Užs. 149.


 

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Branginkime laisvę ir nepamirškime

Prisiminimais apie sausio 13-osios įvykius dalijasi buvęs Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas, Lietuvos policijos istorijos tyrinėtojas Skirmantas Andriušis.

Pareigūnus komandiravo į sostinę

Pasak S. Andriušio, 1990 metų kovo 11-ąją Nepriklausomybę paskelbusi Lietuva, Sovietų sąjungos vadovybei buvo it krislas akyje. Ji ne tik kad nepripažino Lietuvos, kaip valstybės, bet visomis išgalėmis stengėsi palaužti ir atsukti istorijos ratą atgal. Lietuvos teritorijoje tuo metu buvo dislokuota iki dantų ginkluota daugiatūkstantinė sovietų armijos dalis, šalyje aktyviai veikė ir kitos Maskvos vadovaujamos, visokeriopai remiamos prosovietinės jėgos.

Skirmantas Andriušis 1991 m. sausio mėnesį.
Nuotrauka iš S. Andriušio archyvo

Įžūlūs ir brutalūs veiksmai siekiant palaužti Nepriklausomybę atkūrusios mūsų tautos valią ypač suaktyvėjo 1991 m. sausį, kada buvo organizuojami priešiškai Lietuvos nepriklausomybei nusiteikusių asmenų mitingai, ypač padažnėjo sovietinės armijos išpuolių, o sausio 8 d. buvo inicijuotas bandymas užimti Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Tą kartą agresyvi, į Parlamentą besiveržusi minia buvo sustabdyta, bet tamsiosios jėgos rankų nuleisti neketino, išpuolių grėsmė buvo didžiulė.

Buvęs pareigūnas prisimena, kad situacijai vis labiau kaistant, Aukščiausios Tarybos vadovybė paskelbė kreipimąsi į Lietuvos žmones kviesdama ginti Parlamentą. Tie įvykiai nepaliko abejingų Lietuvos žmonių. Daugiatūkstantinė minia iš visos šalies suplūdo prie Aukščiausiosios Tarybos, o Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovybė priėmė sprendimą komandiruoti į sostinę pareigūnus iš kitų šalies miestų ir rajonų. Jiems buvo keliamas uždavinys sostinėje užtikrinti viešąją tvarką ir maksimaliai apsaugoti žmones nuo galimo sovietų kariuomenės jėgos panaudojimo, o „karščiausiuose“ Vilniaus taškuose buvo sudaryti VRM gynybos štabai. Vadovauti atvykusių pareigūnų darbui buvo paskirtas tuometinės VRM Profilaktikos valdybos viršininkas Liutauras Vasiliauskas (vėliau – šalies policijos vyriausiasis komisaras).

– Tada buvau jaunas tuometinio Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus Kriminalinės paieškos poskyrio pareigūnas. Situacija mūsų mieste ir rajone buvo pakankamai rami, o apie įvykius sostinėje žinojome iš Vidaus reikalų ministerijos gaunamų suvestinių ir informacijų apie ypatingus įvykius. Kompiuterių dar nebuvo, informacija vidaus reikalų padalinius pasiekdavo teletaipu – raidiniu telegrafo aparatu. Sausio 11 d. pirmoje pusėje buvo gautas nurodymas komandiruoti į Vilnių 35 Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus pareigūnus. Laiko susirinkti nebuvo daug. Šilčiau apsirengėme, pasiėmėme specialiąsias priemones (antrankius, ašarines dujas ir gumines lazdas) ir tuometinės Marijampolės autotransporto įmonės autobusu LAZ išvažiavome į sostinę, – pasakojo S. Andriušis.

Pasak buvusio pareigūno, vakarop jie jau buvo Vidaus reikalų ministerijoje, kurios salėje kartu su kitais iš Lietuvos suvažiavusiais pareigūnais išklausė instruktažą ir nuvyko į Aukščiausiosios Tarybos rūmus. S. Andriušis prisimena, kad pareigūnai ten buvo suskirstyti į pamainas ir patruliavimo sektorius Aukščiausiosios Tarybos prieigose. Užduotis – neleisti kilti galimoms provokacijoms, užtikrinti viešąją tvarką ir žmonių saugumą. „Oras tą vakarą buvo apniukęs ir žvarbokas, prie Aukščiausiosios Tarybos degė laužai, daugiatūkstantinė žmonių minia klausėsi koncertuojančių atlikėjų, patys dainavo ir šoko.

Pareigūnai vidaus reikalų ministerijos pastato gynyboje, 1991 m. sausio mėn.
Nuotraukos iš Lietuvos policijos muziejaus fondo

Lietuviškos uniformos dar nebuvo spėta sukurti, dėvėjome sovietinę. Beje, tokia pačia vilkėjo ir sovietų vidaus kariuomenės pulko kariškiai, todėl, kad atskirtume savus pareigūnus nuo svetimų, mums buvo pagaminta lietuviška simbolika paženklinta uniforminė atributika: ženklai ant kepurių, apykaklių antsiuvai ir sagos. Didžiulės minios buvome labai šiltai sutikti, pamatę pareigūnus su Vyčio ženklais, žmonės siūlė sumuštinių, karštos arbatos, net šiltų kojinių“, – pasakojo S. Andriušis.

Paskelbtas pavojaus signalas

S. Andriušio teigimu, sausio 12 dieną juos pakeitė pareigūnai iš kitų rajonų. „Grįžome į Marijampolę ilsėtis, tačiau ilgai poilsiauti neteko, naktį paskambino vidaus reikalų skyriaus budėtojas – paskelbtas pavojaus signalas, visi pareigūnai privalo skubiai susirinkti į tarnybą. Marijampolės gatvės pilnėjo akyse, ramiai miegančių tomis naktimis buvo nedaug, visų dėmesį buvo prikaustę Lietuvos radijas ir televizija. Sužinoję, kad Vilniuje sovietų kariškiai prieš beginklius žmones panaudojo brutalią jėga, yra nužudytų ir sužeistų, sukrėsti marijampoliečiai pėsti ir važiuoti skubiai rinkosi į gatves, sunkusis gamyklų ir įstaigų transportas formavo užtvaras“, – prisiminė S. Andriušis.

Buvęs Marijampolės apskrities VPK viršininkas pasakoja, kad susirinkę vidaus reikalų skyriaus salėje jie išklausė vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotojų J. Žėko ir V. Barausko instruktažą, gavo užduotis. Jam su keletu kolegų teko patruliuoti Vytauto – Vytenio gatvių rajone, ypač kreipiant dėmesį į netoliese dislokuoto sovietų desantininkų pulko kariškių judėjimą. „Pastebėję bet kokį kariškių judėjimą, turėjome kuo skubiau perduoti informaciją vidaus reikalų skyriaus budėtojui.

Beje, reaguojant į skubią VRM telegramą ir saugojant nuo galimo sovietų kariuomenės užgrobimo milicijos ginkluotę, kiekvienam pareigūnui nuolatiniam nešiojimui buvo išduotas tarnybinis ginklas, o ginklų ir šaudmenų atsargos iš ginklų saugojimo patalpos buvo išvežtos ir paslėptos į saugią vietą, žinomą tik labai siauram atsakingų asmenų ratui. Ginkluotė į saugojimo patalpas grįžo tik vasaros pabaigoje, jau pralaimėjus Maskvoje pučui. Lig tol, kiekvienas pareigūnas gulė ir kėlė su savo tarnybiniu ginklu tiesiogine to žodžio prasme“, – prisiminimais dalijosi S. Andriušis.

Laukė ne vienas sunkus išbandymas

Pareigūnas prisimena, kad Marijampolėje sausio 13-osios naktis ir diena praėjo be incidentų, sovietų kariškiai iš savo dislokacijos vietos nepajudėjo.

Sunkus išbandymas, anot buvusio Policijos komisariato viršininko, teko sausio 13-osios naktį Vilniuje dirbusiems pareigūnams – jie pirmieji atrėmė smūgį prie Televizijos bokšto ir Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato Konarskio gatvėje: stovėjo susikibę rankomis tarp susirinkusių Lietuvos žmonių ir sovietų kariškių, remiamų sunkiosios šarvuotos technikos.

Televizijos bokštas bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatas S. Konarskio gatvėje buvo užimti, tačiau pulti prie Aukščiausiosios Tarybos susirinkusios didžiulės žmonių minios sovietų kariškai nesiryžo. Šalies parlamentas buvo apsaugotas.

Pasak S. Andriušio, per tragiškos nakties įvykius labiausiai nukentėjo milicijos pareigūnai, saugoję Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą. Tai – tuometinio Atskirojo svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos vadovybės apsaugos dalinio prie VRM pareigūnai I. Grincevičius, V. Vinevičius, A. Dapkus, P. Gnezdovas, E. Romašinas, M. Zubenka, P. Jazgevičius, A. Skamarakas, V. Kozlovskis, Klaipėdos miesto vidaus reikalų valdybos pareigūnas S. Pilkauskas, Šilalės r. vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotojas A. Stonkus. Sunkiausiai sužaloti buvo S. Pilkauskas (peršauta koja ir sutrupintas kaulas), I. Grincevičius ir P. Gnezdovas (stipriai sumušti, sulaužyti šonkauliai), A. Stonkus (automatu sužalotas veidas). Sovietų tankai sutraiškė du tarnybinius milicijos automobilius.

– Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai sovietinės vadovybės tikslai – užimti šalies Parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą, nebuvo pasiekti, – sako S. Andriušis.

Tokiomis telegramomis buvo siunčiami nurodymai komandiruoti pareigūnus.

Jo teigimu, tarptautinio valstybės pripažinimo Lietuvai dar teko palaukti, tačiau po tragiškų 1991 m. sausio įvykių pasaulio visuomenė pradėjo suvokti, kad Lietuvos ir kitų Baltijos šalių reikalai nebėra Sovietų sąjungos vidaus klausimas. Ginkluotos agresijos atrėmimas taip pat padarė didžiulę įtaką Lietuvos Respublikos santykiams su kitomis valstybėmis, tai sustiprino tarptautines Lietuvos pozicijas.

Pasak S. Andriušio, po sausio 13-osios įvykių jam teko dar kartą su kolegomis vykti į komandiruotę sostinėje, savo įstaigoje budėti operatyvinės grupės sudėtyje. Padažnėjus pasienio punktų užpuolimams, 1991 m. gegužės mėn. buvo gautas vidaus reikalų ministro nurodymas, kuriuo įpareigojama (kalba netaisyta) „…budėtojų dalyse nedelsiant sudaryti 4–5 pareigūnų grupes, dirbančias nuo 20 val. iki 8 val., apginkluotas automatais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Reaguoti visu rimtumu į pranešimus apie ginkluotų motorizuotų grupių siautėjimus aptarnaujamoje teritorijoje, sulaikyti nusikaltėlius, nepaklusus ar pasipriešinus veikti pagal Policijos įstatymo suteiktus įgaliojimus, nustatyti nuolatinį telefoninį – radijo ryšį tarp kaimyninių rajonų policijos komisariatų, užtikrinti sąveiką ir savitarpio pagalbą, vadovams imtis atsargumo priemonių, siekiant išvengti pavaldinių aukų…“.

S. Andriušis prisimena, kad nepaisant vis dar tvyrančios sovietų agresijos grėsmės, vyko intensyvus milicijos pertvarkymas į policijos struktūras, pareigūnai gavo naują lietuvišką uniformą. Visus nepaprastai sukrėtė Lietuvos policijos ir muitinės pareigūnų nužudymas Medininkų pasienio poste.

– Atmintin įstrigo nepakartojama tų dienų žmogiškosios šilumos ir vienybės atmosfera. Nuoširdžiai tikiu, kad valstybei atsidūrus panašioje situacijoje, Lietuvos žmonės elgtųsi lygiai taip pat – grėsmės akivaizdoje mūsų tauta geba susitelkti, – kalbėjo buvęs policijos komisariato viršininkas. – Prisimenant to meto Lietuvos įvykius, puikiai suprantamas Ukrainos tautos ryžtas kovoti dėl savo šalies laisvės ir nepriklausomybės. Mums labai pasisekė, kad savo laiku pasiekėme narystę NATO ir ES. Mūsų valstybė niekada nebuvo tokia saugi kaip dabar, todėl branginkime laisvę, gerbkime už ją žuvusiųjų atminimą ir remkime viskuo, kuo galime, Ukrainos žmones.

Loreta TUMELIENĖ

Naujausia informacija

 • Greitas ir neskausmingas dantų rovimas

  2023-02-08Greitas ir neskausmingas dantų rovimas
  Kai kurie dantys auga netaisyklingai, todėl reikia juos tiesinti. Jeigu dantis nebepagydomas ir pradeda kenkti kitiems aplinkui esantiems dantims bei visai bendrai burnos ertmės būklei, rekomenduojama jį pašalinti. Taip užsitikrinsite geresnę burnos ertmės sveikatą ir išvengsite dar didesnių problemų ateityje. Skaitykite toliau ir sužinokite, kaip atliekamos dantų šalinimo procedūros bei kada dėl jų geriausia kreiptis. Kada reikia šalinti dantis? Dantys šalinami labai skirtingais atvejais. Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl retinuotų (pilnai neišdygusių), protinių ir sugedusių dantų šalinimo. Be abejonės, rauti danties niekada nesinori, tačiau kai jo jau nebėra įmanoma išgelbėti, tai vienintelė ir, patikėkite, pati geriausia išeitis. Retinuotų dantų šalinimas atliekamas tada, kai dantis ...
 • Kredito unijos ir jų paslaugos palankiausiomis sąlygomis

  2023-02-08Kredito unijos ir jų paslaugos palankiausiomis sąlygomis
  Reikalinga finansinė pagalba norint įsigyti būstą ar pradėti verslą, įvairiais kitais atvejais? Lietuvoje veikiančios kredito unijos ir jų paslaugos gali būti palankus ir patogus sprendimas, daug priimtinesnėmis kainomis, nei daugelis komercinių bankų. Kodėl ir kokios paslaugos teikiamos sužinosite šiame straipsnyje. Kokias paslaugas teikia kredito unija? Finansinių paslaugų įvairovė gali būti labai didelė ir atitinkanti skirtingus, skirtingų asmenų poreikius. Pasikonsultuokite su specialistais tam, kad jie padėtų Jums konkrečiu atveju. Kredito unijos ir jų paslaugos: paskola privatiems asmenims – gali būti suteikta pačiais įvairiausiais atvejais, dažniausiai siekiant įsigyti ar renovuoti būstą, taip pat kitokiam asmeniniam turtui įsigyti. Imant paskolą reikalingas pradinis įnašas, likusieji pinigai grąžinami ...
 • Apie gyvūnų maistą

  2023-02-08Apie gyvūnų maistą
  Pradėjus auginti naminį gyvūną, visada kyla klausimas – kokiu maistu jį maitinti? Dažniausiai šeimininkai konsultuojasi su veterinarijos gydytojais. Visų gyvūnų poreikiai bei polinkiai į ligas labai skiriasi ir tikrai nepriklauso vien tik nuo veislės. Veterinarai turi būti labai atidūs, rekomenduodami produktus, kurie geriausiai tinka kiekvienam augintiniui. Patys gyvūnų savininkai taip pat turėtų nemažai pasidomėti ir tik tada priimti galutinį sprendimą. Apie gyvūnų maistą sklando daug teorijų. Tad, kaip žinoti, kuris maistas jiems geriausias? Į ką atsižvelgti, renkant maistą savo augintiniui? Kuriame gyvenimo etape yra gyvūnas? Faktas, kad jaunam šuniukui ar kačiukui siūlomos visai kitokios mitybos rekomendacijos, negu jau suaugusiam gyvūnui. Augantis organizmas ...
 • Gera ir nebrangi baidarių nuoma Aukštaitijoje

  2023-02-08Gera ir nebrangi baidarių nuoma Aukštaitijoje
  Ar bandėte kada plaukti baidare? Jeigu dar ne, tai žinokite, jog tai tikrai turiningas aktyvaus laisvalaikio būdas, kurį galite išbandyti kartu su savo šeima ar draugais. Baidarių nuoma Aukštaitijoje suteikia galimybę pažinti gražiausius šio krašto ežerus, upes ir kitus gamtos kampelius, kurių niekuomet nepamatytumėte keliaudami automobiliu. Skaitykite toliau ir sužinokite, kodėl verta išbandyti baidares bei kur rasti jų nuomą gera kaina. Skirtingo ilgio baidarių maršrutai Jokiomis kitomis aplinkybėmis nesusipažinsite su gamta ir jos turtais taip gerai, kaip plaukdami gražiausiais maršrutais. Gamtos vaizdus čia pamatysite iš visai kitokios perspektyvos. Baidarių nuoma Aukštaitijoje puikiai tiks tiek mėgstantiems gamtą ir tylą žmonėms, tiek vertinantiems pokalbius ...
 • Savanorė kurdė iš Sakartvelo: „Marijampolėje liks dalelė mano širdies“

  2023-02-08Savanorė kurdė iš Sakartvelo: „Marijampolėje liks dalelė mano širdies“
  Nuo praėjusių metų lapkričio Marijampolėje gyvena iš Sakartvelo sostinės Tbilisio pagal Europos solidarumo korpuso savanorių programą atvykusi Nino Razgoniani. Dvidešimtmetė mergina yra menininkė ir dizainerė, skaitmeninio meno kūrėja, savanoriaujanti P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Šiuo metu bibliotekos Multicentre veikia jos kūrybos darbų paroda „ANIMAE MORTUAE“(„Mirusios sielos“), apie kurios surengimą čia atvykdama ji net nesvajojo. Kurdė iš Sakartvelo Marijampolėje jaučiasi puikiai. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Dėl karo Ukrainoje neteko darbo Smalsi, šilta, jautri ir emocinga – toks įspūdis liko daugiau kaip valandą pasikalbėjus su savanore. Iš karto susitarėme, kad, nors abu puikiai mokame rusų kalbą, kalbėsimės angliškai. Tas pokalbis paliko gerą įspūdį, nes visada ir įdomu, ...
 • Sodo įrankiai pagal pačius įvairiausius poreikius

  2023-02-08Sodo įrankiai pagal pačius įvairiausius poreikius
  Sodininkystė yra tikriausiai vienas iš dažniausiai pasitaikančių hobių, kurie būdingi daugeliui turintiems nuosavą namą su sodu. Tai šaunus hobis ir tuo pačiu savotiškas gyvenimo stilius, praturtinantis kasdienybę naujomis spalvomis. Sodo grožiui kurti reikalingas ne tik didelis pasišventimas ir kruopštus darbas, bet ir kokybiški įrankiai, be kurių neįgyvendintumėte jokių savo sumanymų. Metas paversti sodo grožio viziją realybę! Skaitydami toliau galėsite išsirinkti iš plataus sodo įrankių, įvairiausių reikmenų ir dekoracinių elementų asortimento geromis kainomis. Platus sodo įrankių asortimentas Pirmiausia, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai ar turite visus būtinus vejos, krūmų ir kitų augalų priežiūros įrankius. Jeigu įrankiai seni, truputį palūžę, naudinga būtų įsigyti naujus, ...
 • Modernūs, aukštos kokybės Viessmann katilai

  2023-02-07Modernūs, aukštos kokybės Viessmann katilai
  Ieškote patikimų sprendimų šildymui ir norite sutaupyti? Iš nerūdijančio plieno pagaminti Viessmann katilai gali būti puikus pasirinkimas svarstant apie efektyvų ir sutaupyti leidžiantį šildymą. Su dujiniais Viessmann katilais šildymas bus taupus ir efektyvus. Dar vienas didelis šių katilų privalumas yra tas, jog juos tinka naudoti įvairios paskirties bei dydžio patalpose. Skaitydami toliau sužinosite apie visus Viessmann katilų privalumus ir galėsite išsirinkti sau labiausiai patikusį visai prieinama kaina. Dujinių katilų asortimentas Rinkdamiesi dujinius katilus, atrasite labai daug pačių įvairiausių rūšių. Skiriasi katilų galingumas ir pritaikymo galimybės. Atkreipkite dėmesį ir į montavimo tipą, ar katilas yra montuojamas prie sienos, ar pakabinamas. Specializuoti tiekėjai sudaro ...
 • Startuoja pirmasis šalyje Nacionalinis IT iššūkis: įgyti programavimo žinių kvies visos Lietuvos moksleivius ir mokytojus

  2023-02-07Startuoja pirmasis šalyje Nacionalinis IT iššūkis: įgyti programavimo žinių kvies visos Lietuvos moksleivius ir mokytojus
  Šią savaitę visoje Lietuvoje startuoja Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas technologijų švietimo projektas Nacionalinis IT iššūkis. Jo metu šalies moksleiviai ir mokytojai galės nemokamai įgyti šiandien nepakeičiamomis tampančių IT ir programavimo žinių ir iš arti susipažinti su šios srities specialybėmis. „Telia Global Services Lithuania“ iniciatyva, orientuota į 7-9 klasių moksleivius vyks iki mokslo metų pabaigos ir bus įgyvendinama trimis etapais. Pirmajame projekto etape mokymų kursą sudarys 12 teminių pamokų, į kurių nemokamą turinį moksleiviai galės gilintis tiek informacinių technologijų pamokose, tiek savarankiškai namuose. Projekto tikslai – sudominti moksleivius ateityje rinktis tiksliuosius mokslus, papildyti mokymų programą naujausiomis žiniomis ir suvienodinti prieigą ...
 • Karate ir fizinis aktyvumas

  2023-02-07Karate ir fizinis aktyvumas
  Gyvenimas tampa vis patogesnis, jau daug ką galima daryti net nepalikus namų. Daugelis žmonių dirba iš namų, apsipirkinėja internetu ir laisvalaikį praleidžia prie kompiuterio ar telefono. Vis mažiau judame ir daugiau sėdime. Bet kokiam fiziniam aktyvumui reikia sutelkti didžiules pastangas, tad nenuostabu, kad renkamės patogesnį ir lengvesnį gyvenimo būdą. Dažnas dabar ieško alternatyvų, kaip praleisti laiką aktyviai ir smagiai. Skaitykite toliau ir sužinosite, kodėl verta sportuoti ir kokią naudą šiuo atžvilgiu suteikia karate sportas. Fizinio aktyvumo nauda Kai kurie mano, kad fizinis aktyvumas tik išvargina ir atima energiją, tačiau iš tiesų yra visiškai atvirkščiai. Jeigu sportuojame saikingai ir nepersistengiame, tuomet kūnas įgauna ...
 • Kokius privalumus suteikia kačių sterilizacija?

  2023-02-07Kokius privalumus suteikia kačių sterilizacija?
  Sterilizacija suteikia daug naudos jūsų katei, jums patiems ir visai bendrai šių gyvūnų populiacijai. Katės – itin veislūs gyvūnai, jos subręsta jau pirmaisiais gyvenimo metais, todėl gali atsivesti pirmuosius kačiukus itin anksti. Kaip bebūtų gaila, gatvėse vis dar klajoja daug benamių kačių ir tik visuomenės dėka tai galima stabdyti. Kuo dažniau šeimininkai sterilizuos ir kastruos savo augintinius – tuo mažiau jų atsiras gyvūnų prieglaudose, kurios šiuo metu ir taip yra perpildytos. Kačių kastracija – tai, kai patinėliams pašalinamos sėklidės. Kačių sterilizacija atliekama patelėms. Tai šiek tiek sudėtingesnė operacija, nes reikalingas pjūvis pilve. Taip pašalinamos kiaušidės ir gimda katėms. Tačiau dėl tokių ...
 • Pamirškite nemalonų knarkimą

  2023-02-07Pamirškite nemalonų knarkimą
  Knarkimas yra problema, kamuojanti ne vieną. Knarkti nėra gerai ne vien dėl kitus trikdančio garso, bet ir kenkia sveikatai, kadangi knarkimas paprastai išduoda tam tikras sveikatos problemas. Dažniausiai dėl knarkimo kalta kreiva nosies pertvara, kuri sukelia ištisą paletę ir kitų nemalonių problemų, todėl atliekant nosies korekciją įveikiamos jos visos vienu metu. Ką daryti susiduriant su knarkimu sužinosite toliau šiame straipsnyje. Tiesi nosies pertvara Galvojantiems apie dar geresnę sveikatą verta pagalvoti ir apie nosies korekcijų procedūras. Jos padeda įveikti ne tik knarkimą, bet ir chronišką slogą, pastoviai kamuojančias išskyras iš nosies bei daug kitų požymių, kurie malonumo anaiptol nekelia. Su tiesia nosies pertvara ...
 • Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų

  2023-02-06Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų
  Po to, kai „Suvalkietyje“ buvo išspausdinta žinutė apie Marijampolėje, Kvietiškyje, esantį vandens bokštą, svajojantį tapti turistų traukos centru, sulaukėme mūsų skaitytojos Vidos Slankauskienės telefono skambučio: jos dėdė Vincentas Martinavičius (g. 1933 m.) buvo vienas iš statybininkų, stačiusių šį bokštą. Moteris perskaitė jam laikraščio straipsnį, o Vincentas pasidalijo prisiminimais apie 1950-uosius, kuomet bokštas pradėtas statyti. Dukterėčiai rekomendavus, p. Vincentą telefonu pakalbinome ir mes. Vincentas Martinavičius: „Fotografuokit. Kiba iškada?“ Deivido Tumelio nuotrauka Vincentas Martinavičius šiais metais švęs 90-ąjį gimtadienį. Gyvena jis dabar Aukštadvaryje, Trakų r., bet gimęs, kaip pats sakė, Kvietiškio dvare, ten ir augęs. Iki pat 1987-ųjų gyvenęs Marijampolėje. Paklaustas, kada ir kaip jis ...
 • Nominacija – plaukimo treneriams

  2023-02-02Nominacija – plaukimo treneriams
  Kaune išdalyti Lietuvos plaukimo federacijos apdovanojimai. Ceremonijoje buvo pagerbti geriausi 2022 metų sportininkai ir treneriai. Metų vaikų trenerio nominacija atiteko Marijampolės sporto centro treneriams Aurimui ir Daliai Kadūnams. Jų tandemas įvertintas už sėkmingai taikomas treniruočių metodikas, aukštus auklėtinių laimėjimus vaikų ir jaunučių amžiaus grupių varžybose, nuoseklų ir nenutrūkstamą plaukimo vystymą Marijampolėje. Manto Daškevičiaus / LPF nuotrauka – Neseniai varčiau senus varžybų protokolus ir radau kažkurio labai seno plaukimo čempionato rezultatus, kuriuose Danas Rapšys buvo lentelės apačioje. Apsidžiaugusi nunešiau parodyti vaikams ir pasakiau jiems: „Vaikai, ir jis buvo toks, kaip jūs“. Tad, treneriai, dirbkime, ruoškime kitus danus rapšius. Ačiū visiems, – kalbėjo ...
 • Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė

  2023-01-30Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė
  Visur gerai, bet namuose geriausia. Tuo įsitikinusi 24-erių marijampolietė Miglė Pečkytė. Mergina, kuri jau buvo kojas apšilusi Vilniuje, pagal kultūrinių mainų programą metams išvyko į JAV, pusmetį gyveno Floridoje, likusį laiką – pačiame Niujorke! Vos tik grįžusi į Lietuvą, lagaminą išsikrovė tėvų namuose Marijampolėje. Po savaitės jau buvo išsinuomojusi patalpas fotostudijai ir pernai rugsėjo 22-ąją atvėrė ją kalėdinėms fotosesijoms. – Pamačiau, kad Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje: ir kainos, ir patalpos tenkino, tad mano planas susidėliojo labai greitai, – džiaugiasi Miglė. Miglė Pečkytė: „Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje.“ Nuotrauka iš asmeninio Miglės Pečkytės archyvo Netikėta? Miglė yra baigusi kosmetikės specialybę. ...
 • „Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui

  2023-01-30„Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui
  Šešios savaitės lieka iki naujo Lietuvos futbolo A lygos čempionato pradžios. Jam ruošiasi ir Marijampolės „Sūduvos“ futbolo komanda. Viešojoje erdvėje pastaruoju metu netrūksta įvairių spėjimų ir gandų, kokia padėtis yra komandoje. Sirgaliai nerimauja dėl to, kad sunkiai vyksta komandos komplektavimas, nėra trenerio, kalbama ir apie tai, kad klubo prezidentas Vidmantas Murauskas ieško ir gal jau surado naują komandos šeimininką. V. Murauskas teigia, kad pasiruošti naujajam sezonui bus suspėta. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Galima suprasti komandos sirgalių nerimą, nes jie pastaruoju metu nuolat girdi apie komandą paliekančius buvusius žaidėjus. Kita vertus, iki sezono pradžios lieka ne tiek daug laiko, o klaustukų dar daug. Kai ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.