------------------------------------
------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Eksperto komentaras

Karolis PODOLSKIS, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas.

– Norint kuo greičiau užgesinti tokį gaisrą ir apsaugoti gyventojus, reikalinga valstybės parama, – įsitikinęs Karolis Podolskis.– Jeigu Marijampolėje įvyktų tokio masto avarija, kaip dabartinis padangų gaisras Alytuje, būtų skubiai sušaukta Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (ESK), kurią sudaro valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų darbuotojai, turintys teisę spręsti atstovaujamos institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius, koordinuoti ekstremalių situacijų valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą.
Pagrindinis Savivaldybės ESK tikslas būtų kuo greičiau ir efektyviau suvaldyti ekstremaliąją situaciją ir šalinti jos padarinius savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, naudojant turimus arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius.
Paskelbus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (ESOC) užtikrintų ESK priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuotų ir koordinuotų ekstremaliosios situacijos likvidavimą ir padarinių šalinimą.
Įvykęs gaisras Alytuje – didelė pramoninė avarija, t. y. gaisras ir kartu didelio kiekio pavojingų medžiagų išsiveržimas į aplinką, kuris sukelia tiesioginį arba uždelstą didžiulį pavojų gyventojams ir aplinkai. Todėl šiuo atveju gyventojų informavimas ir perspėjimas apie nelaimę – gyvybiškai svarbus veiksmas. Tam būtų panaudoti visi perspėjimo ir informavimo būdai: perspėjimas naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą; perspėjimas sirenomis; civilinės saugos sistemos subjektų garsinės avarinio signalizavimo sistemos; pranešimai ir perspėjimai per įvairias visuomenės informavimo priemones, policijos specialiųjų automobilių garsiniai signalai, pasiuntiniai, švieslentės.
Savivaldybės ESOC gaunamos informacijos pagrindu rengtų gyventojams informuoti skirtus pranešimus ir kitą viešąją informaciją.
Įvykus tokio masto avarijai kaip Alytuje, visi pranešimai ir rekomendacijos gyventojams būtų teikiami pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento, Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Aplinkos apsaugos departamento Marijampolės valdybos rekomendacijas. Visos šios tarnybos dalyvauja Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC veikloje.
Ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas yra numatytas Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.
Manome, jeigu visi subjektai tiksliai vykdytų Plane numatytas funkcijas ir veiksmus, situacija būtų suvaldyta.(Atkelta iš 7 psl.)
Kadangi nei Alytaus savivaldybės administracijos, nei Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos veikloje nedalyvavome, apie jų valdymo klaidas spręsti negalime. Kiek žinome iš pasisakymų viešojoje erdvėje, Alytuje ilgai nepavyko pristabdyti gaisro plitimo. Tokio masto avarijoms likviduoti vienos savivaldybės turimų materialinių išteklių nepakanka, todėl reikalinga valstybės parama, užtikrinant pagalbos ir informacijos teikimą savivaldybei, nes gretimų savivaldybių (su kuriomis sudaryti tarpusavio pagalbos planai) turimų resursų irgi nepakaks.

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.