AD

Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Ar kalbos apie vienybę – spekuliacija?

Nijolę Oželytę, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarę, buvusią aktorę, politikos ir visuomenės veikėją ir charizmatišką asmenybę kalbinau sausio 14-ąją, tad buvo daug nuotaikų ir įžvalgų apie Sausio 13-ąją. Tačiau kai pokalbio pradžioje p. Nijolė ištarė, kad „kalbos apie vienybę yra spekuliacija“, suklusau. Nejaugi? Ir tikrai nežinojau, ko dar laukti iš pokalbio. „Jei skaitydami žmonės pasipiktins tuo, ką aš sakau, tai, žinokit, gerai: jie pabus, jie pradės ieškoti argumentų, prieštarauti. O man teigiamos reakcijos į mano žodžius nereikia, nepriklausau nuo išorinių vertinimų – jaunystė pasibaigė.“

Nijolė Oželytė: „Gyvendami tik savo gyvenimuose, mes apleidome tai, ką galime daryti bendrai. Mes nenaudojame instrumentų, kuriuos įdavė demokratija į mūsų rankas.“ Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Žmonės vienijasi dėl kitų priežasčių

– Atsiprašau, kad kalbėsiu tiesmukai ir nekoketuosiu, – jau pirmu sakiniu įspėjo p. Nijolė. – Man atrodo, kad kalbos apie vienybę yra spekuliacija. Atrodo, ištari žodį „vienybė“ ir esi patriotas, labai teigiamas, tikras lietuvis. Tai nesąmonė. Žmonės jungiasi visai ne dėl to, kad tai „tautos jėga, vienybė“ ir pan. Lietuviai iš viso yra nekaringi, neagresyvūs, jie nieko nenori užkariauti. Tik banditai, tie, kurie nieko nemoka sukurti, kurie moka tik griauti, grobti arba žudyti, bet vieni nieko negali, susimeta į talką (nenoriu čia vartoti žodžio „susivienija“). Tik taip jie jaučiasi stiprūs. Ir jau tada – pirmyn: ar ukrainiečių žudyti, ar lietuvių Sausio 13-ąją, ar šiaip kokių nusikaltimų daryti.

Mąstantys žmonės, sako p. Nijolė, skirstosi pagal savo išsivystymo lygį. Jei savo namuose nesijauti laimingas ir saugus, jei gatvėje siaučia banditai, tai eini ir darai viską, kad taip nebūtų. Kuo daugiau žmogus mąsto, tuo labiau supranta, kaip svarbu pozityviai pasisakyti už viską, kas stiprina visuomenę (ar tai yra skiepai, ar pasipriešinimas vulgariai rusiškai tvarkai).

Tai stiprina mūsų, žmonių, „skurzdėlyną“, nes tik bendradarbiaudami sukuriame tai, ką turime. Ką mes padarėme savo rankomis? Ar pasiuvome rūbus, kuriais vilkime? Ar padarėme grindis, ant kurių stovime? Vieni sugalvojo, kiti nubraižė, treti sukūrė prietaisus, ketvirti jais pagamino tai, ką turime. Jei nebūtų šio bendradarbiavimo, būtų visai kitaip. Ir šioje vietoje p. Nijolė „padaro interviu“ su savimi, pateikdama pavyzdį, kas būtų, jei kiekvienas pagal savo kompetenciją spręstų, ar, pavyzdžiui, reikalingi skiepai, ar ne:

– Oželytė svarsto: ar tikrai man reikia tų skiepų? Ir ta pati Oželytė manęs klausia – o kiek tu iš chemijos turėjai? Trejetą, nes buvo labai gera mokytoja ir nerašė dvejeto. Tu, Oželyte, nieko nenusimanai apie chemiją, o apie mediciną nusimanai tiek, kokią tabletę reikia išgerti, jei skauda galvą. Viskas. Tai va, Oželyte, tavo nuomonė apie skiepus man visai neįdomi. Ir aš, Oželytė, einu ir darau tai, kas palanku visai mūsų visuomenei, visam mūsų „skruzdėlynui“, kad būtų saugiau ir būtų geriau visiems. Jei kiekvienas žmogus tai suvokia, jis atlieka savo pareigą. Tai ir yra vienybė.

Apie Sausio 13-ąją

Į klausimą, ar buvome mes vieningi Sausio 13-ąją, pašnekovė vėl turi nepriklausomą nuomonę:
– Nė velnio mes nebuvom vieningi. Rusai tada tik laukė kokio nors ženklo, kas Lietuvoje supykdytų paprastus žmones ir tada jau jie galėtų pradėti mus atakuoti. Jie pasinaudojo „Jedinst-vo“ ir kitomis antilietuviškomis jų poveikyje esančiomis jėgomis. Žmonėms buvo sakoma, kad visi tie jūsų profesoriai durni, o jūs, nors ir bemoksliai, bet esate protingi, galite nueiti ir nuversti juos. Mes 1990–1991-aisiais Seime tai suvokėme (kad nereikia duoti preteksto rusams mūsų pulti), išleidome nutarimą, kad negalima tuo metu kelti kainų.

Bet sausio 8 d. premjerė (tai buvo jos mintis) su savo Vyriausybe pakėlė kainas ir tos pačios dienos vakarą visa „Jedinstvo“ ir užsiundyti antilietuviški kuklaus suvokimo žmonės stovėjo prie Aukščiausios Tarybos, daužė akmenimis sienas ir veržėsi į ją. Nes buvo duotas įsakymas prasiveržti į vidų, nugriauti „tą fašistinę lansberginę valdžią ir vėl grąžinti darbo žmonių valdžią į Lietuvą“. Tai kas tą padarė? Todėl kalbėti apie vienybę nereikia. Vienybės nėra niekur ir niekada. Vienijasi žmonės pagal savo suvokimo lygį. Arba, kas yra dar šlykščiau, vienijasi pagal tai, kiek brangiai jiems kas sumoka. Esu ne jauna, esu tų įvykių liudininkė ir matau kai kurių žmonių veiklą – jie ir tada buvo „pakabinti“, ir jie veikia iki šiol. Ir jie yra tų „maršistų“ lyderiai. O vargšai „maršistai“ nesupranta, kad jais manipuliuojama.

Apie lietuvių ir žydų panašumą

– Labai gerai matau, kad lietuvius bet kokia išorinė provokacija veikia taip pat, kaip ir žydus, – atvirauja p. Nijolė. – Man yra tekę vienoje konferencijoje Paryžiuje atsakyti į klausimą, kuo lietuviai skiriasi nuo rusų. Papasakojau. Ir vienas žydas profesorius paklausė – supratome, kad jūs ne rusai. Tai į kokią žinomą tautą jūs panašūs? Ką aš galėjau atsakyti, pati gyvenime pirmą kartą į užsienį nuvažiavus? Bet turėjau kaimynus žydus ir žinojau, kaip jie gyvena. Sakau, mes į žydus panašūs. Salė net žagtelėjo. Sakau, prieš juos prasiskyrė Raudonoji jūra, o prieš mus prasiskyrė rusų tankai. Nors tai tarpusavyje labai besivaidijanti tauta, bet užtenka atsirasti kokiai priešiškai jėgai – ir ji susivienija!

Ar tautos vienybei pavojingas Algirdas Paleckis?

Atrodo, šis klausimas Nijolei buvo net nevertas svarstymo:

– Jei visuomenę laikome avinų banda („pamekena“ koks Paleckis ir visi staigiai pakeičia savo nusistatymus, nubraukia savo išsilavinimus, gyvenimo patirtį) – tada taip. Ir tokiu atveju turėsime tokį likimą kaip avys – tai nepakeičiama. O aš manau atvirkščiai. Kas yra Paleckis? Jis nuteistas už šnipinėjimą Rusijai. Ko bijoti?! Jei tu, būdamas normalus, raumeningas, sąmoningas, bijai kažkokio ant tavęs užsiundyto šunėko, kuris viauksi tau po kojomis, tai ko tu vertas? Paleckis kalėjime. Pasakykit – koks procentas žmonių sėstų su juo kavą gerti? Nebent labai siauro suvokimo, agresyvoki, nevisavertiškumo komplekso kamuojami žmonės, kuriems buvo pudruojamos smegenys labai pavojingu teiginiu, kad „visų nuomonė gerbtina“. Sugalvoja mums melagingus teiginius ir mes jais tikime?

Sąmoningas žmogus supranta, kad vertinga yra tik kompetencija. O jei niekada cukraus neragavęs žmogus man aiškina, kad, jo nuomone, cukrus yra sūrus, nes druską, žinote, jis ragavo, o druska panaši į cukrų, nes abu balti – tai kaip reikia niekinti žmogų, kad pasakytum, jog „aš gerbiu tavo nuomonę“? Tai yra didžiausias spjūvis į žmogiškumą, tai yra žmogaus palikimas klaidoje, jam uždaromos tobulėjimo, žinojimo durys. Žmogus turi iš aplinkinių reakcijos suprasti, kad jis klysta. Jei visų nuomonė gerbiama, tai kur ribos? Viename, beje, civilizuotos šalies parlamente girdėjau diskusijas apie tai, kad visai teisėta norėti turėti seksualinius santykius su mažais vaikais, nes taip sutvarkyta pedofilų psichika. Tai iki kur taip galima nueiti?!

Viskas – per protingiausių apsileidimą?

Pasak Nijolės, esame skruzdėlynas ir tik visuotinis sutarimas ir taisyklių laikymasis leidžia mums gyventi taip, kaip gyvename. Reikalingus arba svarbius mus padaro santykis su kitais.
– Jūs tikrai galvojate, kad internetą sukūrė dauguma, liaudis? Jūs tikrai taip galvojat? O aš žinau, kad yra konkrečios pavardės, aš Didžiojoje Britanijoje mačiau tą žmogų, kuris išrado internetą. Jūs tikrai galvojate, kad lėktuvus sukūrė tauta? Kad visa tai, ką turime, kuo naudojamės, sukūrė paprasti žmonės? Ne, tai sukūrė ne paprasti žmonės. Tai sukūrė protingiausi ir išmintingiausi iš mūsų, kurie verti pagarbos. Kitas dalykas – jei mes nesinaudotume jų išradimais, tai jie būtų niekas.

Lietuvos karo akademijos kariūno Jurgio Bekampio kalba Laisvės gynėjų dienos minėjime. Nijolė Oželytė apie ją sakė: „Seime sėdėjau ir verkiau kaip sena bobulė. Karo akademijos kadetai – fantastika, nesvajojau gyva būdama pamatyti tokių pokyčių ir tokios kokybės. Mano nuomone, virkauti dėl vienybės stokos tikrai nereikia.“ Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Olga Posaškova)

Žmonės, kurie jaučiasi saugūs, kurių gyvenimas tapo sotus – ar jie bent galėjo sugalvoti, kad gali kilti karas XXI amžiuje? Kai kiekvienas, kuris turi kūrybinių galių, kuria meną, mokslą, kai daugelis stengiasi pagerinti savo gyvenimo lygį – viskas tarsi savaime vyksta autopilotu tų valstybių struktūrose. Per tokį kūrybingų ir talentingų žmonių apsileidimą į valstybės struktūras prilindo visokių korumpuotų, teistų asmenų. Mums Europos Parlamente, deja, atstovauja ir tokių žmonių. Pas mus Seime sėdi koks gražuolis ir gauna už nieką algą. O talentingi, nuostabūs žmonės savo gyvenimuose gyvena. Bet, gyvendami tik savo gyvenimuose, mes apleidome tai, ką galime daryti bendrai. Mes nenaudojame instrumentų, kuriuos įdavė demokratija į mūsų rankas. Juk mes patys galime reguliuoti mūsų „skruzdėlyno“ struktūras, bet mes visa tai apleidome, o Europa apleido dar seniau.

Ar žmones reikėtų kaip nors raminti?

– Žmonija naudojasi daugybe technikos priemonių, kurias sukūrė protingi žmonės. Jei garbingi žmonės internete nebūtų pamatę, kas darosi Ukrainoje, Ukrainos šiandien jau nebūtų. Žmonės atsibudo! Manau, dabar keisis Europa. Todėl sakau, kad socialiniai tinklai – fantastika. Jei ne jie, Ukrainą rusai būtų jau sutriuškinę. Tai leidžia žmonijai pajusti, kad jie yra vienas kūnas. Socialiniai tinklai pažadina! Jie ir grūdina žmogų. Jei esi išlepęs, esi „šiukšlių dėžė“, tai gali į tave „prispjauti“ bet kokios nuomonės. Bet kuo čia dėti socialiniai tinklai? Tie spjaudalai tave gali pasiekti ir nuo suoliuko, ant kurio prie daugiabučio sėdi bobulės. Kai apsinuodiji maistu, du pirštai į gerklę – ir sveikas. Bet kai šlamšto prisileidi į smegenis, dar niekas neišrado būdų, kaip jas išvalyti.

Dar noriu pacituoti ketureilį, kurį sukūriau:

Po šimto metų Lietuva išnyks.
Bet tas „išnyks“ –
tai kelios galimybės:
jei žmonės pyksis,
tai neliks gyvybės,
o jei draugaus, tai sienų nebeliks.

Manau, kad ateitis po 100 metų tikrai yra Lietuva be sienų. Arba mes vieni kitus sunaikinsime, nes yra pakankamai ginklų. Užtai bijoti, kad kas tave apkrės (baimėmis – D. K.), jei esi „paskiepytas“, yra kvaila. Mane sukrečia tai, kad žmonės nemąsto apie tai.

Daiva KLIMAVIČIENĖ


Naujausia informacija

 • Kaip sukurti iš mados greitai neišeisiantį namų interjerą?

  2023-03-30Kaip sukurti iš mados greitai neišeisiantį namų interjerą?
  Kiekvienas kurdamas savo namus nori, jog interjeras kuo ilgiau neišeitų iš mados ir pokyčius planuoti reikėtų bent po dešimtmečio. Tačiau ar tikrai įmanoma sukurti greitai nepabosiantį ir ilgus metus aktualiu išliksiantį namų interjerą? Mes sakome, kad taip ir šiame straipsnyje pateikiame kelis patarimus, ką daryti, kad susikurtas stilius džiugintų ilgai, o jo atnaujinimui neprireiktų kardinalių pokyčių. Magrės baldai nuotrauka Sumaniai pasirinkta spalvų paletė Pirmasis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra spalvų paletė. Pasirinkite namų stilių (modernų, klasikinį, skandinavišką, eklektišką ir pan.), tuomet pasižiūrėkite, kokios spalvos dominuoja. Nors griežtų taisyklių nėra, tačiau yra tam tikros gairės. Žinoma, jei nenorite drąsiai eksperimentuoti, geriau ...
 • Tik nesumindyk dilgėlės!

  2023-03-30Tik nesumindyk dilgėlės!
  Daiva Klimavičienė Pokalbis su Snieguole Tamulaitiene, besiruošiančia su šeima gyventi Narto kaime (Marijampolės sav.), buvo nuotaikingas, pozityvus ir įkvepiantis. Snieguolė labai rimtai pasiruošė laukdama mūsų – virė pirmųjų dilgėlių sriubą ir gamino žaliąjį kokteilį. Kadangi diena buvo šilta ir saulėta, tai buvo galima pavadinti priešpiečiais ant pirmosios žolės jaukiame namų kieme. Snieguolė Tamulaitienė: „Netingėkime pasilenkti ir pasiskinti pievoje augančių natūralių vitaminų.“ Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kojos duotos ne tam, kad ant fotelio gulėtų Snieguolė yra chemikė. Studijuodama domėjosi ne tik Mendelejevo lentele, bet ir tuo, kaip žmoguje vyksta įvairios „chemijos“ – priklausančios ir nuo maisto, ir nuo fizinio krūvio, ir nuo juoko ar įsimylėjimo. ...
 • Kokios yra populiariausios odontologijos paslaugos?

  2023-03-30Kokios yra populiariausios odontologijos paslaugos?
  Norint palaikyti sveiką bendrą savijautą, svarbu reguliariai lankytis ne tik pas šeimos gydytoją, bet ir odontologą. Žinoma, norint džiaugtis estetiška ir sveika šypsena, taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti burnos ertmę namuose. Visgi, kiekvienas į odontologo kabinetą atvyksta dėl skirtingų priežasčių. Šiame straipsnyje pateiksime vienas populiariausių odontologijos paslaugų visame pasaulyje. Burnos higiena Visos odontologijos paslaugos – svarbios, siekiant gražios, estetiškos ir sveikai atrodančios šypsenos. Net ir valant kiekvieną dieną dantis ir tarpdančius, dantys gali pasidengti apnašomis, o sunkiai prieinamose vietose – kauptis maisto likučiai. Specialistai rekomenduoja reguliariai atlikti burnos higieną, 2 kartus per metus. Burnos higienistas procedūros metu pašalina tiek minkštas, tiek kietas ...
 • Susidūrėte su iššūkiais poroje? 4 patarimai, kaip juos įveikti

  2023-03-30Susidūrėte su iššūkiais poroje? 4 patarimai, kaip juos įveikti
  Visos poros viename ar kitame santykių etape susiduria su tam tikrais iššūkiais. Dažniausiai taip nutinka dėl išsiskiriančių nuomonių ar nepasitikėjimo vienas kitu. Tačiau tokias situacijas galima išspręsti nuoširdžiai pasikalbėjus su partneriu ar pasinaudojus tam tikrais sėkmingų santykių patarimais. Pagrindinius iš jų dabar ir apžvelgsime. 1. Išklausymas Sėkmingi santykiai yra pagrįsti gebėjimu išklausyti ir išgirsti vienas kito poreikius. Taip partneriui leidžiate suprasti, kad jums rūpi, ką jis sako. Dažnai konfliktų metu yra išsakomi įvairūs poreikiai, norai ir lūkesčiai. Tad išklausymas gali padėti geriau reaguoti ir kitose poros gyvenimo situacijose, ypač tuomet, kai norite parodyti meilę kitam. 2. Fizinis intymumas Įsisukus į darbų ir kasdienybės rutiną, ...
 • Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“

  2023-03-29Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“
  Loreta AKELIENĖ Kaip sakoma, kiekvienam savo, o kažin kas sudėtingiau: ar pasiūti rūbą, ar jį ant podiumo pademonstruoti? Apie tai pasikalbėjome su Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos aštuntoke Justina Milončiūte. O proga labai maloni: šios progimnazijos mokinių sukurta rūbų kolekcija buvo pripažinta geriausia tarptautiniame konkurse, taip pat pirma vieta skirta vienai mokinei už puikų pasirodymą ant podiumo. Aštuntokė Justina Milončiūtė sakė, kad rankdarbiai jai visada sekėsi. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kolekcija sukurta iš atliekų Kovo pradžioje Ukmergėje vykusiame Tarptautiniame jaunųjų modelių ir kolekcijų pristatymo festivalyje-konkurse „Sniego karalienė-2023“ Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos Drabužių dizaino studijos, kurios vadovė – mokytoja Audronė Albertynė, rūbų kolekcija laimėjo I vietą. Dar ...
 • Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą

  2023-03-29Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą
  Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbia, kad dabar pasiryžti daugiabučio modernizacijai bus paprasčiau, nes Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pradeda vykdyti 2021–2027 m. investicijų programą, skirtą daugiabučių modernizavimui. Jos metu naujo laikotarpio lėšomis atnaujinamos finansinės priemonės. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa vyksta jau ne pirmus metus, tačiau gyventojams dažnai vis dar kyla klausimų dėl paskolos renovuoti daugiabutį. Suvokimas, jog reikės ją grąžinti yra priežastis, trukdanti rinktis namo atnaujinimą ir užsitikrinti kokybiškesnį gyvenimą. Tikimasi, kad procesus paspartinti padės VIPA finansinis įsitraukimas. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); „Finansavimo sąlygose numatyta, jog paskolų metinė ...
 • Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas – pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!

  2023-03-28Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas - pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!
  Nuosavas sodas – tai ne tik poilsis, bet ir darbas. Norint mėgautis šviežiomis daržovėmis ir gražia sodo augmenija, pirmiausia reikia joms skirti daug dėmesio ir turėti tinkamą auginimui skirtą techniką. Sodui prižiūrėti reikia daug įrankių. Jų saugojimas ir sandėliavimas – tai ne tik estetikos, bet ir saugumo, naudojimo paprastumo bei geros būklės įrangos priežiūros klausimas. Tam puikiai tiks tvarkinga sodo namelis įrankiams. Rinkoje platus sodo namelių pasirinkimas – nuo ​​didelių ir erdvių iki mažų ir kompaktiškų. Dažniausias pasirinkimas – sodo įrankių namelis iš medžio, kuriuos rasite timbela.lt . Paruošti nameliai yra tvarkingi, vizualiai patrauklūs ir lengvai pastatomi, bet kurioje savo sodo vietoje. ...
 • Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?

  2023-03-28Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?
  Apšvietimas yra labai svarbus namų aspektas. Jo charakteristikos apima ir puošybą, ir komfortą, gerovę ir tvarumą. Galvojant apie apšvietimo projektą, svarbu atsižvelgti į visus šiuos klausimus ir pasirinkti tai, kas labiausiai tinka jūsų interjerui. Apšvietimas sugeba paveikti mūsų produktyvumą, susikaupimą ir net poilsio akimirkas, o taip pat suteikia daugiau funkcionalumo kambariams. Tam būtina žinoti apšvietimo tipus, spalvų temperatūrą, lempas, šviestuvus ir visa kita, kas gali turėti įtakos erdvės apšvietimui. Geras apšvietimo dizainas namą paverčia namais. Jis vertina interjero dizainą ir architektūrą, todėl turėtų būti sukurtas taip, kad atspindėtų, kaip naudojame savo namus. Namas gali turėti gražiausią interjero dizainą ir įspūdingą architektūrą, ...
 • Saulės elektrinės komponentai: moduliai, saulės baterijos ir inverteriai

  2023-03-28
  Atsinaujinančios energijos ištekliai plačiai naudojami ne tik verslų, tačiau taip pat ir privačių asmenų, kurie siekia gyventi ne tik kur kas tvariau, tačiau taip pat ir pigiau. Taip, tai tikrai įmanoma ir dažniausiai Lietuvoje tam pasitelkiama saulės energija, kurios išgavimo galimybės yra gana plačios ir prieinamos visiems, kurie jomis domisi. Jeigu norite susipažinti su saulės elektrinių komponentais – plačiau siūlome domėtis https://www.specdarbai.lt/produkto-kategorija/saules-elektrines/saules-moduliai/. Taip pat svarbu, kad renkantis sistemas būtų tariamasi su specialistais, kurie įvertinę reikalingą galią, Jūsų namo stogo poziciją, elektros įvado tipą bei kitas smulkmenas nurodytų jums labiausiai tinkamas elektrinės dalis. Žinoma, supažindintų su priedais, kurie suteikia sistemai daugiau galimybių, ...
 • Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui

  2023-03-28Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui
  Auksiniai papuošalai populiarūs ir reikalingi aksesuarai, visiems žmonėms jau daug metų, nes jie gali papuošti bet kokį stilių ir bet kokia proga. Tačiau, kaip išrinkti tinkamą žiedą, papuošalą su kristalais, ar auskarus, kad jie tiktų visur ir visada ir prie bet kokio apsirengimo stiliaus? Šiame straipsnyje aptarsime, kokios yra pasirinkimų galimybės renkantis auksinius žiedus, kurie atitiktų bet kokius skonius ir Jūsų apsirengimo stilių. Klasikinis auksinis žiedas. Klasikinis auksinis žiedas yra stilingas, nepriklausantis nuo mados tendencijų ir puikiai tinka bet kokiam skoniui, bei apsirengimo stiliui. Paprastas, bet elegantiškas, jis gali būti papuoštas perliukais arba deimantais, kad suteiktų jam šiek tiek papildomo blizgesio. ...
 • Viskas, ką turėtumėte žinoti apie „tripod“ testus: Estų sukurti „Tripod“ testai – revoliucija personalo atrankų procese

  2023-03-28
  Estų psichologų sukurti „Tripod“ testai spėjo tapti žvaigžde ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Lietuvoje šių testų pavadinimas yra girdėtas daugeliui kada nors į darbo poziciją kandidatavusių žmonių ar darbuotojo ieškojusių personalo specialistų. Tad kuo „Tripod“ testai ypatingi ir kaip jie šiandien prisideda prie sklandesnio darbuotojų atrankų proceso? Kas yra „Tripod“ testas? „Tripod“ testais yra vadinami standartizuoti, objektyvūs metodai, kurių taikymas suteikia galimybę pamatuoti laike nekintančias kandidato į darbo vietą savybes. Šių testų naudą jaučia ne tik darbdaviai, bet ir potencialūs darbuotojai – atlikę „Tripod“ testus jie turi galimybę suprasti, ar darbo pozicija suderinama su jų asmeninėmis savybėmis. Ką ...
 • Ką privalu turėti namų vaistinėlėje?

  2023-03-28
  Kiekvienas savo namuose privalo turėti vaistinėlę. Klaidinga manyti, kad pirmosios pagalbos vaistinėlė namuose nėra reikalinga, nes esate tikri savo namų saugumu. Vis dėlto, niekada negalite žinoti kokia nelaimė gali nutikti jūsų namų erdvėje. Visada turėdami svarbiausių vaistų ir pirmajai pagalbai suteikti reikalingų įrankių galėsite jaustis ramiau. Atsitikus nelaimingam įvykiui kiekvienas žmogus skirtingai reaguoja į stresinę situaciją. Vieni geba išlaikyti šaltą protą ir suteikti pagalbą nukentėjusiam, o kiti pasimeta ir negali blaiviai mąstyti. Dėl to, privalu pasirūpinti medikamentais, kad galėtumėte pagelbėti įvairiose situacijose. Namų vaistinėlė privalo būti pritaikyti visų šeimos narių poreikiams. Būtina atsižvelgti į jų amžių, turimas ligas, alergijas ir ...
 • Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?

  2023-03-28Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?
  Kaip jau sako ir rodo pavadinimas, šviežiai spaustos sultys yra neįtikėtino kiekio maistinių medžiagų rezervas mūsų maistui. Pagamintas iš itin daug vitaminų ir mineralų turinčių ingredientų, šis gėrimas padeda organizmui visada išlikti sveikam ir sureguliuotam kasdieniuose procesuose, be to, kadangi yra visiškai vegetariškas, jame nėra laktozės ir cholesterolio, mitybos mokslas nurodo, jog idealiai tinka veiksmingiausios dietos metu. Vienas iš pagrindinių šio recepto komponentų yra puikus vaisių ir daržovių derinys, kad kasdieniame gyvenime būtų daugiau nuotaikos ir energijos. Tokie ingredientai kaip apelsinas, morkos, agurkas, melionas ir citrina kartu sukuria ne tik gerą sveikatą, bet ir neišmatuojamą skonį ragaujantiems. Ir geriausia, kad šis stebuklas ...
 • Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai

  2023-03-28Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai
  Diržas yra ne tik praktiška garderobo dalis, bet ir stilingas aksesuaras, kuris gali suteikti jūsų aprangai papildomos elegancijos ir stiliaus. Moteriški diržai yra populiarus aksesuaras, kuris tinka prie bet kokios aprangos – nuo kasdieninių džinsų iki vakarinių suknelių. Tačiau, jei Jums kyla problemų kur įsigyti gražų, įdomų ir stilingą diržą, kuris galėtų būti puiki Jūsų aprangos dalis, tai siūlau pasinaudoti internetinės svetainės kuri prekiauja šiai aksesuarais paslaugomis: bagsandmore.lt, nes tik čia rasite kokybiškų diržų pasirinkimą už priimtiną kainą. Moteriški diržai yra universalus pasirinkimas, kuris tinka prie bet kokios aprangos. Jie gali būti paprasti ir minimalistiški arba ryškūs ir dekoratyvūs. Tai priklauso ...
 • Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį

  2023-03-28Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį
  Plieninio angaro statyba, iš pirmo žvilgsnio, yra sudėtingas statybos procesas, tačiau įsigilinus į tam tikrus aspektus, tai neturėtų kelti nei baimės, nei nerimo. Yra daugybė savo srities specialistų, kurie gali jums padėti priimti geriausius sprendimus, todėl stambūs statiniai jūsų verslui neturėtų būti priimti skubotai – visada galima domėtis, konsultuotis bei tartis su savo sritį gerai išmanančiais žmonėmis. Dažnai žmonės klausia, kokias savybes turi atitikti kokybiškas plieninis angaras? Šiame straipsnyje aprašysime kelias pagrindines taisykles, kurių reikia nepamiršti projektuojant ir statant plieninę konstrukciją – angarą. Jei bent iš dalies vadovausitės mūsų patarimais, kaip investuotojas galėsite džiaugtis naudingu ir pigiai statomu bei eksploatuojamu plieniniu ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.