------------------------------------
------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Ugdymo programose 2020 metais medijų problematika bus dar labiau išryškinta

Vaikai šiandien prie kompiuterių praleidžia labai daug laiko, plačiai naudojasi medijomis. O jos gali padėti paįvairinti ir mokymo procesą.Medijų ir informacinis raštingumas yra viena iš esminių šiuolaikinio žmogaus kompetencijų. Labai svarbu, kad mokiniai išmoktų kritiškai priimti pateikiamą gausią informaciją, sugebėtų atsirinkti tai, ko jiems reikia iš tikrųjų, mokėtų etiškai elgtis socialiniuose tinkluose ir pan.
Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyriaus sužinojome, kad apie tai, jog medijų raštingumas mokyklose būtų įvestas kaip privalomasis atskiras dalykas, šiuo metu nesvarstoma. Šiandien medijų raštingumo problematika yra integruojama į įvairių dalykų pamokas. Nuo 2015 metų, kai buvo pradėtas Ugdymo plėtotės centro ir Šiaurės Ministrų Tarybos biuro projektas „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“, nuolat vyksta seminarai mokytojams, taip pat paskaitos, kiti užsiėmimai mokiniams.
Kaip pranešė ministerijos atstovai, planuojama, kad atnaujintose bendrosiose ugdymo programose 2020 metais medijų problematika bus dar labiau išryškinta, akcentuota.
Pagal UNESCO, Medijų ir informacinio raštingumo kompetencijos skirstomos į šias pagrindines grupes:
•Gebėjimas atpažinti informacijos ir medijų turinio paieškos poreikį, gebėjimas jų ieškoti, surasti ir pasiimti.
•Gebėjimas suprasti, vertinti ir analizuoti informaciją ir medijų turinį.
•Gebėjimas kurti, naudoti ir stebėti informacijos ir medijų turinį.
* * *
Vienas iš svarbiausių su medijų ir informacijos raštingumu susijusių klausimų – kur rasti šaltinių, kuriais galima pasinaudoti nepažeidžiant autorių teisių. Čia pateikiame keletą nuorodų į skaitmenines duomenų bazes, kurios gali būti naudingos mokytojams ir mokiniams.
www.pakartot.lt – tai didžiausia skaitmenizuotų lietuviškos muzikos įrašų ir duomenų bazė internete. Skirtingų laikotarpių ir žanrų – liaudies muzika, džiazas, rokas, elektronika, dainuojamoji poezija ir kt. Viskas vienoje vietoje ir viskas legaliai.
Portalas www.webwewant.eu skirtas ieškantiems knygų, dokumentų, žemėlapių, muziejinių vertybių, muzikos kūrinių ir kt.
Portale www.epaveldas.lt skait-meninamos XVI–XX a. knygos lietuvių kalba ir lituanistiniai leidiniai, senieji Lietuvos ir išeivijos periodiniai, kartografiniai leidiniai, smulkioji spauda, pavyzdžiui, valdžios įstaigų įsakymai, potvarkiai, atsišaukimai, afišos, programos ir daugelis kitų įvairius istorinius laikotarpius atspindinčių dokumentų. Skaitmeninant atliekamas teksto atpažinimas, elektroninės knygos paruošiamos įvairiais formatais (skaityti ir kompiuteryje, ir nešiojamuose įrenginiuose).
Numatoma, kad portalas pasipildys ne tik dokumentinio paveldo įvairove, bet ir retais, unikaliais šio paveldo skaitmenintais vaizdais. Pavyzdžiui, M. Mažvydo „Katekizmo prasti žodžiai…“ ir kt.
„Ugdymo sode“ (https://sodas.ugdome.lt) galima rasti filmų, kurie skirti būtent mokykloms, juos rekomenduojama žiūrėti kartu su mokiniais, tokiu būdu iliustruoti ir padėti jiems geriau suprasti pamokose nagrinėjamas temas.
Portale www.nepatogauskinoklase.lt pristatomi filmai, padedantys kalbėti svarbiomis, tačiau ne visada patogiomis socialinėmis temomis. Skatinama mokytis, pažinti visuomenės įvairovę ir apmąstyti šiandienos iššūkius žiūrint kiną klasėje. Edukacinėje platformoje užsiregistravusiems mokytojams suteikiama galimybė naudotis vystoma dokumentinių filmų ir metodinių priemonių baze.
LRT.lt mediatekoje yra nemažai dokumentinių ir vaidybinių filmų, kuriuos galima žiūrėti ir analizuoti klasėje.
Tinklalapis vaizdopamokos.lt – tai išmanioji mokykla, kurioje skelbiamos nemokamos inovatyvių šalies mokytojų sukurtos vaizdo pamokos. Tinklalapį administruoja visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, vienijanti inovatyvius mokytojus ir švietimo entuziastus. Pamokas neatlygintinai kuria profesionalūs šalies mokytojai. Jos atitinka ministerijos patvirtintas programas. Iš jų įvairaus amžiaus mokiniai nemokamai mokosi jiems patogiu metu, tinkamoje vietoje naudodami kompiuterį, planšetę ar mobilųjį telefoną. Vienuoliktokams ir dvyliktokams įrašytas visas matematikos kursas.

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.