Užs. 149.


 

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

„Aš amžių klajūnas, neradęs žadėtojo krašto...“

(Kazio Bridžiaus 115-osioms gimimo metinėms)

Šių metų sausio 15 d. sukako 115 metų, kai gimė tarpukaryje Marijampolėje leisto laikraščio „Suvalkietis“ redaktorius Kazys Bridžius (1908–1982).

Gimė K. Bridžius Šunskuose smulkaus verslininko šeimoje. Tėvai keletą metų uždarbiavo Anglijoje – čia gimė sūnūs Jurgis ir Juozas, o grįžus į Lietuvą – dukra Marytė ir pagrandukas Kazys. Vyresnieji vaikai mažai ragavo mokslo, tad nors jaunylis bus mokytas – nusprendė tėvai ir leido jį į Marijampolės gimnaziją. Jaunuolis buvo smalsus, mėgo literatūrą, ypač Dž. Bairono poeziją, kuri jam darė didžiulį įspūdį. Kai savo šeimoje susilaukė sūnaus (t. y., šių eilučių autoriaus), parinko Manfredo vardą pagal to paties pavadinimo draminę poemą. Labai žavėjosi S. Jesenino eilėraščiais (gerai mokėjo rusų kalbą), vertė juos ir spausdino. Jaunystėje domėjosi žurnalistika, talkino advokatui Andriui Bulotai, bendradarbiavo K. Stikliaus redaguotose „Šešupės bangose“. Jaunas pradėjo rašyti eilėraščius, kurie pateko į 1931 m. išleistą knygutę (pasirašė slapyvardžiu Alfredas Banga, slapyvardžiais pasirašinėjo ir vėliau).

K. Bridžius žurnalistinę veiklą pradėjo Šiauliuose, kur bendradarbiavo ir pats redagavo tokius laikraščius, kaip „Šiaulietis“, „Momentas“. Spausdino aštrius, kritiškus straipsnius po 1926 metų perversmo – tai nepatiko karininkijai. Jauni karininkai Šiauliuose Kaziui Bridžiui porą kartų pagrasino, bet jaunasis korespondentas nenurimo. Vieną naktį su trenksmu išvertę jo kambario duris, karininkai įsiveržė ir ištraukę iš lovos nusivežė jį automobiliu į Šiaulių pakraštį, Piktmiškį. Gerokai aplamdė šonus ir prigrasino iki vidurdienio dingti iš Šiaulių. Antro perspėjimo K. Bridžius nelaukė ir grįžo į Marijampolę…

1930 m. atlikęs karinę tarnybą buvo pakviestas redaguoti „Suvalkietį“. Laikraščio leidėjas buvo Petras Mažunaitis, anksčiau dirbęs Kaune ir turėjęs giminių Amerikoje. Pirmas numeris išėjo 1930 m. balandžio 17 d. Pradžioje laikraštis neturėjo didelio pasisekimo, buvo neįdomus, mažai prenumeratorių – vos 800, bet redaguojant K. Bridžiui, tapo įdomesnis, skelbė apskrities naujienas iš valsčių, dailininkas Juozas Penčyla (1908–1979) paįvairindavo laikraštį šaržais, karikatūromis.

Iliustruodamas „Suvalkiečio“ trečiųjų metinių sukaktį jis nupiešė leidėją P. Mažunaitį besukantį „perpetuum mobile“ (lot. amžinąjį variklį): kad žodžiai ir popieriai virstų pinigais, o redaktorių K. Bridžių – iki prakaito rašantį naują straipsnį ir svajojantį apie vedybas, Nobelio premiją, spaudos balių, loteriją ir dienraštį… Spaudos baliai tuo metu buvo populiarūs, ten rinkdavosi Marijampolės elitas, būdavo loterija, dalyvių aprangos kodas – frakas. Viename šaržų J. Penčyla pavaizdavo savo draugą K. Bridžių su fraku ir madinga tuo metu jauniems džentelmenams lazdele.

K. Bridžiaus straipsniai, kai kurie interviu (pvz., straipsnis apie žydų tautybės dailininką Maksą Bandą (1900–1974), kuris 1933 m. svečiuodamasis JAV nutapė prezidento Franklino Ruzvelto portretą) turi išliekamąją vertę. Dailininko talentą dar 1932m. liepos 17 d. numeryje atskleidė būtent K. Bridžius. Dabar citatos iš to straipsnio yra Gaono muziejuje Vilniuje.

„Suvalkietis“ ėjo iki 1936 m. Keitėsi redaktoriai. Paskutiniais metais trumpai redagavo Jurgis Kalakonis-Kalakauskas. Laikraštį nustota leisti dėl finansinių sunkumų.

1937 m. gruodį K. Bridžius pradėjo redaguoti laikraštį „Suvalkų kraštas“, užpildydamas „Suvalkiečio“ paliktą tuštumą. Leidėjas Bronius Sirutis buvo „Dirvos“ bendrovės savininkas. Šis laikraštis buvo mažesnio formato nei „Suvalkietis“, bet talpesnis ir įdomesnis. Korespondentams pajėgė mokėti honorarus. Laikraštis ėjo iki pat sovietų invazijos 1940 m., B. Sirutis buvo areštuotas.

K. Bridžius nelaukė, kol jį sovietai areštuos ar ištrems, ir pasitraukė į Vokietiją. Ten dirbo informacinėje tarnyboje, kino filmų apžvalgininku ir kt. Baigiantis karui vos nežuvo bombarduojant Berlyną. Pokariu daug lietuvių apsigyveno DP (perkeltųjų asmenų) stovyklose. K. Bridžius pateko į Hanau stovyklą anglų zonoje. Rusų karinė vadovybė ragino pabėgėlius grįžti į „išlaisvintą“ sovietinę Lietuvą, tačiau nė vienas nepasidavė agitacijai. K. Bridžius (1945–1947 m.) stovykloje leido periodinį leidinį „Hanau lietuviai“, taip pat tapo radijo žinių apžvalgininku.

1946 m. gegužę Hanau vyko lietuvių žurnalistų suvažiavimas, atnaujinęs Lietuvos žurnalistų sąjungą, kurią sovietai panaikino 1940 m. Buvo pakviestas ir K. Bridžius, tarp jaunųjų – būsimas avangardinio kino kūrėjas Jonas Mekas, kurio gimimo šimtmetį pažymėjome pernai. 1947–1948 metais pabėgėliai, nesulaukdami Lietuvos išvadavimo, pasklido po įvairias šalis. K. Bridžius su rašytoju J. Kralikausku pateko į Kanados šiaurę – aukso kasyklas. Buvusiems inteligentams teko tapti juodadarbiais šachtininkais – vis geriau, nei Sibire, nors ir sunku, bet laisvas… Vienos avarijos metu K. Bridžius išgelbėjo gyvybę J. Kralikauskui.

…Man teko su juo 1997 m. pasikalbėti Vilniuje, kai sulaukęs Nepriklausomybės grįžo Tėvynėn. Jis pasakojo: „Gerai pažinojau Bridžių. Jis buvo intelektualus žmogus, po darbo aukso kasyklose nemėgo kortuoti, tuščiai leisti laiko, mėgo skaityti. Nemažai bendraudavome, nes ir likimai buvo panašūs: liko Lietuvoje šeimos, jautėmės vieniši. Aš buvau abstinentas, o Kazys savo gėlą kai kada ramindavo taurele.“ Atsisveikindamas rašytojas padovanojo savo knygelę „Urviniai“ apie aukso kasyklos laikotarpį.

Po privalomo metų darbo K. Bridžius nebesiryžo vykti į didesnius Kanados miestus kaip kiti, o užsidarius kasyklai buvo priverstas persikelti jau ligotas, palaužta sveikata į Torontą. Ten, retkarčiais susitikdamas likimo draugus, vienišas baigė gyvenimą 1982 m. gruodžio 2 -ąją. Dar sovietiniais metais man pavyko gauti vizą ir pargabenti tėvo palaikų urną į Šiaulius ir palaidoti Donelaičio kapinėse, kur ilsisi jo jaunystės bendražygis Kazys Tumkevičius. Čia 1984 m. atgulė ir mano mama Bronislava Bridžiuvienė. Tik kapas sujungė juos po daugelio išsiskyrimo metų.

Pagerbiant tėvą 2011 m. jo tėviškėje Šunskuose Varpo gatvės namas Nr. 12 buvo pažymėtas memorialine lentele, ją atidengė tuometis Seimo narys Albinas Mitrulevičius. „Bočių“ ansamblis padainavo keletą dainų, Šunskų mokinukės padeklamavo K. Bridžiaus eilėraščių. Seniūnijoje vyko pokalbis apie K. Bridžiaus teatrinę veiklą, kurią pristatė šviesaus atminimo pedagogas Vytautas Viliūnas. Buvo akcentuotas K. Bridžiaus ir K. Tumkevičiaus vaidmuo rūpinantis teatro įkūrimu Marijampolėje (1940 m. buvo įkurtas Darbo teatras, jo vadovu paskirtas K. Bridžius, o režisieriumi – K. Tumkevičius). Šis teatras iki sovietų invazijos suspėjo pastatyti keletą vykusių spektaklių.

Manfredas BRIDŽIUS, Biržai, 2023-01-10

Naujausia informacija

 • Greitas ir neskausmingas dantų rovimas

  2023-02-08Greitas ir neskausmingas dantų rovimas
  Kai kurie dantys auga netaisyklingai, todėl reikia juos tiesinti. Jeigu dantis nebepagydomas ir pradeda kenkti kitiems aplinkui esantiems dantims bei visai bendrai burnos ertmės būklei, rekomenduojama jį pašalinti. Taip užsitikrinsite geresnę burnos ertmės sveikatą ir išvengsite dar didesnių problemų ateityje. Skaitykite toliau ir sužinokite, kaip atliekamos dantų šalinimo procedūros bei kada dėl jų geriausia kreiptis. Kada reikia šalinti dantis? Dantys šalinami labai skirtingais atvejais. Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl retinuotų (pilnai neišdygusių), protinių ir sugedusių dantų šalinimo. Be abejonės, rauti danties niekada nesinori, tačiau kai jo jau nebėra įmanoma išgelbėti, tai vienintelė ir, patikėkite, pati geriausia išeitis. Retinuotų dantų šalinimas atliekamas tada, kai dantis ...
 • Kredito unijos ir jų paslaugos palankiausiomis sąlygomis

  2023-02-08Kredito unijos ir jų paslaugos palankiausiomis sąlygomis
  Reikalinga finansinė pagalba norint įsigyti būstą ar pradėti verslą, įvairiais kitais atvejais? Lietuvoje veikiančios kredito unijos ir jų paslaugos gali būti palankus ir patogus sprendimas, daug priimtinesnėmis kainomis, nei daugelis komercinių bankų. Kodėl ir kokios paslaugos teikiamos sužinosite šiame straipsnyje. Kokias paslaugas teikia kredito unija? Finansinių paslaugų įvairovė gali būti labai didelė ir atitinkanti skirtingus, skirtingų asmenų poreikius. Pasikonsultuokite su specialistais tam, kad jie padėtų Jums konkrečiu atveju. Kredito unijos ir jų paslaugos: paskola privatiems asmenims – gali būti suteikta pačiais įvairiausiais atvejais, dažniausiai siekiant įsigyti ar renovuoti būstą, taip pat kitokiam asmeniniam turtui įsigyti. Imant paskolą reikalingas pradinis įnašas, likusieji pinigai grąžinami ...
 • Apie gyvūnų maistą

  2023-02-08Apie gyvūnų maistą
  Pradėjus auginti naminį gyvūną, visada kyla klausimas – kokiu maistu jį maitinti? Dažniausiai šeimininkai konsultuojasi su veterinarijos gydytojais. Visų gyvūnų poreikiai bei polinkiai į ligas labai skiriasi ir tikrai nepriklauso vien tik nuo veislės. Veterinarai turi būti labai atidūs, rekomenduodami produktus, kurie geriausiai tinka kiekvienam augintiniui. Patys gyvūnų savininkai taip pat turėtų nemažai pasidomėti ir tik tada priimti galutinį sprendimą. Apie gyvūnų maistą sklando daug teorijų. Tad, kaip žinoti, kuris maistas jiems geriausias? Į ką atsižvelgti, renkant maistą savo augintiniui? Kuriame gyvenimo etape yra gyvūnas? Faktas, kad jaunam šuniukui ar kačiukui siūlomos visai kitokios mitybos rekomendacijos, negu jau suaugusiam gyvūnui. Augantis organizmas ...
 • Gera ir nebrangi baidarių nuoma Aukštaitijoje

  2023-02-08Gera ir nebrangi baidarių nuoma Aukštaitijoje
  Ar bandėte kada plaukti baidare? Jeigu dar ne, tai žinokite, jog tai tikrai turiningas aktyvaus laisvalaikio būdas, kurį galite išbandyti kartu su savo šeima ar draugais. Baidarių nuoma Aukštaitijoje suteikia galimybę pažinti gražiausius šio krašto ežerus, upes ir kitus gamtos kampelius, kurių niekuomet nepamatytumėte keliaudami automobiliu. Skaitykite toliau ir sužinokite, kodėl verta išbandyti baidares bei kur rasti jų nuomą gera kaina. Skirtingo ilgio baidarių maršrutai Jokiomis kitomis aplinkybėmis nesusipažinsite su gamta ir jos turtais taip gerai, kaip plaukdami gražiausiais maršrutais. Gamtos vaizdus čia pamatysite iš visai kitokios perspektyvos. Baidarių nuoma Aukštaitijoje puikiai tiks tiek mėgstantiems gamtą ir tylą žmonėms, tiek vertinantiems pokalbius ...
 • Savanorė kurdė iš Sakartvelo: „Marijampolėje liks dalelė mano širdies“

  2023-02-08Savanorė kurdė iš Sakartvelo: „Marijampolėje liks dalelė mano širdies“
  Nuo praėjusių metų lapkričio Marijampolėje gyvena iš Sakartvelo sostinės Tbilisio pagal Europos solidarumo korpuso savanorių programą atvykusi Nino Razgoniani. Dvidešimtmetė mergina yra menininkė ir dizainerė, skaitmeninio meno kūrėja, savanoriaujanti P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Šiuo metu bibliotekos Multicentre veikia jos kūrybos darbų paroda „ANIMAE MORTUAE“(„Mirusios sielos“), apie kurios surengimą čia atvykdama ji net nesvajojo. Kurdė iš Sakartvelo Marijampolėje jaučiasi puikiai. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Dėl karo Ukrainoje neteko darbo Smalsi, šilta, jautri ir emocinga – toks įspūdis liko daugiau kaip valandą pasikalbėjus su savanore. Iš karto susitarėme, kad, nors abu puikiai mokame rusų kalbą, kalbėsimės angliškai. Tas pokalbis paliko gerą įspūdį, nes visada ir įdomu, ...
 • Sodo įrankiai pagal pačius įvairiausius poreikius

  2023-02-08Sodo įrankiai pagal pačius įvairiausius poreikius
  Sodininkystė yra tikriausiai vienas iš dažniausiai pasitaikančių hobių, kurie būdingi daugeliui turintiems nuosavą namą su sodu. Tai šaunus hobis ir tuo pačiu savotiškas gyvenimo stilius, praturtinantis kasdienybę naujomis spalvomis. Sodo grožiui kurti reikalingas ne tik didelis pasišventimas ir kruopštus darbas, bet ir kokybiški įrankiai, be kurių neįgyvendintumėte jokių savo sumanymų. Metas paversti sodo grožio viziją realybę! Skaitydami toliau galėsite išsirinkti iš plataus sodo įrankių, įvairiausių reikmenų ir dekoracinių elementų asortimento geromis kainomis. Platus sodo įrankių asortimentas Pirmiausia, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai ar turite visus būtinus vejos, krūmų ir kitų augalų priežiūros įrankius. Jeigu įrankiai seni, truputį palūžę, naudinga būtų įsigyti naujus, ...
 • Modernūs, aukštos kokybės Viessmann katilai

  2023-02-07Modernūs, aukštos kokybės Viessmann katilai
  Ieškote patikimų sprendimų šildymui ir norite sutaupyti? Iš nerūdijančio plieno pagaminti Viessmann katilai gali būti puikus pasirinkimas svarstant apie efektyvų ir sutaupyti leidžiantį šildymą. Su dujiniais Viessmann katilais šildymas bus taupus ir efektyvus. Dar vienas didelis šių katilų privalumas yra tas, jog juos tinka naudoti įvairios paskirties bei dydžio patalpose. Skaitydami toliau sužinosite apie visus Viessmann katilų privalumus ir galėsite išsirinkti sau labiausiai patikusį visai prieinama kaina. Dujinių katilų asortimentas Rinkdamiesi dujinius katilus, atrasite labai daug pačių įvairiausių rūšių. Skiriasi katilų galingumas ir pritaikymo galimybės. Atkreipkite dėmesį ir į montavimo tipą, ar katilas yra montuojamas prie sienos, ar pakabinamas. Specializuoti tiekėjai sudaro ...
 • Startuoja pirmasis šalyje Nacionalinis IT iššūkis: įgyti programavimo žinių kvies visos Lietuvos moksleivius ir mokytojus

  2023-02-07Startuoja pirmasis šalyje Nacionalinis IT iššūkis: įgyti programavimo žinių kvies visos Lietuvos moksleivius ir mokytojus
  Šią savaitę visoje Lietuvoje startuoja Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas technologijų švietimo projektas Nacionalinis IT iššūkis. Jo metu šalies moksleiviai ir mokytojai galės nemokamai įgyti šiandien nepakeičiamomis tampančių IT ir programavimo žinių ir iš arti susipažinti su šios srities specialybėmis. „Telia Global Services Lithuania“ iniciatyva, orientuota į 7-9 klasių moksleivius vyks iki mokslo metų pabaigos ir bus įgyvendinama trimis etapais. Pirmajame projekto etape mokymų kursą sudarys 12 teminių pamokų, į kurių nemokamą turinį moksleiviai galės gilintis tiek informacinių technologijų pamokose, tiek savarankiškai namuose. Projekto tikslai – sudominti moksleivius ateityje rinktis tiksliuosius mokslus, papildyti mokymų programą naujausiomis žiniomis ir suvienodinti prieigą ...
 • Karate ir fizinis aktyvumas

  2023-02-07Karate ir fizinis aktyvumas
  Gyvenimas tampa vis patogesnis, jau daug ką galima daryti net nepalikus namų. Daugelis žmonių dirba iš namų, apsipirkinėja internetu ir laisvalaikį praleidžia prie kompiuterio ar telefono. Vis mažiau judame ir daugiau sėdime. Bet kokiam fiziniam aktyvumui reikia sutelkti didžiules pastangas, tad nenuostabu, kad renkamės patogesnį ir lengvesnį gyvenimo būdą. Dažnas dabar ieško alternatyvų, kaip praleisti laiką aktyviai ir smagiai. Skaitykite toliau ir sužinosite, kodėl verta sportuoti ir kokią naudą šiuo atžvilgiu suteikia karate sportas. Fizinio aktyvumo nauda Kai kurie mano, kad fizinis aktyvumas tik išvargina ir atima energiją, tačiau iš tiesų yra visiškai atvirkščiai. Jeigu sportuojame saikingai ir nepersistengiame, tuomet kūnas įgauna ...
 • Kokius privalumus suteikia kačių sterilizacija?

  2023-02-07Kokius privalumus suteikia kačių sterilizacija?
  Sterilizacija suteikia daug naudos jūsų katei, jums patiems ir visai bendrai šių gyvūnų populiacijai. Katės – itin veislūs gyvūnai, jos subręsta jau pirmaisiais gyvenimo metais, todėl gali atsivesti pirmuosius kačiukus itin anksti. Kaip bebūtų gaila, gatvėse vis dar klajoja daug benamių kačių ir tik visuomenės dėka tai galima stabdyti. Kuo dažniau šeimininkai sterilizuos ir kastruos savo augintinius – tuo mažiau jų atsiras gyvūnų prieglaudose, kurios šiuo metu ir taip yra perpildytos. Kačių kastracija – tai, kai patinėliams pašalinamos sėklidės. Kačių sterilizacija atliekama patelėms. Tai šiek tiek sudėtingesnė operacija, nes reikalingas pjūvis pilve. Taip pašalinamos kiaušidės ir gimda katėms. Tačiau dėl tokių ...
 • Pamirškite nemalonų knarkimą

  2023-02-07Pamirškite nemalonų knarkimą
  Knarkimas yra problema, kamuojanti ne vieną. Knarkti nėra gerai ne vien dėl kitus trikdančio garso, bet ir kenkia sveikatai, kadangi knarkimas paprastai išduoda tam tikras sveikatos problemas. Dažniausiai dėl knarkimo kalta kreiva nosies pertvara, kuri sukelia ištisą paletę ir kitų nemalonių problemų, todėl atliekant nosies korekciją įveikiamos jos visos vienu metu. Ką daryti susiduriant su knarkimu sužinosite toliau šiame straipsnyje. Tiesi nosies pertvara Galvojantiems apie dar geresnę sveikatą verta pagalvoti ir apie nosies korekcijų procedūras. Jos padeda įveikti ne tik knarkimą, bet ir chronišką slogą, pastoviai kamuojančias išskyras iš nosies bei daug kitų požymių, kurie malonumo anaiptol nekelia. Su tiesia nosies pertvara ...
 • Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų

  2023-02-06Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų
  Po to, kai „Suvalkietyje“ buvo išspausdinta žinutė apie Marijampolėje, Kvietiškyje, esantį vandens bokštą, svajojantį tapti turistų traukos centru, sulaukėme mūsų skaitytojos Vidos Slankauskienės telefono skambučio: jos dėdė Vincentas Martinavičius (g. 1933 m.) buvo vienas iš statybininkų, stačiusių šį bokštą. Moteris perskaitė jam laikraščio straipsnį, o Vincentas pasidalijo prisiminimais apie 1950-uosius, kuomet bokštas pradėtas statyti. Dukterėčiai rekomendavus, p. Vincentą telefonu pakalbinome ir mes. Vincentas Martinavičius: „Fotografuokit. Kiba iškada?“ Deivido Tumelio nuotrauka Vincentas Martinavičius šiais metais švęs 90-ąjį gimtadienį. Gyvena jis dabar Aukštadvaryje, Trakų r., bet gimęs, kaip pats sakė, Kvietiškio dvare, ten ir augęs. Iki pat 1987-ųjų gyvenęs Marijampolėje. Paklaustas, kada ir kaip jis ...
 • Nominacija – plaukimo treneriams

  2023-02-02Nominacija – plaukimo treneriams
  Kaune išdalyti Lietuvos plaukimo federacijos apdovanojimai. Ceremonijoje buvo pagerbti geriausi 2022 metų sportininkai ir treneriai. Metų vaikų trenerio nominacija atiteko Marijampolės sporto centro treneriams Aurimui ir Daliai Kadūnams. Jų tandemas įvertintas už sėkmingai taikomas treniruočių metodikas, aukštus auklėtinių laimėjimus vaikų ir jaunučių amžiaus grupių varžybose, nuoseklų ir nenutrūkstamą plaukimo vystymą Marijampolėje. Manto Daškevičiaus / LPF nuotrauka – Neseniai varčiau senus varžybų protokolus ir radau kažkurio labai seno plaukimo čempionato rezultatus, kuriuose Danas Rapšys buvo lentelės apačioje. Apsidžiaugusi nunešiau parodyti vaikams ir pasakiau jiems: „Vaikai, ir jis buvo toks, kaip jūs“. Tad, treneriai, dirbkime, ruoškime kitus danus rapšius. Ačiū visiems, – kalbėjo ...
 • Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė

  2023-01-30Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė
  Visur gerai, bet namuose geriausia. Tuo įsitikinusi 24-erių marijampolietė Miglė Pečkytė. Mergina, kuri jau buvo kojas apšilusi Vilniuje, pagal kultūrinių mainų programą metams išvyko į JAV, pusmetį gyveno Floridoje, likusį laiką – pačiame Niujorke! Vos tik grįžusi į Lietuvą, lagaminą išsikrovė tėvų namuose Marijampolėje. Po savaitės jau buvo išsinuomojusi patalpas fotostudijai ir pernai rugsėjo 22-ąją atvėrė ją kalėdinėms fotosesijoms. – Pamačiau, kad Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje: ir kainos, ir patalpos tenkino, tad mano planas susidėliojo labai greitai, – džiaugiasi Miglė. Miglė Pečkytė: „Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje.“ Nuotrauka iš asmeninio Miglės Pečkytės archyvo Netikėta? Miglė yra baigusi kosmetikės specialybę. ...
 • „Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui

  2023-01-30„Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui
  Šešios savaitės lieka iki naujo Lietuvos futbolo A lygos čempionato pradžios. Jam ruošiasi ir Marijampolės „Sūduvos“ futbolo komanda. Viešojoje erdvėje pastaruoju metu netrūksta įvairių spėjimų ir gandų, kokia padėtis yra komandoje. Sirgaliai nerimauja dėl to, kad sunkiai vyksta komandos komplektavimas, nėra trenerio, kalbama ir apie tai, kad klubo prezidentas Vidmantas Murauskas ieško ir gal jau surado naują komandos šeimininką. V. Murauskas teigia, kad pasiruošti naujajam sezonui bus suspėta. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Galima suprasti komandos sirgalių nerimą, nes jie pastaruoju metu nuolat girdi apie komandą paliekančius buvusius žaidėjus. Kita vertus, iki sezono pradžios lieka ne tiek daug laiko, o klaustukų dar daug. Kai ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.