejeto metų (1958–1961) pertrauka „Naujajam keliui“ vadovavo redaktorius Bronius Daktariūnas. Nelabai mėgtas tuometinės valdžios, bet populiarus tarp skaitytojų, intelektualas, eruditas, didelis lietuvių kalbos puoselėtojas. Šiuo laikotarpiu susiformavo profesionalus redakcijos kūrybinių darbuotojų branduolys, ir tik tuometinės politinės sąlygos bei valdžios kontrolė spaudai sutrukdė atsiskleisti jų sugebėjimams ir galimybėms.

 

Nuo 1986 metų iki 2007 metų gegužės laikraščiui vadovavo Edvardas Dombrovickas.

 

 

Prasidėjus Atgimimui, „Naujasis kelias“ ypač išpopuliarėjo: buvo leidžiamas 24 tūkst. egzempliorių tiražu. Laikraštis tapo ne tik atviras skaitytojų nuomonei, bet ir aktualiausioms to meto problemoms. Susikūrus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Marijampolės iniciatyvinei grupei, „Naujojo kelio“ laikraštyje radosi vietos ir pirmam šios grupės leidiniui „Varpo aidas“, kuris vėliau tapo savarankišku laikraščiu.

 

Po Nepriklausomybės atkūrimo penkiasdešimt metų leistas „Naujasis kelias“ redakcijos darbuotojų sprendimu buvo pervardintas „Suvalkiečiu“ (taip vadinosi kitas laikraštis, kuris labai trumpai buvo leidžiamas prieškario Marijampolėje).

 

Pirmais Lietuvos Nepriklausomybės metais pasikeitė „Suvalkiečio“ teisinis statusas: jis tapo valstybine įmone, pavaldžia Spaudos departamentui. 1992 m. prasidėjo laikraščio privatizacija, kuri baigta 1995 m. Redakcijos darbuotojai paritetiniais pagrindais išpirko akcijas, ir nuo tada „Suvalkietis“ yra uždaroji akcinė bendrovė. Šiuo metu ją valdo 8 akcininkai – buvę ir dabartiniai laikraščio darbuotojai.

Redakcijos paruoštas laikraščio leidybos modernizavimo projektas gavo programos „Phare 2000 ESS“ finansinę paramą ir buvo kompiuterizuota laikraščio leidybos sistema, žurnalistų, techninio personalo darbo vietos.

 

 

 

Nuo 2007 m. iki 2019 m. redaktoriumi dirbo Gintaras Kandrotas.

 

 

Šiandien „Suvalkietis“ – skaitomiausias Marijampolės apskrities laikraštis, leidžiamas du kartus per savaitę 4–5 tūkst. egzempliorių tiražu. Redakcijoje dirba devyni patyrę žurnalistai, laikraščio puslapiuose operatyviai informuojantys savo skaitytojus apie svarbiausius regiono įvykius, analizuojantys aktualiausias problemas ir pasiruošę padėti kiekvienam, kas pagalbos nesuranda valstybinėse ar kitokiose institucijose.


 

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.