AD

Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Branginkime laisvę ir nepamirškime

Prisiminimais apie sausio 13-osios įvykius dalijasi buvęs Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas, Lietuvos policijos istorijos tyrinėtojas Skirmantas Andriušis.

Pareigūnus komandiravo į sostinę

Pasak S. Andriušio, 1990 metų kovo 11-ąją Nepriklausomybę paskelbusi Lietuva, Sovietų sąjungos vadovybei buvo it krislas akyje. Ji ne tik kad nepripažino Lietuvos, kaip valstybės, bet visomis išgalėmis stengėsi palaužti ir atsukti istorijos ratą atgal. Lietuvos teritorijoje tuo metu buvo dislokuota iki dantų ginkluota daugiatūkstantinė sovietų armijos dalis, šalyje aktyviai veikė ir kitos Maskvos vadovaujamos, visokeriopai remiamos prosovietinės jėgos.

Skirmantas Andriušis 1991 m. sausio mėnesį.
Nuotrauka iš S. Andriušio archyvo

Įžūlūs ir brutalūs veiksmai siekiant palaužti Nepriklausomybę atkūrusios mūsų tautos valią ypač suaktyvėjo 1991 m. sausį, kada buvo organizuojami priešiškai Lietuvos nepriklausomybei nusiteikusių asmenų mitingai, ypač padažnėjo sovietinės armijos išpuolių, o sausio 8 d. buvo inicijuotas bandymas užimti Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Tą kartą agresyvi, į Parlamentą besiveržusi minia buvo sustabdyta, bet tamsiosios jėgos rankų nuleisti neketino, išpuolių grėsmė buvo didžiulė.

Buvęs pareigūnas prisimena, kad situacijai vis labiau kaistant, Aukščiausios Tarybos vadovybė paskelbė kreipimąsi į Lietuvos žmones kviesdama ginti Parlamentą. Tie įvykiai nepaliko abejingų Lietuvos žmonių. Daugiatūkstantinė minia iš visos šalies suplūdo prie Aukščiausiosios Tarybos, o Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovybė priėmė sprendimą komandiruoti į sostinę pareigūnus iš kitų šalies miestų ir rajonų. Jiems buvo keliamas uždavinys sostinėje užtikrinti viešąją tvarką ir maksimaliai apsaugoti žmones nuo galimo sovietų kariuomenės jėgos panaudojimo, o „karščiausiuose“ Vilniaus taškuose buvo sudaryti VRM gynybos štabai. Vadovauti atvykusių pareigūnų darbui buvo paskirtas tuometinės VRM Profilaktikos valdybos viršininkas Liutauras Vasiliauskas (vėliau – šalies policijos vyriausiasis komisaras).

– Tada buvau jaunas tuometinio Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus Kriminalinės paieškos poskyrio pareigūnas. Situacija mūsų mieste ir rajone buvo pakankamai rami, o apie įvykius sostinėje žinojome iš Vidaus reikalų ministerijos gaunamų suvestinių ir informacijų apie ypatingus įvykius. Kompiuterių dar nebuvo, informacija vidaus reikalų padalinius pasiekdavo teletaipu – raidiniu telegrafo aparatu. Sausio 11 d. pirmoje pusėje buvo gautas nurodymas komandiruoti į Vilnių 35 Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus pareigūnus. Laiko susirinkti nebuvo daug. Šilčiau apsirengėme, pasiėmėme specialiąsias priemones (antrankius, ašarines dujas ir gumines lazdas) ir tuometinės Marijampolės autotransporto įmonės autobusu LAZ išvažiavome į sostinę, – pasakojo S. Andriušis.

Pasak buvusio pareigūno, vakarop jie jau buvo Vidaus reikalų ministerijoje, kurios salėje kartu su kitais iš Lietuvos suvažiavusiais pareigūnais išklausė instruktažą ir nuvyko į Aukščiausiosios Tarybos rūmus. S. Andriušis prisimena, kad pareigūnai ten buvo suskirstyti į pamainas ir patruliavimo sektorius Aukščiausiosios Tarybos prieigose. Užduotis – neleisti kilti galimoms provokacijoms, užtikrinti viešąją tvarką ir žmonių saugumą. „Oras tą vakarą buvo apniukęs ir žvarbokas, prie Aukščiausiosios Tarybos degė laužai, daugiatūkstantinė žmonių minia klausėsi koncertuojančių atlikėjų, patys dainavo ir šoko.

Pareigūnai vidaus reikalų ministerijos pastato gynyboje, 1991 m. sausio mėn.
Nuotraukos iš Lietuvos policijos muziejaus fondo

Lietuviškos uniformos dar nebuvo spėta sukurti, dėvėjome sovietinę. Beje, tokia pačia vilkėjo ir sovietų vidaus kariuomenės pulko kariškiai, todėl, kad atskirtume savus pareigūnus nuo svetimų, mums buvo pagaminta lietuviška simbolika paženklinta uniforminė atributika: ženklai ant kepurių, apykaklių antsiuvai ir sagos. Didžiulės minios buvome labai šiltai sutikti, pamatę pareigūnus su Vyčio ženklais, žmonės siūlė sumuštinių, karštos arbatos, net šiltų kojinių“, – pasakojo S. Andriušis.

Paskelbtas pavojaus signalas

S. Andriušio teigimu, sausio 12 dieną juos pakeitė pareigūnai iš kitų rajonų. „Grįžome į Marijampolę ilsėtis, tačiau ilgai poilsiauti neteko, naktį paskambino vidaus reikalų skyriaus budėtojas – paskelbtas pavojaus signalas, visi pareigūnai privalo skubiai susirinkti į tarnybą. Marijampolės gatvės pilnėjo akyse, ramiai miegančių tomis naktimis buvo nedaug, visų dėmesį buvo prikaustę Lietuvos radijas ir televizija. Sužinoję, kad Vilniuje sovietų kariškiai prieš beginklius žmones panaudojo brutalią jėga, yra nužudytų ir sužeistų, sukrėsti marijampoliečiai pėsti ir važiuoti skubiai rinkosi į gatves, sunkusis gamyklų ir įstaigų transportas formavo užtvaras“, – prisiminė S. Andriušis.

Buvęs Marijampolės apskrities VPK viršininkas pasakoja, kad susirinkę vidaus reikalų skyriaus salėje jie išklausė vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotojų J. Žėko ir V. Barausko instruktažą, gavo užduotis. Jam su keletu kolegų teko patruliuoti Vytauto – Vytenio gatvių rajone, ypač kreipiant dėmesį į netoliese dislokuoto sovietų desantininkų pulko kariškių judėjimą. „Pastebėję bet kokį kariškių judėjimą, turėjome kuo skubiau perduoti informaciją vidaus reikalų skyriaus budėtojui.

Beje, reaguojant į skubią VRM telegramą ir saugojant nuo galimo sovietų kariuomenės užgrobimo milicijos ginkluotę, kiekvienam pareigūnui nuolatiniam nešiojimui buvo išduotas tarnybinis ginklas, o ginklų ir šaudmenų atsargos iš ginklų saugojimo patalpos buvo išvežtos ir paslėptos į saugią vietą, žinomą tik labai siauram atsakingų asmenų ratui. Ginkluotė į saugojimo patalpas grįžo tik vasaros pabaigoje, jau pralaimėjus Maskvoje pučui. Lig tol, kiekvienas pareigūnas gulė ir kėlė su savo tarnybiniu ginklu tiesiogine to žodžio prasme“, – prisiminimais dalijosi S. Andriušis.

Laukė ne vienas sunkus išbandymas

Pareigūnas prisimena, kad Marijampolėje sausio 13-osios naktis ir diena praėjo be incidentų, sovietų kariškiai iš savo dislokacijos vietos nepajudėjo.

Sunkus išbandymas, anot buvusio Policijos komisariato viršininko, teko sausio 13-osios naktį Vilniuje dirbusiems pareigūnams – jie pirmieji atrėmė smūgį prie Televizijos bokšto ir Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato Konarskio gatvėje: stovėjo susikibę rankomis tarp susirinkusių Lietuvos žmonių ir sovietų kariškių, remiamų sunkiosios šarvuotos technikos.

Televizijos bokštas bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatas S. Konarskio gatvėje buvo užimti, tačiau pulti prie Aukščiausiosios Tarybos susirinkusios didžiulės žmonių minios sovietų kariškai nesiryžo. Šalies parlamentas buvo apsaugotas.

Pasak S. Andriušio, per tragiškos nakties įvykius labiausiai nukentėjo milicijos pareigūnai, saugoję Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą. Tai – tuometinio Atskirojo svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos vadovybės apsaugos dalinio prie VRM pareigūnai I. Grincevičius, V. Vinevičius, A. Dapkus, P. Gnezdovas, E. Romašinas, M. Zubenka, P. Jazgevičius, A. Skamarakas, V. Kozlovskis, Klaipėdos miesto vidaus reikalų valdybos pareigūnas S. Pilkauskas, Šilalės r. vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotojas A. Stonkus. Sunkiausiai sužaloti buvo S. Pilkauskas (peršauta koja ir sutrupintas kaulas), I. Grincevičius ir P. Gnezdovas (stipriai sumušti, sulaužyti šonkauliai), A. Stonkus (automatu sužalotas veidas). Sovietų tankai sutraiškė du tarnybinius milicijos automobilius.

– Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai sovietinės vadovybės tikslai – užimti šalies Parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą, nebuvo pasiekti, – sako S. Andriušis.

Tokiomis telegramomis buvo siunčiami nurodymai komandiruoti pareigūnus.

Jo teigimu, tarptautinio valstybės pripažinimo Lietuvai dar teko palaukti, tačiau po tragiškų 1991 m. sausio įvykių pasaulio visuomenė pradėjo suvokti, kad Lietuvos ir kitų Baltijos šalių reikalai nebėra Sovietų sąjungos vidaus klausimas. Ginkluotos agresijos atrėmimas taip pat padarė didžiulę įtaką Lietuvos Respublikos santykiams su kitomis valstybėmis, tai sustiprino tarptautines Lietuvos pozicijas.

Pasak S. Andriušio, po sausio 13-osios įvykių jam teko dar kartą su kolegomis vykti į komandiruotę sostinėje, savo įstaigoje budėti operatyvinės grupės sudėtyje. Padažnėjus pasienio punktų užpuolimams, 1991 m. gegužės mėn. buvo gautas vidaus reikalų ministro nurodymas, kuriuo įpareigojama (kalba netaisyta) „…budėtojų dalyse nedelsiant sudaryti 4–5 pareigūnų grupes, dirbančias nuo 20 val. iki 8 val., apginkluotas automatais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Reaguoti visu rimtumu į pranešimus apie ginkluotų motorizuotų grupių siautėjimus aptarnaujamoje teritorijoje, sulaikyti nusikaltėlius, nepaklusus ar pasipriešinus veikti pagal Policijos įstatymo suteiktus įgaliojimus, nustatyti nuolatinį telefoninį – radijo ryšį tarp kaimyninių rajonų policijos komisariatų, užtikrinti sąveiką ir savitarpio pagalbą, vadovams imtis atsargumo priemonių, siekiant išvengti pavaldinių aukų…“.

S. Andriušis prisimena, kad nepaisant vis dar tvyrančios sovietų agresijos grėsmės, vyko intensyvus milicijos pertvarkymas į policijos struktūras, pareigūnai gavo naują lietuvišką uniformą. Visus nepaprastai sukrėtė Lietuvos policijos ir muitinės pareigūnų nužudymas Medininkų pasienio poste.

– Atmintin įstrigo nepakartojama tų dienų žmogiškosios šilumos ir vienybės atmosfera. Nuoširdžiai tikiu, kad valstybei atsidūrus panašioje situacijoje, Lietuvos žmonės elgtųsi lygiai taip pat – grėsmės akivaizdoje mūsų tauta geba susitelkti, – kalbėjo buvęs policijos komisariato viršininkas. – Prisimenant to meto Lietuvos įvykius, puikiai suprantamas Ukrainos tautos ryžtas kovoti dėl savo šalies laisvės ir nepriklausomybės. Mums labai pasisekė, kad savo laiku pasiekėme narystę NATO ir ES. Mūsų valstybė niekada nebuvo tokia saugi kaip dabar, todėl branginkime laisvę, gerbkime už ją žuvusiųjų atminimą ir remkime viskuo, kuo galime, Ukrainos žmones.

Loreta TUMELIENĖ

Naujausia informacija

 • Smalninkų kaime prasidėjo motokroso trasos rekonstrukcija

  2023-04-01Smalninkų kaime prasidėjo motokroso trasos rekonstrukcija
  Marija BURBIENĖ Sūduvos motokroso klubo vadovas Kęstutis Šiupšinskas pasidalijo džiugiomis naujienomis – Kalvarijos sav. Smalninkų kaime prasidėjo motokroso trasos rekonstrukcija. Dar šiais metais kalvarijiečiai pakvies pasižiūrėti ne tik nacionalinių čempionatų pasirodymų, bet ir aukšto lygio tarptautinių varžybų. Smalninkų trasose Sūduvos klubo motociklininkai treniruojasi jau antrą dešimtmetį. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Antrą dešimtmetį gyvuojančio Sūduvos motokroso klubo lenktynininkai garbingai atstovauja Kalvarijos kraštui varžybose Lietuvoje ir už jos ribų. Dažnai sportininkus pakviečia ir į savo trasą. Savo meistriškumą pernai čia demonstravo netgi Dakaro ralio laimėtojas Arūnas Gelažninkas. Ne mažiau sporto entuziastų sutraukia ir automobilių sportas. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Siekiant populiarinti motociklų ...
 • Mockavoje – „Duty Free“ parduotuvė

  2023-04-01Mockavoje – „Duty Free“ parduotuvė
  Jau keli mėnesiai iš Vilniaus per Kauną ir Marijampolę kursuoja traukinys į Lenkiją maršrutu Vilnius–Mockava–Varšuva–Krokuva. Šis maršrutas populiarus tarp lietuvių. Juo vyksta ir nemažai marijampoliečių. Puiki galimybė norintiems apžiūrėti Lenkijos didžiųjų miestų grožybes. Vienintelis šios kelionės minusas, kad keleiviai Mockavos geležinkelio stotyje turi persėsti į kitą lenkiškąjį traukinį. Jo reikia palaukti stovint niūrokame, siaurame, be jokios stoginės perone. Keleiviai tuo nėra patenkinti. Gyvenimas Mockavos geležinkelio stotyje turėtų dar labiau pagyvėti. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kad keleiviams persėdimas į kitą traukinį būtų kuo komfortabilesnis, rūpinasi AB „Lietuvos geležinkeliai“. Buvo svarstymų, ar Mockavoje nereikėtų atidaryti geležinkelio stoties pastato, kur keleiviai galėtų šiltai laukti traukinio. ...
 • Sodininkų akys krypsta į vaismedžių medelyną

  2023-04-01Sodininkų akys krypsta į vaismedžių medelyną
  Marija BURBIENĖ Tik pernai rudenį Marijampolėje, Vilkaviškio gatvės gale, kur prasideda Mokolų kaimo laukai, vartus atvėrė G. K. MEDELYNAS. Šį pavasarį medelynas pasitinka iš tolo modamas vaismedžių šakelėmis, viliodamas dekoratyvių krūmų žaluma. O užsukęs čionai tik pasižvalgyti, neišvažiuosi neįsigijęs kažką naujo, gal visai neplanuoto. Mat beklausant medelyno savininko Gilminto Kuodžio pasakojimų apie kiekvieną augalą, kaip mat sumoji: „Man reikia!“ Medelyne apsilankiusiems sodininkams jo savininkas Gilmintas Kuodis išsamiai papasakoja apie nusižiūrėtą augalą, supažindina su naujovėmis. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Prieš keletą metų Patašinėje įsikūręs Gilmintas į čia iš Panevėžio r. Šilagalio kaime esančio tėvų medelyno atsivežė ir vaismedžių bei vaiskrūmių sodinukų. Neilgai trukus naujakurys pajuto, ...
 • Sulaukėme krepšinio arenos statybų pradžios

  2023-04-01Sulaukėme krepšinio arenos statybų pradžios
  Ričardas PASILIAUSKAS „Sūduvos-Mantingos“ krepšinio klubas skuba dalintis džiugia naujiena. Ji aktuali ne vien krepšininkams, sporto visuomenei, bet ir visiems marijampoliečiams. Pagaliau sulaukėme krepšinio, o kartu ir daugiafunkcės arenos Marijampolėje statybų pradžios. Darbai vyksta pirmumo tvarka ir, prelimenariais duomenimis, naujo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezono atidarymas jau ateinantį rudenį numatytas būtent čia – naujutėlėje Marijampolės krepšinio arenoje. Ši arena Marijampolėje greit priims LKL varžybas. Projektuotojų vizualizacija Mūsų krepšininkams tai bus dviguba dovana. Kaip žinia, dėl to, kad dabartinė namų arena neatitinka LKL sąlygų, žaisti aukščiausioje šalies lygoje „Sūduva-Mantinga“ negalėjo. Šiuo metu laipteliu žemesnėje – Nacionalinėje krepšinio lygoje – rungtyniaujanti mūsų miesto reprezentacinė komanda kovoja ...
 • Kaip sukurti iš mados greitai neišeisiantį namų interjerą?

  2023-03-30Kaip sukurti iš mados greitai neišeisiantį namų interjerą?
  Kiekvienas kurdamas savo namus nori, jog interjeras kuo ilgiau neišeitų iš mados ir pokyčius planuoti reikėtų bent po dešimtmečio. Tačiau ar tikrai įmanoma sukurti greitai nepabosiantį ir ilgus metus aktualiu išliksiantį namų interjerą? Mes sakome, kad taip ir šiame straipsnyje pateikiame kelis patarimus, ką daryti, kad susikurtas stilius džiugintų ilgai, o jo atnaujinimui neprireiktų kardinalių pokyčių. Magrės baldai nuotrauka Sumaniai pasirinkta spalvų paletė Pirmasis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra spalvų paletė. Pasirinkite namų stilių (modernų, klasikinį, skandinavišką, eklektišką ir pan.), tuomet pasižiūrėkite, kokios spalvos dominuoja. Nors griežtų taisyklių nėra, tačiau yra tam tikros gairės. Žinoma, jei nenorite drąsiai eksperimentuoti, geriau ...
 • Tik nesumindyk dilgėlės!

  2023-03-30Tik nesumindyk dilgėlės!
  Daiva Klimavičienė Pokalbis su Snieguole Tamulaitiene, besiruošiančia su šeima gyventi Narto kaime (Marijampolės sav.), buvo nuotaikingas, pozityvus ir įkvepiantis. Snieguolė labai rimtai pasiruošė laukdama mūsų – virė pirmųjų dilgėlių sriubą ir gamino žaliąjį kokteilį. Kadangi diena buvo šilta ir saulėta, tai buvo galima pavadinti priešpiečiais ant pirmosios žolės jaukiame namų kieme. Snieguolė Tamulaitienė: „Netingėkime pasilenkti ir pasiskinti pievoje augančių natūralių vitaminų.“ Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kojos duotos ne tam, kad ant fotelio gulėtų Snieguolė yra chemikė. Studijuodama domėjosi ne tik Mendelejevo lentele, bet ir tuo, kaip žmoguje vyksta įvairios „chemijos“ – priklausančios ir nuo maisto, ir nuo fizinio krūvio, ir nuo juoko ar įsimylėjimo. ...
 • Kokios yra populiariausios odontologijos paslaugos?

  2023-03-30Kokios yra populiariausios odontologijos paslaugos?
  Norint palaikyti sveiką bendrą savijautą, svarbu reguliariai lankytis ne tik pas šeimos gydytoją, bet ir odontologą. Žinoma, norint džiaugtis estetiška ir sveika šypsena, taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti burnos ertmę namuose. Visgi, kiekvienas į odontologo kabinetą atvyksta dėl skirtingų priežasčių. Šiame straipsnyje pateiksime vienas populiariausių odontologijos paslaugų visame pasaulyje. Burnos higiena Visos odontologijos paslaugos – svarbios, siekiant gražios, estetiškos ir sveikai atrodančios šypsenos. Net ir valant kiekvieną dieną dantis ir tarpdančius, dantys gali pasidengti apnašomis, o sunkiai prieinamose vietose – kauptis maisto likučiai. Specialistai rekomenduoja reguliariai atlikti burnos higieną, 2 kartus per metus. Burnos higienistas procedūros metu pašalina tiek minkštas, tiek kietas ...
 • Susidūrėte su iššūkiais poroje? 4 patarimai, kaip juos įveikti

  2023-03-30Susidūrėte su iššūkiais poroje? 4 patarimai, kaip juos įveikti
  Visos poros viename ar kitame santykių etape susiduria su tam tikrais iššūkiais. Dažniausiai taip nutinka dėl išsiskiriančių nuomonių ar nepasitikėjimo vienas kitu. Tačiau tokias situacijas galima išspręsti nuoširdžiai pasikalbėjus su partneriu ar pasinaudojus tam tikrais sėkmingų santykių patarimais. Pagrindinius iš jų dabar ir apžvelgsime. 1. Išklausymas Sėkmingi santykiai yra pagrįsti gebėjimu išklausyti ir išgirsti vienas kito poreikius. Taip partneriui leidžiate suprasti, kad jums rūpi, ką jis sako. Dažnai konfliktų metu yra išsakomi įvairūs poreikiai, norai ir lūkesčiai. Tad išklausymas gali padėti geriau reaguoti ir kitose poros gyvenimo situacijose, ypač tuomet, kai norite parodyti meilę kitam. 2. Fizinis intymumas Įsisukus į darbų ir kasdienybės rutiną, ...
 • Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“

  2023-03-29Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“
  Loreta AKELIENĖ Kaip sakoma, kiekvienam savo, o kažin kas sudėtingiau: ar pasiūti rūbą, ar jį ant podiumo pademonstruoti? Apie tai pasikalbėjome su Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos aštuntoke Justina Milončiūte. O proga labai maloni: šios progimnazijos mokinių sukurta rūbų kolekcija buvo pripažinta geriausia tarptautiniame konkurse, taip pat pirma vieta skirta vienai mokinei už puikų pasirodymą ant podiumo. Aštuntokė Justina Milončiūtė sakė, kad rankdarbiai jai visada sekėsi. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kolekcija sukurta iš atliekų Kovo pradžioje Ukmergėje vykusiame Tarptautiniame jaunųjų modelių ir kolekcijų pristatymo festivalyje-konkurse „Sniego karalienė-2023“ Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos Drabužių dizaino studijos, kurios vadovė – mokytoja Audronė Albertynė, rūbų kolekcija laimėjo I vietą. Dar ...
 • Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą

  2023-03-29Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą
  Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbia, kad dabar pasiryžti daugiabučio modernizacijai bus paprasčiau, nes Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pradeda vykdyti 2021–2027 m. investicijų programą, skirtą daugiabučių modernizavimui. Jos metu naujo laikotarpio lėšomis atnaujinamos finansinės priemonės. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa vyksta jau ne pirmus metus, tačiau gyventojams dažnai vis dar kyla klausimų dėl paskolos renovuoti daugiabutį. Suvokimas, jog reikės ją grąžinti yra priežastis, trukdanti rinktis namo atnaujinimą ir užsitikrinti kokybiškesnį gyvenimą. Tikimasi, kad procesus paspartinti padės VIPA finansinis įsitraukimas. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); „Finansavimo sąlygose numatyta, jog paskolų metinė ...
 • Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas – pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!

  2023-03-28Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas - pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!
  Nuosavas sodas – tai ne tik poilsis, bet ir darbas. Norint mėgautis šviežiomis daržovėmis ir gražia sodo augmenija, pirmiausia reikia joms skirti daug dėmesio ir turėti tinkamą auginimui skirtą techniką. Sodui prižiūrėti reikia daug įrankių. Jų saugojimas ir sandėliavimas – tai ne tik estetikos, bet ir saugumo, naudojimo paprastumo bei geros būklės įrangos priežiūros klausimas. Tam puikiai tiks tvarkinga sodo namelis įrankiams. Rinkoje platus sodo namelių pasirinkimas – nuo ​​didelių ir erdvių iki mažų ir kompaktiškų. Dažniausias pasirinkimas – sodo įrankių namelis iš medžio, kuriuos rasite timbela.lt . Paruošti nameliai yra tvarkingi, vizualiai patrauklūs ir lengvai pastatomi, bet kurioje savo sodo vietoje. ...
 • Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?

  2023-03-28Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?
  Apšvietimas yra labai svarbus namų aspektas. Jo charakteristikos apima ir puošybą, ir komfortą, gerovę ir tvarumą. Galvojant apie apšvietimo projektą, svarbu atsižvelgti į visus šiuos klausimus ir pasirinkti tai, kas labiausiai tinka jūsų interjerui. Apšvietimas sugeba paveikti mūsų produktyvumą, susikaupimą ir net poilsio akimirkas, o taip pat suteikia daugiau funkcionalumo kambariams. Tam būtina žinoti apšvietimo tipus, spalvų temperatūrą, lempas, šviestuvus ir visa kita, kas gali turėti įtakos erdvės apšvietimui. Geras apšvietimo dizainas namą paverčia namais. Jis vertina interjero dizainą ir architektūrą, todėl turėtų būti sukurtas taip, kad atspindėtų, kaip naudojame savo namus. Namas gali turėti gražiausią interjero dizainą ir įspūdingą architektūrą, ...
 • Saulės elektrinės komponentai: moduliai, saulės baterijos ir inverteriai

  2023-03-28
  Atsinaujinančios energijos ištekliai plačiai naudojami ne tik verslų, tačiau taip pat ir privačių asmenų, kurie siekia gyventi ne tik kur kas tvariau, tačiau taip pat ir pigiau. Taip, tai tikrai įmanoma ir dažniausiai Lietuvoje tam pasitelkiama saulės energija, kurios išgavimo galimybės yra gana plačios ir prieinamos visiems, kurie jomis domisi. Jeigu norite susipažinti su saulės elektrinių komponentais – plačiau siūlome domėtis https://www.specdarbai.lt/produkto-kategorija/saules-elektrines/saules-moduliai/. Taip pat svarbu, kad renkantis sistemas būtų tariamasi su specialistais, kurie įvertinę reikalingą galią, Jūsų namo stogo poziciją, elektros įvado tipą bei kitas smulkmenas nurodytų jums labiausiai tinkamas elektrinės dalis. Žinoma, supažindintų su priedais, kurie suteikia sistemai daugiau galimybių, ...
 • Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui

  2023-03-28Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui
  Auksiniai papuošalai populiarūs ir reikalingi aksesuarai, visiems žmonėms jau daug metų, nes jie gali papuošti bet kokį stilių ir bet kokia proga. Tačiau, kaip išrinkti tinkamą žiedą, papuošalą su kristalais, ar auskarus, kad jie tiktų visur ir visada ir prie bet kokio apsirengimo stiliaus? Šiame straipsnyje aptarsime, kokios yra pasirinkimų galimybės renkantis auksinius žiedus, kurie atitiktų bet kokius skonius ir Jūsų apsirengimo stilių. Klasikinis auksinis žiedas. Klasikinis auksinis žiedas yra stilingas, nepriklausantis nuo mados tendencijų ir puikiai tinka bet kokiam skoniui, bei apsirengimo stiliui. Paprastas, bet elegantiškas, jis gali būti papuoštas perliukais arba deimantais, kad suteiktų jam šiek tiek papildomo blizgesio. ...
 • Viskas, ką turėtumėte žinoti apie „tripod“ testus: Estų sukurti „Tripod“ testai – revoliucija personalo atrankų procese

  2023-03-28
  Estų psichologų sukurti „Tripod“ testai spėjo tapti žvaigžde ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Lietuvoje šių testų pavadinimas yra girdėtas daugeliui kada nors į darbo poziciją kandidatavusių žmonių ar darbuotojo ieškojusių personalo specialistų. Tad kuo „Tripod“ testai ypatingi ir kaip jie šiandien prisideda prie sklandesnio darbuotojų atrankų proceso? Kas yra „Tripod“ testas? „Tripod“ testais yra vadinami standartizuoti, objektyvūs metodai, kurių taikymas suteikia galimybę pamatuoti laike nekintančias kandidato į darbo vietą savybes. Šių testų naudą jaučia ne tik darbdaviai, bet ir potencialūs darbuotojai – atlikę „Tripod“ testus jie turi galimybę suprasti, ar darbo pozicija suderinama su jų asmeninėmis savybėmis. Ką ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.