Užs. 149.


 

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Ar kalbos apie vienybę – spekuliacija?

Nijolę Oželytę, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarę, buvusią aktorę, politikos ir visuomenės veikėją ir charizmatišką asmenybę kalbinau sausio 14-ąją, tad buvo daug nuotaikų ir įžvalgų apie Sausio 13-ąją. Tačiau kai pokalbio pradžioje p. Nijolė ištarė, kad „kalbos apie vienybę yra spekuliacija“, suklusau. Nejaugi? Ir tikrai nežinojau, ko dar laukti iš pokalbio. „Jei skaitydami žmonės pasipiktins tuo, ką aš sakau, tai, žinokit, gerai: jie pabus, jie pradės ieškoti argumentų, prieštarauti. O man teigiamos reakcijos į mano žodžius nereikia, nepriklausau nuo išorinių vertinimų – jaunystė pasibaigė.“

Nijolė Oželytė: „Gyvendami tik savo gyvenimuose, mes apleidome tai, ką galime daryti bendrai. Mes nenaudojame instrumentų, kuriuos įdavė demokratija į mūsų rankas.“ Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Žmonės vienijasi dėl kitų priežasčių

– Atsiprašau, kad kalbėsiu tiesmukai ir nekoketuosiu, – jau pirmu sakiniu įspėjo p. Nijolė. – Man atrodo, kad kalbos apie vienybę yra spekuliacija. Atrodo, ištari žodį „vienybė“ ir esi patriotas, labai teigiamas, tikras lietuvis. Tai nesąmonė. Žmonės jungiasi visai ne dėl to, kad tai „tautos jėga, vienybė“ ir pan. Lietuviai iš viso yra nekaringi, neagresyvūs, jie nieko nenori užkariauti. Tik banditai, tie, kurie nieko nemoka sukurti, kurie moka tik griauti, grobti arba žudyti, bet vieni nieko negali, susimeta į talką (nenoriu čia vartoti žodžio „susivienija“). Tik taip jie jaučiasi stiprūs. Ir jau tada – pirmyn: ar ukrainiečių žudyti, ar lietuvių Sausio 13-ąją, ar šiaip kokių nusikaltimų daryti.

Mąstantys žmonės, sako p. Nijolė, skirstosi pagal savo išsivystymo lygį. Jei savo namuose nesijauti laimingas ir saugus, jei gatvėje siaučia banditai, tai eini ir darai viską, kad taip nebūtų. Kuo daugiau žmogus mąsto, tuo labiau supranta, kaip svarbu pozityviai pasisakyti už viską, kas stiprina visuomenę (ar tai yra skiepai, ar pasipriešinimas vulgariai rusiškai tvarkai).

Tai stiprina mūsų, žmonių, „skurzdėlyną“, nes tik bendradarbiaudami sukuriame tai, ką turime. Ką mes padarėme savo rankomis? Ar pasiuvome rūbus, kuriais vilkime? Ar padarėme grindis, ant kurių stovime? Vieni sugalvojo, kiti nubraižė, treti sukūrė prietaisus, ketvirti jais pagamino tai, ką turime. Jei nebūtų šio bendradarbiavimo, būtų visai kitaip. Ir šioje vietoje p. Nijolė „padaro interviu“ su savimi, pateikdama pavyzdį, kas būtų, jei kiekvienas pagal savo kompetenciją spręstų, ar, pavyzdžiui, reikalingi skiepai, ar ne:

– Oželytė svarsto: ar tikrai man reikia tų skiepų? Ir ta pati Oželytė manęs klausia – o kiek tu iš chemijos turėjai? Trejetą, nes buvo labai gera mokytoja ir nerašė dvejeto. Tu, Oželyte, nieko nenusimanai apie chemiją, o apie mediciną nusimanai tiek, kokią tabletę reikia išgerti, jei skauda galvą. Viskas. Tai va, Oželyte, tavo nuomonė apie skiepus man visai neįdomi. Ir aš, Oželytė, einu ir darau tai, kas palanku visai mūsų visuomenei, visam mūsų „skruzdėlynui“, kad būtų saugiau ir būtų geriau visiems. Jei kiekvienas žmogus tai suvokia, jis atlieka savo pareigą. Tai ir yra vienybė.

Apie Sausio 13-ąją

Į klausimą, ar buvome mes vieningi Sausio 13-ąją, pašnekovė vėl turi nepriklausomą nuomonę:
– Nė velnio mes nebuvom vieningi. Rusai tada tik laukė kokio nors ženklo, kas Lietuvoje supykdytų paprastus žmones ir tada jau jie galėtų pradėti mus atakuoti. Jie pasinaudojo „Jedinst-vo“ ir kitomis antilietuviškomis jų poveikyje esančiomis jėgomis. Žmonėms buvo sakoma, kad visi tie jūsų profesoriai durni, o jūs, nors ir bemoksliai, bet esate protingi, galite nueiti ir nuversti juos. Mes 1990–1991-aisiais Seime tai suvokėme (kad nereikia duoti preteksto rusams mūsų pulti), išleidome nutarimą, kad negalima tuo metu kelti kainų.

Bet sausio 8 d. premjerė (tai buvo jos mintis) su savo Vyriausybe pakėlė kainas ir tos pačios dienos vakarą visa „Jedinstvo“ ir užsiundyti antilietuviški kuklaus suvokimo žmonės stovėjo prie Aukščiausios Tarybos, daužė akmenimis sienas ir veržėsi į ją. Nes buvo duotas įsakymas prasiveržti į vidų, nugriauti „tą fašistinę lansberginę valdžią ir vėl grąžinti darbo žmonių valdžią į Lietuvą“. Tai kas tą padarė? Todėl kalbėti apie vienybę nereikia. Vienybės nėra niekur ir niekada. Vienijasi žmonės pagal savo suvokimo lygį. Arba, kas yra dar šlykščiau, vienijasi pagal tai, kiek brangiai jiems kas sumoka. Esu ne jauna, esu tų įvykių liudininkė ir matau kai kurių žmonių veiklą – jie ir tada buvo „pakabinti“, ir jie veikia iki šiol. Ir jie yra tų „maršistų“ lyderiai. O vargšai „maršistai“ nesupranta, kad jais manipuliuojama.

Apie lietuvių ir žydų panašumą

– Labai gerai matau, kad lietuvius bet kokia išorinė provokacija veikia taip pat, kaip ir žydus, – atvirauja p. Nijolė. – Man yra tekę vienoje konferencijoje Paryžiuje atsakyti į klausimą, kuo lietuviai skiriasi nuo rusų. Papasakojau. Ir vienas žydas profesorius paklausė – supratome, kad jūs ne rusai. Tai į kokią žinomą tautą jūs panašūs? Ką aš galėjau atsakyti, pati gyvenime pirmą kartą į užsienį nuvažiavus? Bet turėjau kaimynus žydus ir žinojau, kaip jie gyvena. Sakau, mes į žydus panašūs. Salė net žagtelėjo. Sakau, prieš juos prasiskyrė Raudonoji jūra, o prieš mus prasiskyrė rusų tankai. Nors tai tarpusavyje labai besivaidijanti tauta, bet užtenka atsirasti kokiai priešiškai jėgai – ir ji susivienija!

Ar tautos vienybei pavojingas Algirdas Paleckis?

Atrodo, šis klausimas Nijolei buvo net nevertas svarstymo:

– Jei visuomenę laikome avinų banda („pamekena“ koks Paleckis ir visi staigiai pakeičia savo nusistatymus, nubraukia savo išsilavinimus, gyvenimo patirtį) – tada taip. Ir tokiu atveju turėsime tokį likimą kaip avys – tai nepakeičiama. O aš manau atvirkščiai. Kas yra Paleckis? Jis nuteistas už šnipinėjimą Rusijai. Ko bijoti?! Jei tu, būdamas normalus, raumeningas, sąmoningas, bijai kažkokio ant tavęs užsiundyto šunėko, kuris viauksi tau po kojomis, tai ko tu vertas? Paleckis kalėjime. Pasakykit – koks procentas žmonių sėstų su juo kavą gerti? Nebent labai siauro suvokimo, agresyvoki, nevisavertiškumo komplekso kamuojami žmonės, kuriems buvo pudruojamos smegenys labai pavojingu teiginiu, kad „visų nuomonė gerbtina“. Sugalvoja mums melagingus teiginius ir mes jais tikime?

Sąmoningas žmogus supranta, kad vertinga yra tik kompetencija. O jei niekada cukraus neragavęs žmogus man aiškina, kad, jo nuomone, cukrus yra sūrus, nes druską, žinote, jis ragavo, o druska panaši į cukrų, nes abu balti – tai kaip reikia niekinti žmogų, kad pasakytum, jog „aš gerbiu tavo nuomonę“? Tai yra didžiausias spjūvis į žmogiškumą, tai yra žmogaus palikimas klaidoje, jam uždaromos tobulėjimo, žinojimo durys. Žmogus turi iš aplinkinių reakcijos suprasti, kad jis klysta. Jei visų nuomonė gerbiama, tai kur ribos? Viename, beje, civilizuotos šalies parlamente girdėjau diskusijas apie tai, kad visai teisėta norėti turėti seksualinius santykius su mažais vaikais, nes taip sutvarkyta pedofilų psichika. Tai iki kur taip galima nueiti?!

Viskas – per protingiausių apsileidimą?

Pasak Nijolės, esame skruzdėlynas ir tik visuotinis sutarimas ir taisyklių laikymasis leidžia mums gyventi taip, kaip gyvename. Reikalingus arba svarbius mus padaro santykis su kitais.
– Jūs tikrai galvojate, kad internetą sukūrė dauguma, liaudis? Jūs tikrai taip galvojat? O aš žinau, kad yra konkrečios pavardės, aš Didžiojoje Britanijoje mačiau tą žmogų, kuris išrado internetą. Jūs tikrai galvojate, kad lėktuvus sukūrė tauta? Kad visa tai, ką turime, kuo naudojamės, sukūrė paprasti žmonės? Ne, tai sukūrė ne paprasti žmonės. Tai sukūrė protingiausi ir išmintingiausi iš mūsų, kurie verti pagarbos. Kitas dalykas – jei mes nesinaudotume jų išradimais, tai jie būtų niekas.

Lietuvos karo akademijos kariūno Jurgio Bekampio kalba Laisvės gynėjų dienos minėjime. Nijolė Oželytė apie ją sakė: „Seime sėdėjau ir verkiau kaip sena bobulė. Karo akademijos kadetai – fantastika, nesvajojau gyva būdama pamatyti tokių pokyčių ir tokios kokybės. Mano nuomone, virkauti dėl vienybės stokos tikrai nereikia.“ Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Olga Posaškova)

Žmonės, kurie jaučiasi saugūs, kurių gyvenimas tapo sotus – ar jie bent galėjo sugalvoti, kad gali kilti karas XXI amžiuje? Kai kiekvienas, kuris turi kūrybinių galių, kuria meną, mokslą, kai daugelis stengiasi pagerinti savo gyvenimo lygį – viskas tarsi savaime vyksta autopilotu tų valstybių struktūrose. Per tokį kūrybingų ir talentingų žmonių apsileidimą į valstybės struktūras prilindo visokių korumpuotų, teistų asmenų. Mums Europos Parlamente, deja, atstovauja ir tokių žmonių. Pas mus Seime sėdi koks gražuolis ir gauna už nieką algą. O talentingi, nuostabūs žmonės savo gyvenimuose gyvena. Bet, gyvendami tik savo gyvenimuose, mes apleidome tai, ką galime daryti bendrai. Mes nenaudojame instrumentų, kuriuos įdavė demokratija į mūsų rankas. Juk mes patys galime reguliuoti mūsų „skruzdėlyno“ struktūras, bet mes visa tai apleidome, o Europa apleido dar seniau.

Ar žmones reikėtų kaip nors raminti?

– Žmonija naudojasi daugybe technikos priemonių, kurias sukūrė protingi žmonės. Jei garbingi žmonės internete nebūtų pamatę, kas darosi Ukrainoje, Ukrainos šiandien jau nebūtų. Žmonės atsibudo! Manau, dabar keisis Europa. Todėl sakau, kad socialiniai tinklai – fantastika. Jei ne jie, Ukrainą rusai būtų jau sutriuškinę. Tai leidžia žmonijai pajusti, kad jie yra vienas kūnas. Socialiniai tinklai pažadina! Jie ir grūdina žmogų. Jei esi išlepęs, esi „šiukšlių dėžė“, tai gali į tave „prispjauti“ bet kokios nuomonės. Bet kuo čia dėti socialiniai tinklai? Tie spjaudalai tave gali pasiekti ir nuo suoliuko, ant kurio prie daugiabučio sėdi bobulės. Kai apsinuodiji maistu, du pirštai į gerklę – ir sveikas. Bet kai šlamšto prisileidi į smegenis, dar niekas neišrado būdų, kaip jas išvalyti.

Dar noriu pacituoti ketureilį, kurį sukūriau:

Po šimto metų Lietuva išnyks.
Bet tas „išnyks“ –
tai kelios galimybės:
jei žmonės pyksis,
tai neliks gyvybės,
o jei draugaus, tai sienų nebeliks.

Manau, kad ateitis po 100 metų tikrai yra Lietuva be sienų. Arba mes vieni kitus sunaikinsime, nes yra pakankamai ginklų. Užtai bijoti, kad kas tave apkrės (baimėmis – D. K.), jei esi „paskiepytas“, yra kvaila. Mane sukrečia tai, kad žmonės nemąsto apie tai.

Daiva KLIMAVIČIENĖ


Naujausia informacija

 • Greitas ir neskausmingas dantų rovimas

  2023-02-08Greitas ir neskausmingas dantų rovimas
  Kai kurie dantys auga netaisyklingai, todėl reikia juos tiesinti. Jeigu dantis nebepagydomas ir pradeda kenkti kitiems aplinkui esantiems dantims bei visai bendrai burnos ertmės būklei, rekomenduojama jį pašalinti. Taip užsitikrinsite geresnę burnos ertmės sveikatą ir išvengsite dar didesnių problemų ateityje. Skaitykite toliau ir sužinokite, kaip atliekamos dantų šalinimo procedūros bei kada dėl jų geriausia kreiptis. Kada reikia šalinti dantis? Dantys šalinami labai skirtingais atvejais. Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl retinuotų (pilnai neišdygusių), protinių ir sugedusių dantų šalinimo. Be abejonės, rauti danties niekada nesinori, tačiau kai jo jau nebėra įmanoma išgelbėti, tai vienintelė ir, patikėkite, pati geriausia išeitis. Retinuotų dantų šalinimas atliekamas tada, kai dantis ...
 • Kredito unijos ir jų paslaugos palankiausiomis sąlygomis

  2023-02-08Kredito unijos ir jų paslaugos palankiausiomis sąlygomis
  Reikalinga finansinė pagalba norint įsigyti būstą ar pradėti verslą, įvairiais kitais atvejais? Lietuvoje veikiančios kredito unijos ir jų paslaugos gali būti palankus ir patogus sprendimas, daug priimtinesnėmis kainomis, nei daugelis komercinių bankų. Kodėl ir kokios paslaugos teikiamos sužinosite šiame straipsnyje. Kokias paslaugas teikia kredito unija? Finansinių paslaugų įvairovė gali būti labai didelė ir atitinkanti skirtingus, skirtingų asmenų poreikius. Pasikonsultuokite su specialistais tam, kad jie padėtų Jums konkrečiu atveju. Kredito unijos ir jų paslaugos: paskola privatiems asmenims – gali būti suteikta pačiais įvairiausiais atvejais, dažniausiai siekiant įsigyti ar renovuoti būstą, taip pat kitokiam asmeniniam turtui įsigyti. Imant paskolą reikalingas pradinis įnašas, likusieji pinigai grąžinami ...
 • Apie gyvūnų maistą

  2023-02-08Apie gyvūnų maistą
  Pradėjus auginti naminį gyvūną, visada kyla klausimas – kokiu maistu jį maitinti? Dažniausiai šeimininkai konsultuojasi su veterinarijos gydytojais. Visų gyvūnų poreikiai bei polinkiai į ligas labai skiriasi ir tikrai nepriklauso vien tik nuo veislės. Veterinarai turi būti labai atidūs, rekomenduodami produktus, kurie geriausiai tinka kiekvienam augintiniui. Patys gyvūnų savininkai taip pat turėtų nemažai pasidomėti ir tik tada priimti galutinį sprendimą. Apie gyvūnų maistą sklando daug teorijų. Tad, kaip žinoti, kuris maistas jiems geriausias? Į ką atsižvelgti, renkant maistą savo augintiniui? Kuriame gyvenimo etape yra gyvūnas? Faktas, kad jaunam šuniukui ar kačiukui siūlomos visai kitokios mitybos rekomendacijos, negu jau suaugusiam gyvūnui. Augantis organizmas ...
 • Gera ir nebrangi baidarių nuoma Aukštaitijoje

  2023-02-08Gera ir nebrangi baidarių nuoma Aukštaitijoje
  Ar bandėte kada plaukti baidare? Jeigu dar ne, tai žinokite, jog tai tikrai turiningas aktyvaus laisvalaikio būdas, kurį galite išbandyti kartu su savo šeima ar draugais. Baidarių nuoma Aukštaitijoje suteikia galimybę pažinti gražiausius šio krašto ežerus, upes ir kitus gamtos kampelius, kurių niekuomet nepamatytumėte keliaudami automobiliu. Skaitykite toliau ir sužinokite, kodėl verta išbandyti baidares bei kur rasti jų nuomą gera kaina. Skirtingo ilgio baidarių maršrutai Jokiomis kitomis aplinkybėmis nesusipažinsite su gamta ir jos turtais taip gerai, kaip plaukdami gražiausiais maršrutais. Gamtos vaizdus čia pamatysite iš visai kitokios perspektyvos. Baidarių nuoma Aukštaitijoje puikiai tiks tiek mėgstantiems gamtą ir tylą žmonėms, tiek vertinantiems pokalbius ...
 • Savanorė kurdė iš Sakartvelo: „Marijampolėje liks dalelė mano širdies“

  2023-02-08Savanorė kurdė iš Sakartvelo: „Marijampolėje liks dalelė mano širdies“
  Nuo praėjusių metų lapkričio Marijampolėje gyvena iš Sakartvelo sostinės Tbilisio pagal Europos solidarumo korpuso savanorių programą atvykusi Nino Razgoniani. Dvidešimtmetė mergina yra menininkė ir dizainerė, skaitmeninio meno kūrėja, savanoriaujanti P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Šiuo metu bibliotekos Multicentre veikia jos kūrybos darbų paroda „ANIMAE MORTUAE“(„Mirusios sielos“), apie kurios surengimą čia atvykdama ji net nesvajojo. Kurdė iš Sakartvelo Marijampolėje jaučiasi puikiai. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Dėl karo Ukrainoje neteko darbo Smalsi, šilta, jautri ir emocinga – toks įspūdis liko daugiau kaip valandą pasikalbėjus su savanore. Iš karto susitarėme, kad, nors abu puikiai mokame rusų kalbą, kalbėsimės angliškai. Tas pokalbis paliko gerą įspūdį, nes visada ir įdomu, ...
 • Sodo įrankiai pagal pačius įvairiausius poreikius

  2023-02-08Sodo įrankiai pagal pačius įvairiausius poreikius
  Sodininkystė yra tikriausiai vienas iš dažniausiai pasitaikančių hobių, kurie būdingi daugeliui turintiems nuosavą namą su sodu. Tai šaunus hobis ir tuo pačiu savotiškas gyvenimo stilius, praturtinantis kasdienybę naujomis spalvomis. Sodo grožiui kurti reikalingas ne tik didelis pasišventimas ir kruopštus darbas, bet ir kokybiški įrankiai, be kurių neįgyvendintumėte jokių savo sumanymų. Metas paversti sodo grožio viziją realybę! Skaitydami toliau galėsite išsirinkti iš plataus sodo įrankių, įvairiausių reikmenų ir dekoracinių elementų asortimento geromis kainomis. Platus sodo įrankių asortimentas Pirmiausia, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai ar turite visus būtinus vejos, krūmų ir kitų augalų priežiūros įrankius. Jeigu įrankiai seni, truputį palūžę, naudinga būtų įsigyti naujus, ...
 • Modernūs, aukštos kokybės Viessmann katilai

  2023-02-07Modernūs, aukštos kokybės Viessmann katilai
  Ieškote patikimų sprendimų šildymui ir norite sutaupyti? Iš nerūdijančio plieno pagaminti Viessmann katilai gali būti puikus pasirinkimas svarstant apie efektyvų ir sutaupyti leidžiantį šildymą. Su dujiniais Viessmann katilais šildymas bus taupus ir efektyvus. Dar vienas didelis šių katilų privalumas yra tas, jog juos tinka naudoti įvairios paskirties bei dydžio patalpose. Skaitydami toliau sužinosite apie visus Viessmann katilų privalumus ir galėsite išsirinkti sau labiausiai patikusį visai prieinama kaina. Dujinių katilų asortimentas Rinkdamiesi dujinius katilus, atrasite labai daug pačių įvairiausių rūšių. Skiriasi katilų galingumas ir pritaikymo galimybės. Atkreipkite dėmesį ir į montavimo tipą, ar katilas yra montuojamas prie sienos, ar pakabinamas. Specializuoti tiekėjai sudaro ...
 • Startuoja pirmasis šalyje Nacionalinis IT iššūkis: įgyti programavimo žinių kvies visos Lietuvos moksleivius ir mokytojus

  2023-02-07Startuoja pirmasis šalyje Nacionalinis IT iššūkis: įgyti programavimo žinių kvies visos Lietuvos moksleivius ir mokytojus
  Šią savaitę visoje Lietuvoje startuoja Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas technologijų švietimo projektas Nacionalinis IT iššūkis. Jo metu šalies moksleiviai ir mokytojai galės nemokamai įgyti šiandien nepakeičiamomis tampančių IT ir programavimo žinių ir iš arti susipažinti su šios srities specialybėmis. „Telia Global Services Lithuania“ iniciatyva, orientuota į 7-9 klasių moksleivius vyks iki mokslo metų pabaigos ir bus įgyvendinama trimis etapais. Pirmajame projekto etape mokymų kursą sudarys 12 teminių pamokų, į kurių nemokamą turinį moksleiviai galės gilintis tiek informacinių technologijų pamokose, tiek savarankiškai namuose. Projekto tikslai – sudominti moksleivius ateityje rinktis tiksliuosius mokslus, papildyti mokymų programą naujausiomis žiniomis ir suvienodinti prieigą ...
 • Karate ir fizinis aktyvumas

  2023-02-07Karate ir fizinis aktyvumas
  Gyvenimas tampa vis patogesnis, jau daug ką galima daryti net nepalikus namų. Daugelis žmonių dirba iš namų, apsipirkinėja internetu ir laisvalaikį praleidžia prie kompiuterio ar telefono. Vis mažiau judame ir daugiau sėdime. Bet kokiam fiziniam aktyvumui reikia sutelkti didžiules pastangas, tad nenuostabu, kad renkamės patogesnį ir lengvesnį gyvenimo būdą. Dažnas dabar ieško alternatyvų, kaip praleisti laiką aktyviai ir smagiai. Skaitykite toliau ir sužinosite, kodėl verta sportuoti ir kokią naudą šiuo atžvilgiu suteikia karate sportas. Fizinio aktyvumo nauda Kai kurie mano, kad fizinis aktyvumas tik išvargina ir atima energiją, tačiau iš tiesų yra visiškai atvirkščiai. Jeigu sportuojame saikingai ir nepersistengiame, tuomet kūnas įgauna ...
 • Kokius privalumus suteikia kačių sterilizacija?

  2023-02-07Kokius privalumus suteikia kačių sterilizacija?
  Sterilizacija suteikia daug naudos jūsų katei, jums patiems ir visai bendrai šių gyvūnų populiacijai. Katės – itin veislūs gyvūnai, jos subręsta jau pirmaisiais gyvenimo metais, todėl gali atsivesti pirmuosius kačiukus itin anksti. Kaip bebūtų gaila, gatvėse vis dar klajoja daug benamių kačių ir tik visuomenės dėka tai galima stabdyti. Kuo dažniau šeimininkai sterilizuos ir kastruos savo augintinius – tuo mažiau jų atsiras gyvūnų prieglaudose, kurios šiuo metu ir taip yra perpildytos. Kačių kastracija – tai, kai patinėliams pašalinamos sėklidės. Kačių sterilizacija atliekama patelėms. Tai šiek tiek sudėtingesnė operacija, nes reikalingas pjūvis pilve. Taip pašalinamos kiaušidės ir gimda katėms. Tačiau dėl tokių ...
 • Pamirškite nemalonų knarkimą

  2023-02-07Pamirškite nemalonų knarkimą
  Knarkimas yra problema, kamuojanti ne vieną. Knarkti nėra gerai ne vien dėl kitus trikdančio garso, bet ir kenkia sveikatai, kadangi knarkimas paprastai išduoda tam tikras sveikatos problemas. Dažniausiai dėl knarkimo kalta kreiva nosies pertvara, kuri sukelia ištisą paletę ir kitų nemalonių problemų, todėl atliekant nosies korekciją įveikiamos jos visos vienu metu. Ką daryti susiduriant su knarkimu sužinosite toliau šiame straipsnyje. Tiesi nosies pertvara Galvojantiems apie dar geresnę sveikatą verta pagalvoti ir apie nosies korekcijų procedūras. Jos padeda įveikti ne tik knarkimą, bet ir chronišką slogą, pastoviai kamuojančias išskyras iš nosies bei daug kitų požymių, kurie malonumo anaiptol nekelia. Su tiesia nosies pertvara ...
 • Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų

  2023-02-06Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų
  Po to, kai „Suvalkietyje“ buvo išspausdinta žinutė apie Marijampolėje, Kvietiškyje, esantį vandens bokštą, svajojantį tapti turistų traukos centru, sulaukėme mūsų skaitytojos Vidos Slankauskienės telefono skambučio: jos dėdė Vincentas Martinavičius (g. 1933 m.) buvo vienas iš statybininkų, stačiusių šį bokštą. Moteris perskaitė jam laikraščio straipsnį, o Vincentas pasidalijo prisiminimais apie 1950-uosius, kuomet bokštas pradėtas statyti. Dukterėčiai rekomendavus, p. Vincentą telefonu pakalbinome ir mes. Vincentas Martinavičius: „Fotografuokit. Kiba iškada?“ Deivido Tumelio nuotrauka Vincentas Martinavičius šiais metais švęs 90-ąjį gimtadienį. Gyvena jis dabar Aukštadvaryje, Trakų r., bet gimęs, kaip pats sakė, Kvietiškio dvare, ten ir augęs. Iki pat 1987-ųjų gyvenęs Marijampolėje. Paklaustas, kada ir kaip jis ...
 • Nominacija – plaukimo treneriams

  2023-02-02Nominacija – plaukimo treneriams
  Kaune išdalyti Lietuvos plaukimo federacijos apdovanojimai. Ceremonijoje buvo pagerbti geriausi 2022 metų sportininkai ir treneriai. Metų vaikų trenerio nominacija atiteko Marijampolės sporto centro treneriams Aurimui ir Daliai Kadūnams. Jų tandemas įvertintas už sėkmingai taikomas treniruočių metodikas, aukštus auklėtinių laimėjimus vaikų ir jaunučių amžiaus grupių varžybose, nuoseklų ir nenutrūkstamą plaukimo vystymą Marijampolėje. Manto Daškevičiaus / LPF nuotrauka – Neseniai varčiau senus varžybų protokolus ir radau kažkurio labai seno plaukimo čempionato rezultatus, kuriuose Danas Rapšys buvo lentelės apačioje. Apsidžiaugusi nunešiau parodyti vaikams ir pasakiau jiems: „Vaikai, ir jis buvo toks, kaip jūs“. Tad, treneriai, dirbkime, ruoškime kitus danus rapšius. Ačiū visiems, – kalbėjo ...
 • Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė

  2023-01-30Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė
  Visur gerai, bet namuose geriausia. Tuo įsitikinusi 24-erių marijampolietė Miglė Pečkytė. Mergina, kuri jau buvo kojas apšilusi Vilniuje, pagal kultūrinių mainų programą metams išvyko į JAV, pusmetį gyveno Floridoje, likusį laiką – pačiame Niujorke! Vos tik grįžusi į Lietuvą, lagaminą išsikrovė tėvų namuose Marijampolėje. Po savaitės jau buvo išsinuomojusi patalpas fotostudijai ir pernai rugsėjo 22-ąją atvėrė ją kalėdinėms fotosesijoms. – Pamačiau, kad Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje: ir kainos, ir patalpos tenkino, tad mano planas susidėliojo labai greitai, – džiaugiasi Miglė. Miglė Pečkytė: „Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje.“ Nuotrauka iš asmeninio Miglės Pečkytės archyvo Netikėta? Miglė yra baigusi kosmetikės specialybę. ...
 • „Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui

  2023-01-30„Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui
  Šešios savaitės lieka iki naujo Lietuvos futbolo A lygos čempionato pradžios. Jam ruošiasi ir Marijampolės „Sūduvos“ futbolo komanda. Viešojoje erdvėje pastaruoju metu netrūksta įvairių spėjimų ir gandų, kokia padėtis yra komandoje. Sirgaliai nerimauja dėl to, kad sunkiai vyksta komandos komplektavimas, nėra trenerio, kalbama ir apie tai, kad klubo prezidentas Vidmantas Murauskas ieško ir gal jau surado naują komandos šeimininką. V. Murauskas teigia, kad pasiruošti naujajam sezonui bus suspėta. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Galima suprasti komandos sirgalių nerimą, nes jie pastaruoju metu nuolat girdi apie komandą paliekančius buvusius žaidėjus. Kita vertus, iki sezono pradžios lieka ne tiek daug laiko, o klaustukų dar daug. Kai ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.