AD

Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Nuo kelionių iki barbekiu. Bet svarbiausia – Duona.

Šiais laikais rasti darbuotoją, kuris daugiau kaip dvi dešimtis metų dirba vienoje įmonėje – ko gero, nėra dažnas atvejis. Teko malonumas tokią „išimtį“ pakalbinti – tai Kęstutis Košuba, 21-us metus dirbantis UAB „Mantinga“. Pradėjęs nuo budinčio mechaniko pareigų, vėliau tapo technikos direktoriumi. Šiuo metu Kęstutis – plėtros projektų grupės techninės dalies vadovas.

Kuklusis pašnekovas mūsų susitikimo metu net neužsiminė apie svarbų profesinės karjeros įvykį – už antrosios „Mantinga“ gamyklos pirmojo plėtros etapo sėkmingą įgyvendinimą Kauno pramonės ir amatų rūmai Kęstutį Košubą ir du jo kolegas apdovanojo „Darbo žvaigždės“ medaliais, o tai nėra dažnas įvykis pramonės srityje. Bet šį kartą kalbėjomės beveik „nedarbinėmis“ temomis. 

Kęstučio rankose – prancūziškas 1886/93 metų „Lebel“ sistemos karabino durtuvas. Prancūzai liaudiškai juos vadindavo moters vardu „Rozali“, o vokiečiai – pašiepiamai: „mezgimo virbalais“.

 Kelionių nekolekcionuoja, bet…

Įžengus į Kęstučio darbo kabinetą, pirmiausia į akis krito du dalykai: daugybė (kaip mums atrodė) rašiklių ir konferencijų bei parodų dalyvio kortelių. Buvome iš anksto girdėję, kad pašnekovo aistra – kolekcionuoti įvairius dalykus. Na, ne tiek jau įvairius, kaip paaiškėjo vėliau. Dėl rašiklių – jis net ranka moja: „Ai, čia tik vos vos, dabar jau išdalinu kolegoms, nekaupiu“. O dėl įvairiomis kalbomis išrašytų kortelių – tik šypsosi: tegul būna, negi išmesi? Bet tai buvo akstinas paklausti, ar visas pasaulis aplankytas, važinėjant į parodas?

– Liko kokios keturios šalys Europoje, kuriose nebuvau – Moldova, Airija, Monakas ir Islandija. Lankytasi ir Kinijoje. Daug kur pasaulyje vyksta kepimo įrangos, logistikos, pakavimo parodos, bet į visas nuvykti neįmanoma, atsirenkam, kur gali būti vertinga, – pokalbį apie keliones pradeda Kęstutis.

Vis dėlto kelionių jis nekolekcionuoja – jomis (ypač tomis, atostoginėmis) tiesiog mėgaujasi! Štai kad ir paviršinis nardymas Egipte – sako, tai jau tapo pomėgiu. O kartais kelionės įdomios būna tuo, kad iš jų parsiveži kokį „kitokesnį“ dalyką savo kolekcijai. Taip iš Lenkijos ir iš Norvegijos parkeliavo durtuvai, iš Kinijos – puodelis arbatai ir t. t. Bet pagrindinė Košubų šeimos kolekcija – knygos.

Kęstutis džiaugiasi Vytauto Didžiojo 500 metų mirties metinių proga išleisto albumo kopija – tai rimtas leidinys visomis prasmėmis.

Nuo vaikiškų – iki enciklopedijų

Paklaustas, ar vaikystėje pajuto norą ką nors kolekcionuoti, Kęstutis sako, kad tada rinko vaikiškas knygas, vėliau ėmėsi klasikos. Knygų skaičius vis augo, o kai vedė, tai jų padaugėjo gal dvigubai, nes žmona Liuda, pasirodo, taip pat jų mėgėja ir skaitytoja. Taigi jų namuose vis prireikdavo naujų knygų spintų.

Kęstutis dalyvauja įvairiose feisbuko grupėse, kuriose keičiamasi knygomis. Paklaustas, kokią knygą pirko pastaruoju metu, pašnekovas sakė, kad užsisakė ir jau laukia dviejų leidinių iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro. Šiomis dienomis jį jau pasiekė Čikagoje 1984 m. išleista Juozo Daumanto (slapyvardis Lukša) knyga „Partizanai“. Apskritai rezistencijos, tremties temos jam labai artimos ir įdomios, ir apmaudu, kad jos nepelnytai užmirštamos. Juk tų, siaubus iškentėjusiųjų, tautiečių dėka Lietuva galėjo turėti ateitį, išlikome homogeniška tauta. O viena emociškai sunkiausių knygų, kurias teko pastaruoju metu skaityti – partizano Jono Kadžionio-Bėdos „Per skausmo pelkes“. Iki šiol Kęstutis stebisi, kiek stiprus gali būti žmogus.

Paklaustas, ar mėgsta skaityti kiek lengvesnio turinio knygas, Kęstutis paminėjo, jog labai mėgsta ir fantastiką – štai Andžėjaus Sapkovskio knygų serija „Raganius“: septynias knygas tiesiog „suvalgai“, koks įdomumas! O štai žmona Liuda, medikė, labai mėgsta detektyvus.

Paklaustas, ar šeima nemėgsta skaityti internetinių knygų, pašnekovas prisipažino, kad skaito ir e-knygas. Bet popierinė, sako, yra „tikresnė“, ir jei anksčiau pagalvodavęs, kad internetas pražudys popierinę spaudą, tai dabar mato, kad ji tikrai neišnyks.

Enciklopedijos – knygos „ne skaitymui“

Kęstutis didžiuojasi Nepriklausomos Lietuvos laikais išleista Vaclovo Biržiškos redaguota „Lietuviškąja enciklopedija“ (9 tomai, dalis jų iš Vilkaviškio vyskupijos bibliotekos). Išeivijos leidėjo Juozo Kapočiaus išleista vadinamoji Bostono enciklopedija („Lietuvių enciklopedija“), pasak K. Košubos, buvo kuriama kaip išeivijos inteligentijos dovana atgimsiančiai Lietuvai (dalis tomų yra iš daktaro K. Bobelio bibliotekos). Tai didžiausias XX a. lietuvių išeivijos išleistas enciklopedinis leidinys. Ir jis tai turi! Taip pat, kaip ir visas kitas, sovietiniais laikais ir atgavus Nepriklausomybę, išleistas enciklopedijas.

Kol kas trūksta keleto knygų, kad būtų pilna Lituanistinės bibliotekos kolekcija.

– Bet gausiu tas knygas, – įsitikinęs pašnekovas.

Vyresnei kartai gerai žinoma knygų serija „Drąsiųjų keliai“ (166 knygos) – jau surinkta. Ir tai dar ne viskas. Paklaustas, ar teko kada skaičiuoti, kiek knygų yra namuose, Kęstutis sakė iš pradžių skaičiavęs, o paskui jau numojo ranka – neverta. Ir, ko gero, nusipirko dar vieną knygų spintą. Nes knygų namuose vis daugėja.

Kęstučio  rankose – iš Šanchajaus parsivežtas arbatos puodelis.

„Cukreliai“, puodeliai ir durtuvai

Kęstutis „cukrelių“ (na, tokių, kur kavinėse prie kavos gauname) turi taip pat visą kolekciją, bet kolekcija to nevadina, greičiau – tik žaidimu. Kai dar buvo mažas sūnus Andrius, tėčiui paklausus, ką parvežti lauktuvių, vis sakydavo: „cukrelių“. Netrukus tėvai tapo šio sūnaus žaidimo įkaitais. Netrukus „užsikabino“ ir kolegos – žinojo, kad kur bevažiuotų, Kęstučiui reikia parvežti „cukrelių“. Sūnui po kokių metų visa tai nusibodo, bet įprotis, žinome, dalykas rimtas – tie „cukreliai“ vis dar atkeliauja į Košubų namus. Vienetais pakelių neskaičiuoja, bet kažkada pasvėrė – susidarė apie 16 kilogramų! Sako, kai visai nusibos, bus galima virti uogienę.

Dar viena (ne itin didelė, bet daili) kolekcija – arbatos puodeliai. Juos Kęstutis parsiveža iš kitų šalių. Stengiasi rinktis įdomesnius, gražesnius. Štai jo rankose – parsivežtas iš Šanchajaus. Lentynėlėse vietos dar yra, tad kolekcija, sako pašnekovas, didės.

Paklaustas, ar mėgsta gerti iš šių puodelių, atsako neigiamai – jis turi savo kavos puodelį. Tokį visai paprastą – „Luminarc“– sesers prieš gabalą metų dovanotą. Jų rastume turbūt dažnuose namuose. Šis puodelis Kęstučiui geriausias, kava jame skaniausia. Gal ją dar „paskanina“ ir sentimentai – juk dovana, o ir pavyko išsaugoti nesudužusį tiek metų. Darbe kavą geria iš metalinio puodelio – kaip tikras technikas!

Dar viena Kęstučio aistra – durtuvai (naudojami ant šaunamojo ginklo). Nors jų turi palyginti nedaug (12), bet visi jie įdomūs, skirtingi, dekoratyvūs, su istorija.

– Tai nepigus malonumas, – prisipažįsta pašnekovas. – Kai pamatai, jog tai daro neigiamą įtaką šeimos biudžetui, nustoji kolekcionuoti.

Durtuvus Kęstutis perka ir aukcionuose, ir lankydamasis užsienyje. Štai amerikietišką durtuvą pirko Norvegijoje, vokišką – Lenkijoje, o dekoratyviausias iš turimų yra austriškas.

…ir apie Duoną

Nors pokalbis vyko apie įdomius ir vertybinius dalykus, kurie randa vietą Košubų namuose, pats  Kęstutis to nesureikšmina. Ir, sako, ne visą laiką skiria vien knygoms ir jų skaitymui.

– Kaip ir daugelis mano amžiaus vyrų, pamėgau barbekiu gaminimo meną. Turime daug tam reikalingos įrangos. Ši maisto kultūros atšaka ir gaminimo būdas reikalauja daug laiko, tikslumo ir žinių, susijusių ne tik su mėsa, bet ir su mediena – tai vienas iš trijų svarbiausių komponentų barbekiu srityje (žinoma, be kokybiškos mėsos pasirinkimo ir gero padažo)“, – „skani“ tema gimė  bebaigiant pokalbį su Kęstučiu.

O pats gražiausias sakinys nuskambėjo susitikimo pabaigoje. Ir jis buvo apie duoną. Nors Kęstučio pareigos „Mantingoje“ ir techninės krypties, nors jis ceche duonos nekepa, bet įdeda daug patirties, darbo, kad įmonėje gaminama duona būtų skani ir tikrai gera. Sako, žinios apie duoną yra begalinės kaip pasaulis. Šį žodį reikėtų rašyti didžiąja raide. „Duona – koks tai gylis ir platumas!“, – jau beveik mums atsisveikinant „atrakino“ be galo svarbią šiuo sudėtingu laikotarpiu temą Kęstutis Košuba.

Daiva KLIMAVIČIENĖ

Redos BRAZYTĖS nuotraukos

Naujausia informacija

 • Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“

  2023-03-29Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“
  Loreta AKELIENĖ Kaip sakoma, kiekvienam savo, o kažin kas sudėtingiau: ar pasiūti rūbą, ar jį ant podiumo pademonstruoti? Apie tai pasikalbėjome su Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos aštuntoke Justina Milončiūte. O proga labai maloni: šios progimnazijos mokinių sukurta rūbų kolekcija buvo pripažinta geriausia tarptautiniame konkurse, taip pat pirma vieta skirta vienai mokinei už puikų pasirodymą ant podiumo. Aštuntokė Justina Milončiūtė sakė, kad rankdarbiai jai visada sekėsi. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kolekcija sukurta iš atliekų Kovo pradžioje Ukmergėje vykusiame Tarptautiniame jaunųjų modelių ir kolekcijų pristatymo festivalyje-konkurse „Sniego karalienė-2023“ Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos Drabužių dizaino studijos, kurios vadovė – mokytoja Audronė Albertynė, rūbų kolekcija laimėjo I vietą. Dar ...
 • Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą

  2023-03-29Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą
  Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbia, kad dabar pasiryžti daugiabučio modernizacijai bus paprasčiau, nes Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pradeda vykdyti 2021–2027 m. investicijų programą, skirtą daugiabučių modernizavimui. Jos metu naujo laikotarpio lėšomis atnaujinamos finansinės priemonės. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa vyksta jau ne pirmus metus, tačiau gyventojams dažnai vis dar kyla klausimų dėl paskolos renovuoti daugiabutį. Suvokimas, jog reikės ją grąžinti yra priežastis, trukdanti rinktis namo atnaujinimą ir užsitikrinti kokybiškesnį gyvenimą. Tikimasi, kad procesus paspartinti padės VIPA finansinis įsitraukimas. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); „Finansavimo sąlygose numatyta, jog paskolų metinė ...
 • Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas – pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!

  2023-03-28Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas - pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!
  Nuosavas sodas – tai ne tik poilsis, bet ir darbas. Norint mėgautis šviežiomis daržovėmis ir gražia sodo augmenija, pirmiausia reikia joms skirti daug dėmesio ir turėti tinkamą auginimui skirtą techniką. Sodui prižiūrėti reikia daug įrankių. Jų saugojimas ir sandėliavimas – tai ne tik estetikos, bet ir saugumo, naudojimo paprastumo bei geros būklės įrangos priežiūros klausimas. Tam puikiai tiks tvarkinga sodo namelis įrankiams. Rinkoje platus sodo namelių pasirinkimas – nuo ​​didelių ir erdvių iki mažų ir kompaktiškų. Dažniausias pasirinkimas – sodo įrankių namelis iš medžio, kuriuos rasite timbela.lt . Paruošti nameliai yra tvarkingi, vizualiai patrauklūs ir lengvai pastatomi, bet kurioje savo sodo vietoje. ...
 • Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?

  2023-03-28Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?
  Apšvietimas yra labai svarbus namų aspektas. Jo charakteristikos apima ir puošybą, ir komfortą, gerovę ir tvarumą. Galvojant apie apšvietimo projektą, svarbu atsižvelgti į visus šiuos klausimus ir pasirinkti tai, kas labiausiai tinka jūsų interjerui. Apšvietimas sugeba paveikti mūsų produktyvumą, susikaupimą ir net poilsio akimirkas, o taip pat suteikia daugiau funkcionalumo kambariams. Tam būtina žinoti apšvietimo tipus, spalvų temperatūrą, lempas, šviestuvus ir visa kita, kas gali turėti įtakos erdvės apšvietimui. Geras apšvietimo dizainas namą paverčia namais. Jis vertina interjero dizainą ir architektūrą, todėl turėtų būti sukurtas taip, kad atspindėtų, kaip naudojame savo namus. Namas gali turėti gražiausią interjero dizainą ir įspūdingą architektūrą, ...
 • Saulės elektrinės komponentai: moduliai, saulės baterijos ir inverteriai

  2023-03-28
  Atsinaujinančios energijos ištekliai plačiai naudojami ne tik verslų, tačiau taip pat ir privačių asmenų, kurie siekia gyventi ne tik kur kas tvariau, tačiau taip pat ir pigiau. Taip, tai tikrai įmanoma ir dažniausiai Lietuvoje tam pasitelkiama saulės energija, kurios išgavimo galimybės yra gana plačios ir prieinamos visiems, kurie jomis domisi. Jeigu norite susipažinti su saulės elektrinių komponentais – plačiau siūlome domėtis https://www.specdarbai.lt/produkto-kategorija/saules-elektrines/saules-moduliai/. Taip pat svarbu, kad renkantis sistemas būtų tariamasi su specialistais, kurie įvertinę reikalingą galią, Jūsų namo stogo poziciją, elektros įvado tipą bei kitas smulkmenas nurodytų jums labiausiai tinkamas elektrinės dalis. Žinoma, supažindintų su priedais, kurie suteikia sistemai daugiau galimybių, ...
 • Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui

  2023-03-28Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui
  Auksiniai papuošalai populiarūs ir reikalingi aksesuarai, visiems žmonėms jau daug metų, nes jie gali papuošti bet kokį stilių ir bet kokia proga. Tačiau, kaip išrinkti tinkamą žiedą, papuošalą su kristalais, ar auskarus, kad jie tiktų visur ir visada ir prie bet kokio apsirengimo stiliaus? Šiame straipsnyje aptarsime, kokios yra pasirinkimų galimybės renkantis auksinius žiedus, kurie atitiktų bet kokius skonius ir Jūsų apsirengimo stilių. Klasikinis auksinis žiedas. Klasikinis auksinis žiedas yra stilingas, nepriklausantis nuo mados tendencijų ir puikiai tinka bet kokiam skoniui, bei apsirengimo stiliui. Paprastas, bet elegantiškas, jis gali būti papuoštas perliukais arba deimantais, kad suteiktų jam šiek tiek papildomo blizgesio. ...
 • Viskas, ką turėtumėte žinoti apie „tripod“ testus: Estų sukurti „Tripod“ testai – revoliucija personalo atrankų procese

  2023-03-28
  Estų psichologų sukurti „Tripod“ testai spėjo tapti žvaigžde ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Lietuvoje šių testų pavadinimas yra girdėtas daugeliui kada nors į darbo poziciją kandidatavusių žmonių ar darbuotojo ieškojusių personalo specialistų. Tad kuo „Tripod“ testai ypatingi ir kaip jie šiandien prisideda prie sklandesnio darbuotojų atrankų proceso? Kas yra „Tripod“ testas? „Tripod“ testais yra vadinami standartizuoti, objektyvūs metodai, kurių taikymas suteikia galimybę pamatuoti laike nekintančias kandidato į darbo vietą savybes. Šių testų naudą jaučia ne tik darbdaviai, bet ir potencialūs darbuotojai – atlikę „Tripod“ testus jie turi galimybę suprasti, ar darbo pozicija suderinama su jų asmeninėmis savybėmis. Ką ...
 • Ką privalu turėti namų vaistinėlėje?

  2023-03-28
  Kiekvienas savo namuose privalo turėti vaistinėlę. Klaidinga manyti, kad pirmosios pagalbos vaistinėlė namuose nėra reikalinga, nes esate tikri savo namų saugumu. Vis dėlto, niekada negalite žinoti kokia nelaimė gali nutikti jūsų namų erdvėje. Visada turėdami svarbiausių vaistų ir pirmajai pagalbai suteikti reikalingų įrankių galėsite jaustis ramiau. Atsitikus nelaimingam įvykiui kiekvienas žmogus skirtingai reaguoja į stresinę situaciją. Vieni geba išlaikyti šaltą protą ir suteikti pagalbą nukentėjusiam, o kiti pasimeta ir negali blaiviai mąstyti. Dėl to, privalu pasirūpinti medikamentais, kad galėtumėte pagelbėti įvairiose situacijose. Namų vaistinėlė privalo būti pritaikyti visų šeimos narių poreikiams. Būtina atsižvelgti į jų amžių, turimas ligas, alergijas ir ...
 • Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?

  2023-03-28Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?
  Kaip jau sako ir rodo pavadinimas, šviežiai spaustos sultys yra neįtikėtino kiekio maistinių medžiagų rezervas mūsų maistui. Pagamintas iš itin daug vitaminų ir mineralų turinčių ingredientų, šis gėrimas padeda organizmui visada išlikti sveikam ir sureguliuotam kasdieniuose procesuose, be to, kadangi yra visiškai vegetariškas, jame nėra laktozės ir cholesterolio, mitybos mokslas nurodo, jog idealiai tinka veiksmingiausios dietos metu. Vienas iš pagrindinių šio recepto komponentų yra puikus vaisių ir daržovių derinys, kad kasdieniame gyvenime būtų daugiau nuotaikos ir energijos. Tokie ingredientai kaip apelsinas, morkos, agurkas, melionas ir citrina kartu sukuria ne tik gerą sveikatą, bet ir neišmatuojamą skonį ragaujantiems. Ir geriausia, kad šis stebuklas ...
 • Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai

  2023-03-28Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai
  Diržas yra ne tik praktiška garderobo dalis, bet ir stilingas aksesuaras, kuris gali suteikti jūsų aprangai papildomos elegancijos ir stiliaus. Moteriški diržai yra populiarus aksesuaras, kuris tinka prie bet kokios aprangos – nuo kasdieninių džinsų iki vakarinių suknelių. Tačiau, jei Jums kyla problemų kur įsigyti gražų, įdomų ir stilingą diržą, kuris galėtų būti puiki Jūsų aprangos dalis, tai siūlau pasinaudoti internetinės svetainės kuri prekiauja šiai aksesuarais paslaugomis: bagsandmore.lt, nes tik čia rasite kokybiškų diržų pasirinkimą už priimtiną kainą. Moteriški diržai yra universalus pasirinkimas, kuris tinka prie bet kokios aprangos. Jie gali būti paprasti ir minimalistiški arba ryškūs ir dekoratyvūs. Tai priklauso ...
 • Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį

  2023-03-28Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį
  Plieninio angaro statyba, iš pirmo žvilgsnio, yra sudėtingas statybos procesas, tačiau įsigilinus į tam tikrus aspektus, tai neturėtų kelti nei baimės, nei nerimo. Yra daugybė savo srities specialistų, kurie gali jums padėti priimti geriausius sprendimus, todėl stambūs statiniai jūsų verslui neturėtų būti priimti skubotai – visada galima domėtis, konsultuotis bei tartis su savo sritį gerai išmanančiais žmonėmis. Dažnai žmonės klausia, kokias savybes turi atitikti kokybiškas plieninis angaras? Šiame straipsnyje aprašysime kelias pagrindines taisykles, kurių reikia nepamiršti projektuojant ir statant plieninę konstrukciją – angarą. Jei bent iš dalies vadovausitės mūsų patarimais, kaip investuotojas galėsite džiaugtis naudingu ir pigiai statomu bei eksploatuojamu plieniniu ...
 • Viskas, ką svarbu žinoti apie pavojingų krovinių gabenimą

  2023-03-28Viskas, ką svarbu žinoti apie pavojingų krovinių gabenimą
  Viskas, ką svarbu žinoti apie pavojingų krovinių gabenimą Logistinė veikla kelia įvairių rūšių rizikas ir vežėjų pareiga yra stengtis jas kiek įmanoma sumažinti. Vežant pavojingus krovinius, svarbu laikytis tam tikrų taisyklių, kurios garantuotų krovinio saugumą ir priežiūrą. Taigi, jei transportavimas vyksta netinkamai, kyla pavojus, kad bus padaryta žala aplinkai ir žmonių gyvybei. Todėl reikia būti atsargiems tiek sandėliuojant, tiek tvarkant ir transportuojant krovinius. Kas yra pavojingų krovinių vežimas? Nacionalinio transporto infrastruktūros departamento duomenimis, pavojingų krovinių vežimas – tai aplinkai ir žmogui kenksmingų cheminių, biologinių ar radiologinių produktų judėjimas. Taigi, kaip saugumo priemonė, gaminiai klasifikuojami pagal jų pobūdį: sprogmenys, dujos, degūs skysčiai, degios kietosios medžiagos, ...
 • Suteikite veidui švytėjimo su hialurono serumu

  2023-03-28Suteikite veidui švytėjimo su hialurono serumu
  Hialurono rūgštis yra žmogaus odos statybinė medžiaga, o laikui bėgant jos kiekis mažėja, o tai pagreitina odos senėjimo procesą. Verta reguliariai naudoti kosmetikos produktus su hialurono rūgštimi, kad būtų užtikrintas tinkamas jos drėkinimas, elastingumas bei jaunatviška odos išvaizda. Kaip hialurono rūgštis veikia odą? Šios medžiagos buvimas odoje pirmiausia suriša vandenį dermoje. Praktiškai tai reiškia, kad hialurono rūgštis, pasižymi šiuo pažangiu vandens surišimo gebėjimu ir veikia kaip kempinė, išlaiko drėgmę odoje, taigi ir tinkamą jos drėkinimą. Didelis kiekis hialurono rūgšties odoje daro ją elastingą, stangrią ir lygią. Oda atrodo jaunatviškai, sveikai ir gerai. Deja, su amžiumi hialurono rūgšties koncentracija odoje pamažu mažėja ir ...
 • Buvo namas – ir namo nėra

  2023-03-28Buvo namas – ir namo nėra
  Daiva KLIMAVIČIENĖ Marijampoliečiai mato tiesiog akyse besikeičiantį miestą. Štai visai neseniai J. Dailidės g. (netoli „Sodros“ pastato) dar stovėjo žalias, 11 numeriu pažymėtas namas. Vasario mėnesį jo nebeliko, dabar čia – tuščia. Kol kas. Mūsų skaitytojas Algimantas klausia: „Kodėl? Dabar ši vieta – tarsi atvira burna su išmuštu dantimi“. Šis namas buvo nugriautas vasario mėnesį. Šioje vietoje stovėjęs namas, pastatytas 1890-aisiais, priklausė UAB „BCB group“ (vadovas – Žydrūnas Buzas). Turbūt ne tik Algimantui, bet ir daugeliui įdomu, kas gi čia bus statoma? Kaip „Suvalkiečiui“ sakė Marijampolės savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Arvydas Bekeris, „tai yra miesto centro zona, kurioje gali ...
 • ND-YAG lazeris – tatuiruočių ir mikropigmentacijos šalinimui

  2023-03-28ND-YAG lazeris - tatuiruočių ir mikropigmentacijos šalinimui
  Populiarėjant tatuiruotėms ir permanentiniam makiažui, išryškėjo ir priešinga tendencija – padaugėjo norinčių atsikratyti šio pigmento. Tai reiškia, kad grožio salonų savininkams prasminga plėsti paslaugų sąrašą ir pagalvoti apie neodimio lazerio pirkimą. Jis ne tik puikiai susidoroja su nepageidaujama pigmentacija, bet ir leidžia atlikti mikropigmentacijos seansus. Išsamiai suprasime, kaip pasirinkti neodimio lazerį ir į kokius parametrus atkreipti dėmesį perkant. ND-YAG lazeris – veikimo principas Neodimio tatuiruočių šalinimo lazeris priklauso kietojo kūno lazerinių spindulių klasei. Prietaiso aktyvioji terpė yra itrio aliuminio granato (YAG) kristalas, legiruotas neodimio jonais. Neodimio kristalas tarnauja kaip spinduliuotės aktyvatorius, o YAG yra matrica. Neodimio veikimo principas pagrįstas homogenine fototermolize. Itin ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.