AD

Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

„Kuo savo gyvenimą užpildysi, tokia ir bus jo prasmė“

Taip sako aktorė, režisierė, Klaipėdos universiteto docentė Virginija KOCHANSKYTĖ. Ją kalbino „Suvalkiečio“ žurnalistas Algis Vaškevičius.

– Kalbamės su jumis artėjant Vasario 16-ajai. Kokias mintis jums sukelia ši data, kokie jūsų prisiminimai apie Lietuvos kelią į nepriklausomybės atkūrimą? Turbūt gerai prisimenate 1987–1988 metus, vadinamąją dainuojančią revoliuciją ir Persitvarkymo sąjūdžio įkūrimą? Juk buvote Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatė, dalyvavote daugybėje renginių, mitingų, susitikimų, skleidėte poetinį žodį, kėlėte bundančios tautos patriotiškumą. Ar jautėte tada tautos vienybę?

– Prisiminimų išties labai daug ir atmintyje ryškiai išliko daug įvykių. Mano kelias į Sąjūdį nusitiesė per poeto Sigito Gedos kūrybą. 1987 m. S. Geda savait­raštyje „Literatūra ir menas“ išspausdino devynis sonetus ir epitafiją „Maironio mirtis“. Tuo metu aš ieškojau poezijos kūrybos vakarui ir tas tekstas mane sukrėtė. Tai buvo aiški pranašystė – mes, kaip valstybė, stovime ant mirties slenksčio. Prisikelsime arba dabar, arba niekados. Užsidegiau noru parengti visą poezijos programą, kurios dramaturgiją sudėliojau tik iš S. Gedos kūrybos.

Su vyru skulptoriumi Arūnu Sakalausku prie jo sukurto paminklo „Laisvės karys“ Kaune.
V. Kochanskytės asmeninio albumo nuotraukos

Programą „Septynių vasarų giesmės“ pristačiau Vilniaus menininkų namuose, dabartinėje Prezidentūroje. Į programos premjerą atėjo ir S. Geda. Manąsias savo poezijos interpretacijas jis priėmė, pasakė: „Tu tiksliai įvardijai man svarbias esmes.“

Taip susidraugavome ir drauge įsijungėme į ekologinius žaliųjų žygius per šalį, dalyvavome daugybėje Sąjūdžio mitingų stadionuose, kur susirinkdavo minios. Tai buvo aiškus ženklas, kad Lietuvos žmonės pasiruošę laisvės svajonę paversti savo gyvenimo realybe. Su S. Gedos kūrybos programa keliauju iki šiol, džiaugiuosi, kad ji įtraukta į Kultūros pasą. Mokyklose su jaunaisiais klausytojais ieškome atsakymų į esminius nūdienos klausimus: kas yra toji Tėvynės meilė, pareiga gimtajam kraštui ir atsakomybė už jos ateitį? Ir bandome drauge kurti Lietuvos ateities viltingą viziją.

1988 metais Kauno tremtinių choras mane pasikvietė drauge vykti į Telšius, kur pirmą kartą po daugybės metų buvo pagerbiamas Rainių kankinių atminimas. Šv. Mišios, įvardyti šiurpūs istorijos faktai, tremtinių dainos, S. Gedos, Bernardo Brazdžionio, Justino Marcinkevičiaus poezija visų, susirinkusių į minėjimą Rainių miškelyje, širdyse stiprino pasiryžimą atkurti Nepriklausomybę. Labai branginu užsimezgusią bičiulystę su tremtiniais ir politiniais kaliniais, su dėkingumu dalyvauju jų renginiuose – politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje Ariogaloje, Juodojo kaspino ir Baltijos kelio minėjimuose Marijampolėje, Tremtinių dainų šventėse… Tai gilios pagarbos Lietuvos istorijai renginiai, neleidžiantys užmiršti mūsų žmonių didvyriškų aukų vardan Nepriklausomybės.

Nepamirštami tie Sąjūdžio mitingai, tos trispalvės stadionuose, tautos prabudimas ir tuometinė vienybė. Galime didžiuotis, kad pajutusi kritinį tašką savo istorijoje visa tauta susivienijo ir pasiryžo veikti vardan laisvos Lietuvos ateities. Vienybės jausmas stiprino žmonių širdyse tikėjimą, kad laisvės troškimas bus apvainikuotas pergale.

Sąjūdis neatsirado iš niekur, jo šaknys buvo kiekvieno mūsų viduje. Augau Kaune, persmelktame Laikinosios sostinės laikų nepriklausomybės atmosferos. Mūsų namai buvo pilni lietuviškos dvasios. Mano mokytojai, įvairių būrelių, kolektyvų vadovai buvo baigę laisvos Lietuvos mokyklas, universitetą. Ne man vienai likimas dovanojo galimybę artimai bendrauti su tarpukario Kauno inteligentija, kuri ne tik ilgėjosi nepriklausomos Lietuvos laikų, augino jaunimo širdyse laisvės ilgesį, bet ir tyliai dėjo jaunų žmonių sąmonėje pamatus nepriklausomos valstybės atkūrimui. Neatsitiktinai laisvės laužas užsiliepsnojo 1972 metais Kaune – amžinas atminimas ir pagarba Romui Kalantai.

– Kas šiandien jus labiausiai liūdina ir skaudina visuomenėje, ką norėtumėte pakeisti?

– Labiausiai liūdina po Sąjūdžio prasidėjusi vadinamoji „raganų medžioklė“ – įtarinėjimai, kaltinimai, susiskaldymas, nenoras suprasti ir priimti kitaip mąstančio – tebesitęsianti iki šių dienų. Kur dialogas, kur vienijimasis darbuose vardan geresnės Lietuvos ateities? Skaudu, kad tokia siekiamybė, įvardijama rinkiminiuose partijų pareiškimuose, taip ir lieka neįgyvendinta.

Minint Lietuvos atkūrimo šimt­metį 2018 metais kasdien Lietuvos televizijos ekrane piliečiams buvo užduodamas klausimas: „Kas jums yra laisvė?“ Didžioji dauguma užkalbintų atsakydavo, kad jiems tai yra galimybė daryti ką nori ir važiuoti kur nori. Skaudu buvo džiugiai deklaruojamą egoizmą girdėti. Skaudu tokio požiūrio vyksmą stebėti visus tris dešimtmečius. Man laisvė gyventi nepriklausomoje valstybėje neįsivaizduojama be pareigos ir atsakomybės Tėvynei, jos žmonėms, istorijai, tradicijoms.

– Neretai girdime lietuvius dejuojant, kad gyventi čia labai sunku, daug vargo, tad ir emigracijos rodikliai nedžiugina. Jūs, kaip Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Geros valios ambasadorė, turėjote galimybę aplankyti nemažai tikrai skurdžių Afrikos, Azijos šalių, tad ar tikrai mes vargstame?

– Su UNICEF Lietuvos komiteto misijomis lankydamasi Kambodžos, Siera Leonės, Tanzanijos, Svazilendo (Esvatinio), Mozambiko, Haičio, Malavio valstybėse turėjau galimybę pamatyti, kas iš tiesų yra blogai gyventi. Skaudžios problemos, šio krašto žmonių nesuvaidintas tikrumas, stoiškumas, ištveriant žiaurią gyvenimo realybę, sukrečia ir išsprogdina – vėl iš naujo priverčia atsiverti pačiam sau, permąstyti savo gyvenimą, suteikia galimybę pasimatuoti savo moralinį ūgį. Akivaizdoje tokios nevilties, kaip sakoma, atsisijoja pelai nuo grūdų.

Malavyje su dainininku Donatu Montvydu (kairėje) ir kunigu Ričardu Doveika.

Labai norisi sugrįžti į savo kraštą, į savo namus. Ir ne dėl to, kad visur gerai, bet namie geriausia, o dėl to, kad kitur neįsivaizduojamai blogai, taip blogai, kad mūsų problemos, palyginus su tuo, ką pamatėme, tik juokas. Kai pamatai tokį skurdą, badą, tai supranti, kad nesusivoki, ką turi. Kaskart džiaugdavausi sugrįžusi į Lietuvą – į rojaus šalį. Kiek čia erdvės dirbti, kurti, kūrybingai ir įdomiai gyventi.

Manęs dažnai paklausia, tai kas yra ta misija? Atsakau – gerumas. Iš mažens Mama mokė: būk gera mergaitė. Ir kai būdavau gera, matydavau, kaip ji džiaugiasi, kokia ji laiminga pasidaro. Laikui bėgant supranti, kad didžiausia meilės išraiška Mamai – savo gyvenimu įrodyti, kad jos pamokos nenuėjo perniek… Jei būsi geras, gali turėti vilties, kad ir kiti bus tau geri. Man gyvenimas jau įrodė, kad gerumas su kaupu sugrįžta ir nebūtinai iš to paties žmogaus. Taigi, nori gyventi meilėje – gyvenk.

Ir dar Mama sakydavo: lengviau duoti, nei imti. Tad, kol gali duoti, duok. Nežinau, ar kas norėtų pasikeisti vietomis su elgeta ir sėdėti ištiesta išmaldai ranka gatvėje. Ir gerus darbus reikia skubėti daryti, nes rytoj gali būti per vėlu. Jeigu norime patekti į Jo glėbį, tai turime eiti su meile. Pagrindinis įstatymas, kuris vis labiau ryškėja keliaujant gyvenimo keliu, yra artimo meilės įstatymas. Kuo savo gyvenimą užpildysi, tokia ir to gyvenimo prasmė. Reikia ne gudrauti, derėtis, o mylėti.

– Kaip jus, kaip žmogų ir menininkę, veikia dabar Ukrainoje vykstantis karas? Kaip vertinate mūsų žmonių pastangas padėti kariaujančiai Ukrainai? Ar ir dabar jaučiate tą mūsų vienybę, kurią galėjome justi prieš daugiau kaip 30 metų?

– Turiu prisipažinti, kad, prasidėjus karui Ukrainoje, keletą savaičių jaučiau didžiulę įtampą, klausiau atidžiai visas žinias, sekiau įvykius. Tačiau kai suvokiau, kad įsijungiu į daugelį apėmusį neapykantos lauką, pasakiau sau: stop, nepasiduok pykčiui ir neleisk blogiui užkariauti savęs – juk taip tik talkini blogio jėgoms.

Daryk tai, ką gali daryti šitoje situacijoje, ir daryk su meile. Ką galiu padaryti? Paaukoti, paremti, prisidėti prie labdaros organizacijų akcijų, melsti taikos. Ir dirbti savo darbus, gyventi savo gyvenimą.
Mano nuomone, Lietuvos žmonės su atjauta ir rūpesčiu padeda Ukrainai ir vieningą nuomonę, kad kiekviena valstybė turi teisę į Nepriklausomybę, paliudija įvairia parama – tiek moraline, psichologine, tiek materialine.

– Jūs visada tiesiog spinduliuojate gerą energiją, esate pilna gyvenimo džiaugsmo, kurį nuolat dalijate įvairiausiuose renginiuose, spektakliuose, susitikimuose su žiūrovais. Kas jus taip pozityviai nuteikia, juk turbūt būna ir sunkių akimirkų?

– Mano pozityvumas pirmiausia paveldėtas iš mamos, kuri asmeniniu pavyzdžiu mokė įžvelgti gėrį kitame žmoguje, džiaugtis gyvenimu, kad ir kokios sudėtingos aplinkybės bebūtų. Mamai likimas skaudžių išgyvenimų nepašykštėjo – vyrui žuvus avarijoje, liko su dviem mažučiais vaikais, o ir sveikatos problemų turėjo. Bet mama padarė viską, kad mudu su broliu nepajustume nepriteklių, kad galėtume įgyvendinti savo svajones. Padėjo ne tik mums, bet ir artimiesiems, draugams. Ir savo gyvenimu paliudijo artimo meilės kuriamąją galią.

Su spektakliais, įvairiomis prog­ramomis daug keliauju po Lietuvą, lankausi nedidelių miestelių bibliotekose, muziejuose, kultūros namuose ir matau, su kokiu entuziazmu dirba vietos kultūros darbuotojai, nors jų projektai, deja, centro palaikymo dažnai ir nesulaukia. Žmonės nori gyventi gražiai, įdomiai, tad nuoširdžiai ir rūpinasi, kad dienos neišbyrėtų pro pirštus lyg smėlis, o būtų kupinos prasmingų patirčių. Ir sau, ir kaimynui. Toks jų užsidegimas gaivina gyvybines galias, įkvepia kūrybai.
Klaipėdos universitete dėstau scenos kalbą, viešąjį kalbėjimą lietuvių filologijos ir teatrologijos specialybės studentams. Jų atvirumas visam, kas nauja, pagarba lietuvių literatūrai, kultūrai, jų romantiškas požiūris į istoriją, tradicijas ištirpina informacijos priemonėmis kuriamą jaunuolio, kaip blogiuko, įvaizdį ir viltingai nuteikia.

Atminties diena Marijampolėje – su dainininku Egidijumi Bavikinu ir pianiste Beata Vingraite.

Daugybė sutiktų žmonių savo gyvenimo pavyzdžiu sakyte sako: viskas tavo paties galioje – kokį gyvenimą susikursi, tokį ir turėsi.

– Mūsų dienomis neretai girdime ir nusivylimo atodūsių, matome nuovargio ženklų, žmonės buvo labai paveikti ir pandemijos, juos slegia ir dabartinis karas Ukrainoje. Kur, jūsų nuomone, turėtume rasti nusiraminimą, į ką atsiremti, kas mums galėtų įkvėpti daugiau optimizmo ir vilties?

– Atsiremti turėtume į patį gyvenimą – darbai, kūryba, rūpestis artimaisiais, planų ir svajonių įgyvendinimas. Kas galėtų įkvėpti daugiau optimizmo? Mūsų vaikai, anūkai, mokiniai, studentai. Į juos turėtume sudėti visą savo rūpestį, dėmesį ir meilę. Juk senolių išmintis liudija – ką pasėsime, tą ir pjausime. Iš kur pasisemti vilties? Jos rasime tikėjime, kad šviesa nugali tamsą. Iš kur semtis stiprybės? Jos labai daug mūsų tėvų, senelių gyvenime – juk jie ištvėrė Antrojo pasaulinio karo baisybes, žiaurų pokarį, sudėtingas sovietinio gyvenimo aplinkybes ir užaugino savo vaikų sielose laisvės ilgesį, kuris mus subrandino Sąjūdžiui ir Nepriklausomybės atkūrimui.

Naujausia informacija

 • Kaip sukurti iš mados greitai neišeisiantį namų interjerą?

  2023-03-30Kaip sukurti iš mados greitai neišeisiantį namų interjerą?
  Kiekvienas kurdamas savo namus nori, jog interjeras kuo ilgiau neišeitų iš mados ir pokyčius planuoti reikėtų bent po dešimtmečio. Tačiau ar tikrai įmanoma sukurti greitai nepabosiantį ir ilgus metus aktualiu išliksiantį namų interjerą? Mes sakome, kad taip ir šiame straipsnyje pateikiame kelis patarimus, ką daryti, kad susikurtas stilius džiugintų ilgai, o jo atnaujinimui neprireiktų kardinalių pokyčių. Magrės baldai nuotrauka Sumaniai pasirinkta spalvų paletė Pirmasis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra spalvų paletė. Pasirinkite namų stilių (modernų, klasikinį, skandinavišką, eklektišką ir pan.), tuomet pasižiūrėkite, kokios spalvos dominuoja. Nors griežtų taisyklių nėra, tačiau yra tam tikros gairės. Žinoma, jei nenorite drąsiai eksperimentuoti, geriau ...
 • Tik nesumindyk dilgėlės!

  2023-03-30Tik nesumindyk dilgėlės!
  Daiva Klimavičienė Pokalbis su Snieguole Tamulaitiene, besiruošiančia su šeima gyventi Narto kaime (Marijampolės sav.), buvo nuotaikingas, pozityvus ir įkvepiantis. Snieguolė labai rimtai pasiruošė laukdama mūsų – virė pirmųjų dilgėlių sriubą ir gamino žaliąjį kokteilį. Kadangi diena buvo šilta ir saulėta, tai buvo galima pavadinti priešpiečiais ant pirmosios žolės jaukiame namų kieme. Snieguolė Tamulaitienė: „Netingėkime pasilenkti ir pasiskinti pievoje augančių natūralių vitaminų.“ Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kojos duotos ne tam, kad ant fotelio gulėtų Snieguolė yra chemikė. Studijuodama domėjosi ne tik Mendelejevo lentele, bet ir tuo, kaip žmoguje vyksta įvairios „chemijos“ – priklausančios ir nuo maisto, ir nuo fizinio krūvio, ir nuo juoko ar įsimylėjimo. ...
 • Kokios yra populiariausios odontologijos paslaugos?

  2023-03-30Kokios yra populiariausios odontologijos paslaugos?
  Norint palaikyti sveiką bendrą savijautą, svarbu reguliariai lankytis ne tik pas šeimos gydytoją, bet ir odontologą. Žinoma, norint džiaugtis estetiška ir sveika šypsena, taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti burnos ertmę namuose. Visgi, kiekvienas į odontologo kabinetą atvyksta dėl skirtingų priežasčių. Šiame straipsnyje pateiksime vienas populiariausių odontologijos paslaugų visame pasaulyje. Burnos higiena Visos odontologijos paslaugos – svarbios, siekiant gražios, estetiškos ir sveikai atrodančios šypsenos. Net ir valant kiekvieną dieną dantis ir tarpdančius, dantys gali pasidengti apnašomis, o sunkiai prieinamose vietose – kauptis maisto likučiai. Specialistai rekomenduoja reguliariai atlikti burnos higieną, 2 kartus per metus. Burnos higienistas procedūros metu pašalina tiek minkštas, tiek kietas ...
 • Susidūrėte su iššūkiais poroje? 4 patarimai, kaip juos įveikti

  2023-03-30Susidūrėte su iššūkiais poroje? 4 patarimai, kaip juos įveikti
  Visos poros viename ar kitame santykių etape susiduria su tam tikrais iššūkiais. Dažniausiai taip nutinka dėl išsiskiriančių nuomonių ar nepasitikėjimo vienas kitu. Tačiau tokias situacijas galima išspręsti nuoširdžiai pasikalbėjus su partneriu ar pasinaudojus tam tikrais sėkmingų santykių patarimais. Pagrindinius iš jų dabar ir apžvelgsime. 1. Išklausymas Sėkmingi santykiai yra pagrįsti gebėjimu išklausyti ir išgirsti vienas kito poreikius. Taip partneriui leidžiate suprasti, kad jums rūpi, ką jis sako. Dažnai konfliktų metu yra išsakomi įvairūs poreikiai, norai ir lūkesčiai. Tad išklausymas gali padėti geriau reaguoti ir kitose poros gyvenimo situacijose, ypač tuomet, kai norite parodyti meilę kitam. 2. Fizinis intymumas Įsisukus į darbų ir kasdienybės rutiną, ...
 • Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“

  2023-03-29Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“
  Loreta AKELIENĖ Kaip sakoma, kiekvienam savo, o kažin kas sudėtingiau: ar pasiūti rūbą, ar jį ant podiumo pademonstruoti? Apie tai pasikalbėjome su Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos aštuntoke Justina Milončiūte. O proga labai maloni: šios progimnazijos mokinių sukurta rūbų kolekcija buvo pripažinta geriausia tarptautiniame konkurse, taip pat pirma vieta skirta vienai mokinei už puikų pasirodymą ant podiumo. Aštuntokė Justina Milončiūtė sakė, kad rankdarbiai jai visada sekėsi. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kolekcija sukurta iš atliekų Kovo pradžioje Ukmergėje vykusiame Tarptautiniame jaunųjų modelių ir kolekcijų pristatymo festivalyje-konkurse „Sniego karalienė-2023“ Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos Drabužių dizaino studijos, kurios vadovė – mokytoja Audronė Albertynė, rūbų kolekcija laimėjo I vietą. Dar ...
 • Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą

  2023-03-29Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą
  Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbia, kad dabar pasiryžti daugiabučio modernizacijai bus paprasčiau, nes Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pradeda vykdyti 2021–2027 m. investicijų programą, skirtą daugiabučių modernizavimui. Jos metu naujo laikotarpio lėšomis atnaujinamos finansinės priemonės. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa vyksta jau ne pirmus metus, tačiau gyventojams dažnai vis dar kyla klausimų dėl paskolos renovuoti daugiabutį. Suvokimas, jog reikės ją grąžinti yra priežastis, trukdanti rinktis namo atnaujinimą ir užsitikrinti kokybiškesnį gyvenimą. Tikimasi, kad procesus paspartinti padės VIPA finansinis įsitraukimas. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); „Finansavimo sąlygose numatyta, jog paskolų metinė ...
 • Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas – pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!

  2023-03-28Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas - pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!
  Nuosavas sodas – tai ne tik poilsis, bet ir darbas. Norint mėgautis šviežiomis daržovėmis ir gražia sodo augmenija, pirmiausia reikia joms skirti daug dėmesio ir turėti tinkamą auginimui skirtą techniką. Sodui prižiūrėti reikia daug įrankių. Jų saugojimas ir sandėliavimas – tai ne tik estetikos, bet ir saugumo, naudojimo paprastumo bei geros būklės įrangos priežiūros klausimas. Tam puikiai tiks tvarkinga sodo namelis įrankiams. Rinkoje platus sodo namelių pasirinkimas – nuo ​​didelių ir erdvių iki mažų ir kompaktiškų. Dažniausias pasirinkimas – sodo įrankių namelis iš medžio, kuriuos rasite timbela.lt . Paruošti nameliai yra tvarkingi, vizualiai patrauklūs ir lengvai pastatomi, bet kurioje savo sodo vietoje. ...
 • Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?

  2023-03-28Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?
  Apšvietimas yra labai svarbus namų aspektas. Jo charakteristikos apima ir puošybą, ir komfortą, gerovę ir tvarumą. Galvojant apie apšvietimo projektą, svarbu atsižvelgti į visus šiuos klausimus ir pasirinkti tai, kas labiausiai tinka jūsų interjerui. Apšvietimas sugeba paveikti mūsų produktyvumą, susikaupimą ir net poilsio akimirkas, o taip pat suteikia daugiau funkcionalumo kambariams. Tam būtina žinoti apšvietimo tipus, spalvų temperatūrą, lempas, šviestuvus ir visa kita, kas gali turėti įtakos erdvės apšvietimui. Geras apšvietimo dizainas namą paverčia namais. Jis vertina interjero dizainą ir architektūrą, todėl turėtų būti sukurtas taip, kad atspindėtų, kaip naudojame savo namus. Namas gali turėti gražiausią interjero dizainą ir įspūdingą architektūrą, ...
 • Saulės elektrinės komponentai: moduliai, saulės baterijos ir inverteriai

  2023-03-28
  Atsinaujinančios energijos ištekliai plačiai naudojami ne tik verslų, tačiau taip pat ir privačių asmenų, kurie siekia gyventi ne tik kur kas tvariau, tačiau taip pat ir pigiau. Taip, tai tikrai įmanoma ir dažniausiai Lietuvoje tam pasitelkiama saulės energija, kurios išgavimo galimybės yra gana plačios ir prieinamos visiems, kurie jomis domisi. Jeigu norite susipažinti su saulės elektrinių komponentais – plačiau siūlome domėtis https://www.specdarbai.lt/produkto-kategorija/saules-elektrines/saules-moduliai/. Taip pat svarbu, kad renkantis sistemas būtų tariamasi su specialistais, kurie įvertinę reikalingą galią, Jūsų namo stogo poziciją, elektros įvado tipą bei kitas smulkmenas nurodytų jums labiausiai tinkamas elektrinės dalis. Žinoma, supažindintų su priedais, kurie suteikia sistemai daugiau galimybių, ...
 • Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui

  2023-03-28Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui
  Auksiniai papuošalai populiarūs ir reikalingi aksesuarai, visiems žmonėms jau daug metų, nes jie gali papuošti bet kokį stilių ir bet kokia proga. Tačiau, kaip išrinkti tinkamą žiedą, papuošalą su kristalais, ar auskarus, kad jie tiktų visur ir visada ir prie bet kokio apsirengimo stiliaus? Šiame straipsnyje aptarsime, kokios yra pasirinkimų galimybės renkantis auksinius žiedus, kurie atitiktų bet kokius skonius ir Jūsų apsirengimo stilių. Klasikinis auksinis žiedas. Klasikinis auksinis žiedas yra stilingas, nepriklausantis nuo mados tendencijų ir puikiai tinka bet kokiam skoniui, bei apsirengimo stiliui. Paprastas, bet elegantiškas, jis gali būti papuoštas perliukais arba deimantais, kad suteiktų jam šiek tiek papildomo blizgesio. ...
 • Viskas, ką turėtumėte žinoti apie „tripod“ testus: Estų sukurti „Tripod“ testai – revoliucija personalo atrankų procese

  2023-03-28
  Estų psichologų sukurti „Tripod“ testai spėjo tapti žvaigžde ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Lietuvoje šių testų pavadinimas yra girdėtas daugeliui kada nors į darbo poziciją kandidatavusių žmonių ar darbuotojo ieškojusių personalo specialistų. Tad kuo „Tripod“ testai ypatingi ir kaip jie šiandien prisideda prie sklandesnio darbuotojų atrankų proceso? Kas yra „Tripod“ testas? „Tripod“ testais yra vadinami standartizuoti, objektyvūs metodai, kurių taikymas suteikia galimybę pamatuoti laike nekintančias kandidato į darbo vietą savybes. Šių testų naudą jaučia ne tik darbdaviai, bet ir potencialūs darbuotojai – atlikę „Tripod“ testus jie turi galimybę suprasti, ar darbo pozicija suderinama su jų asmeninėmis savybėmis. Ką ...
 • Ką privalu turėti namų vaistinėlėje?

  2023-03-28
  Kiekvienas savo namuose privalo turėti vaistinėlę. Klaidinga manyti, kad pirmosios pagalbos vaistinėlė namuose nėra reikalinga, nes esate tikri savo namų saugumu. Vis dėlto, niekada negalite žinoti kokia nelaimė gali nutikti jūsų namų erdvėje. Visada turėdami svarbiausių vaistų ir pirmajai pagalbai suteikti reikalingų įrankių galėsite jaustis ramiau. Atsitikus nelaimingam įvykiui kiekvienas žmogus skirtingai reaguoja į stresinę situaciją. Vieni geba išlaikyti šaltą protą ir suteikti pagalbą nukentėjusiam, o kiti pasimeta ir negali blaiviai mąstyti. Dėl to, privalu pasirūpinti medikamentais, kad galėtumėte pagelbėti įvairiose situacijose. Namų vaistinėlė privalo būti pritaikyti visų šeimos narių poreikiams. Būtina atsižvelgti į jų amžių, turimas ligas, alergijas ir ...
 • Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?

  2023-03-28Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?
  Kaip jau sako ir rodo pavadinimas, šviežiai spaustos sultys yra neįtikėtino kiekio maistinių medžiagų rezervas mūsų maistui. Pagamintas iš itin daug vitaminų ir mineralų turinčių ingredientų, šis gėrimas padeda organizmui visada išlikti sveikam ir sureguliuotam kasdieniuose procesuose, be to, kadangi yra visiškai vegetariškas, jame nėra laktozės ir cholesterolio, mitybos mokslas nurodo, jog idealiai tinka veiksmingiausios dietos metu. Vienas iš pagrindinių šio recepto komponentų yra puikus vaisių ir daržovių derinys, kad kasdieniame gyvenime būtų daugiau nuotaikos ir energijos. Tokie ingredientai kaip apelsinas, morkos, agurkas, melionas ir citrina kartu sukuria ne tik gerą sveikatą, bet ir neišmatuojamą skonį ragaujantiems. Ir geriausia, kad šis stebuklas ...
 • Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai

  2023-03-28Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai
  Diržas yra ne tik praktiška garderobo dalis, bet ir stilingas aksesuaras, kuris gali suteikti jūsų aprangai papildomos elegancijos ir stiliaus. Moteriški diržai yra populiarus aksesuaras, kuris tinka prie bet kokios aprangos – nuo kasdieninių džinsų iki vakarinių suknelių. Tačiau, jei Jums kyla problemų kur įsigyti gražų, įdomų ir stilingą diržą, kuris galėtų būti puiki Jūsų aprangos dalis, tai siūlau pasinaudoti internetinės svetainės kuri prekiauja šiai aksesuarais paslaugomis: bagsandmore.lt, nes tik čia rasite kokybiškų diržų pasirinkimą už priimtiną kainą. Moteriški diržai yra universalus pasirinkimas, kuris tinka prie bet kokios aprangos. Jie gali būti paprasti ir minimalistiški arba ryškūs ir dekoratyvūs. Tai priklauso ...
 • Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį

  2023-03-28Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį
  Plieninio angaro statyba, iš pirmo žvilgsnio, yra sudėtingas statybos procesas, tačiau įsigilinus į tam tikrus aspektus, tai neturėtų kelti nei baimės, nei nerimo. Yra daugybė savo srities specialistų, kurie gali jums padėti priimti geriausius sprendimus, todėl stambūs statiniai jūsų verslui neturėtų būti priimti skubotai – visada galima domėtis, konsultuotis bei tartis su savo sritį gerai išmanančiais žmonėmis. Dažnai žmonės klausia, kokias savybes turi atitikti kokybiškas plieninis angaras? Šiame straipsnyje aprašysime kelias pagrindines taisykles, kurių reikia nepamiršti projektuojant ir statant plieninę konstrukciją – angarą. Jei bent iš dalies vadovausitės mūsų patarimais, kaip investuotojas galėsite džiaugtis naudingu ir pigiai statomu bei eksploatuojamu plieniniu ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.