AD

Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Švietimo skaitmenizacija vėluoja

Investicijos į skaitmenines mokymo priemones ir visą švietimo skaitmenizaciją skaičiuojamos dešimtimis milijonų eurų. Tiek dėmesio šiai sričiai niekada nebuvo skiriama kaip dabar. Visgi ar to pakanka? Apie tai „Suvalkietis“ pasiteiravo Marijampolės Sūduvos gimnazijos pedagogų. Mintimis pasidalijo biologijos mokytojos Rita Kazlauskienė ir Aušrelė Taputienė, anglų kalbos mokytojos Gintarė Baltrūnienė ir Gintarė Matulevičienė, istorijos mokytoja Greta Spūdienė, matematikos mokytoja Aušra Širvaitienė. Pokalbį papildė direktoriaus pavaduotojas ugdymui Darius Kazlauskas.

Pagrindas – laboratorijoje

Biologijos dalykui geriausia buvo 9–12 kl. skirta priemonė portale „Emokykla“. Bet ji jau nepasiekiama, nors buvo informatyviausia ir patogiausia. Pasirodo, mūsų šalyje jau beveik dveji metai „Microsoft“ nutraukė „Adobe Flash Player“ palaikymą, tad šis neveikia jokioje „Microsoft“ naršyklėje. Šioje mokymo priemonėje objektai (pavyzdžiui, širdis) buvo judantys ir su įgarsinimu, taip pat buvo paruošta medžiaga praktiniams darbams.

Direktoriaus pavaduotojas Darius Kazlauskas, istorijos mokytoja Greta Spūdienė, anglų kalbos mokytojos Gintarė Matulevičienė ir Gintarė Baltrūnienė pasidalijo savo darbo patirtimis. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Mokytojos tikisi, kad priemonė vėl taps prieinama, nes iki šiol nieko panašaus į ją nėra – biologijos mokymui pasiekiamo skaitmeninio turinio trūksta. Visgi biologijoje pagrindas – ne skaitmeninis turinys, o laboratorija. Gimnazija turi laboratoriją, ir mokiniai ten daug dirba. Jiems tai labiau patinka, negu kompiuteryje atlikti laboratorinį darbą.

Trūksta vaizdinių biologijos e. pamokų. Naudojamasi „Egzaminatoriumi“, „Eduka“, yra dar „Biologija online“, bet tik 3D modeliai, be proceso ir be garsinio fono. Priemonių gimnazijoje netrūksta, taip pat turima interaktyviųjų ekranų, bet didelė dalis medžiagos anglų kalba. Tiesa, daugumai vyresnių mokinių tai – ne kliūtis, bet yra ir silpnesnių, taip pat 9-okams norėtųsi lietuviško turinio… Būtų labai gerai, kad visas turinys būtų lietuviškai.

Anglistės turtingiausios

Anglų kalbos mokytojos sakė, kad šia prasme jos turtingiausios, ir ne tik dėl to, kad dalis jų turi išmaniąsias lentas. Skaitmeniniai vadovėliai yra su programine įranga, kurią instaliavus galima dirbti arba kompiuteryje, arba išmaniojoje lentoje. Yra ir vaizdas, ir garsas, taip pat puiku, kad tos programos susijusios su šiandienos aktualijomis, galima integruoti įvairius dalykus. Taip pat „Youtube“ yra daug medžiagos, o su išmaniąja lenta – „pasaka, ne darbas“. Ir vaikai labai mėgsta mokytis su technologijomis. Gimnazija įsirengusi kompiuterizuotą anglų kalbos laboratoriją. Pasikeisdamos mokytojos ten dirba, yra 15 puikiai kompiuterizuotų darbo vietų.

Anglistės minėjo dvi patogias platformas „Sokrates“ ir „Quizlet“, kuriomis naudojasi. „Sokrates“ – testų platforma, kurioje mokytojas gali susikurti savo testus, galima matyti rezultatus realiu laiku, greitas grįžtamasis ryšys, o tai skatina mokinių motyvaciją, kiekvienas įsitraukia, didesnis jų aktyvumas. Minusas, kad mokyklos nupirktas įrankis yra tuščias, o mokytojui tenka daug dirbti pasiruošiant, susikurti jį pačiam pagal mokymo turinį. Aišku, tai tarnauja ilgam, galima tobulinti, vaikų rezultatai išsaugomi, juos galima analizuoti. „Quizlet“ – smagus, efektyvus įrankis, skirtas žodynui plėsti. Čia taip pat reikalinga mokytojo kūryba, bet patogus, galima naudoti ilgai, yra galimybė naudoti realiu laiku klasėje, vaikams patinka, jie dirba žaidimo forma, net nejausdami, kaip mokosi.

Pasiruošimas pamokai trunka 3–4 val.

Matematikos mokytoja sakė, kad nors skaitmeninių įrankių turima daug, bet ir darbo mokytojui reikia daug įdėti. Mokomąsias priemones tinkamai pasiruošti vienai pamokai užtrunka 3–4 valandas… Matematikai visos platformos nepatogios dėl specifinio simbolių rašymo, todėl daug kas nepritaikoma be specialaus paruošimo. Be to, paruoštą medžiagą kasmet tenka tobulinti ir pritaikyti konkrečiai klasei pagal jos lygį.

Matematikos mokytoja Aušra Širvaitienė pasidžiaugė gimnazijos komanda, atsakinga už projektinę veiklą, nes galimybių stažuotis užsienyje mokytojams nestinga.

Išmaniosios lentos labai patogios, jose yra daug galimybių atlikti testus, tikrinti žinias, bet problema dėl simbolių išlieka, todėl daugiausia matematikos žinias tenka tikrinti popieriniu variantu. Gimnazija turi dvi kompiuterizuotas matematikos klases. Naudojama „eTest“ programa, yra šiokia tokia ir skaitmeninė bazė mokytojų parengtos skaitmeninės medžiagos. Nors ministerija numačiusi, kad jau turėtume turėti skaitmeninius įrankius ir priemones, bet kol kas to nėra. Vaizdo pamokų šiek tiek yra, bet jos nelabai tinkamo turinio. Ačiū mokyklai už „Eduka“ platformą – gera matematikos dalis, bet vėlgi tenka įdėti darbo paruošiant, kadangi dirbama pagal kitus vadovėlius. Marijampolės savivaldybės matematikos mokytojų metodinėje grupėje yra susitarta dirbti visose mokyklose pagal vienodus – leidyklos TEV vadovėlius, kad būtų patogu į gimnazijas atėjusiems iš kitų mokyklų mokiniams.

Priemonių yra daug ir mokytojų kvalifikacijai kelti: gimnazija pagal „Erasmus“ programą gauna daug pasiūlymų, galimybių mokytojams tobulėti, mokytis vykstant į stažuotes užsienyje.

Yra net pamokų, įrašytų gestų kalba

Istorijos mokytoja nesiskundė skaitmeninio turinio stoka, pabrėždama, kad neturi sunkumų ir dėl anglų kalbos. Ji paminėjo kelias priemones, kuriomis paįvairina pamokas. Tai 9–10 klasėms skirta skaitmeninė mokymo priemonė, taip pat „Įdomioji Lietuvos istorija“, kur pasiūlyta net keletas temų, įrašytų gestų kalba. 12-okams skirta „Istorija tau“, kurioje gausu istorinių šaltinių, padedančių pasirengti valstybiniam egzaminui. Taip pat yra „Gimtoji istorija nuo 7 iki 12 kl.“ su vaizdo siužetais, net kompiuteriniais žaidimais.
„Egzmainatorius“ – labiausiai mokytojai patinkanti sistema, kurioje mokiniai gali įsivertinti, yra reitinguojami pagal atsakymus, parodoma, kur suklydo. „Epamokos“ – naujausias skaitmenimis ugdymo turinys. Čia kiekvienoje pamokoje yra lektoriaus pasakojimas, glausta informacija, taip pat pora aktyvių užduočių, skirtų pagilinti ir įtvirtinti žinias. Deja, šių e. pamokų sukurta labai mažai. Vienos trukmė – 10 min.

Mokytoja sakė naudojanti ir „Kahoot“, ir „Quislet“ platformas, ypač jas įtraukė į ugdymo procesą per karantiną, kai buvo nuotolinės pamokos. Tiesa, tose platformose instrukcijos pateikiamos anglų kalba.

Atnaujintos ugdymo programos yra, o pritaikytų vadovėlių nėra

Kasdienybė šiandien tokia, kad visos mokytojos stengiasi tobulinti anglų kalbos įgūdžius, nes be to verstis vis sunkiau. Bendra išvada peršasi, kad visiems dalykams reikia daugiau tokio skaitmeninio turinio, kur mokytojams jį perdarant netektų patiems įdėti daug darbo ir sugaišti laiko.

Direktoriaus pavaduotojas D. Kazlauskas patvirtino, kad skaitmeninio turinio yra nemažai, bet jis išbarstytas internete, nenormaliai daug laiko mokytojui reikia, kad jį susirastų, susipažintų, atsirinktų konkrečiai klasei. O norint pačiam jį kurti, reikia labai didelių laiko resursų. Taigi šiandien darbo apkrova mokytojams didžiulė.

Biologijos mokytojos Aušrelė Taputienė ir Rita Kazlauskienė guodėsi, jog geriausia skaitmeninė priemonė beveik dvejus metus nebepasiekiama.

Didžiausias iššūkis – turinį susisteminti, sukataloguoti, sugrupuoti pagal klases, dalykus ir pan., o tai turėtų būti padaryta centralizuotai. Tai padaryti turėtų profesionalai. Šiuo metu yra tam ministerijos suburta komanda. Leidykla „Šviesa“ jungiasi su „Eduka“ ir kuria naujoms ugdymo programoms pritaikytus vadovėlius – ir skaitmeninius, ir popierinius, taip pat praktikos sąsiuvinius. Deja, nespėjama to padaryti visoms klasėms ir laiku. Taigi atnaujintos ugdymo programos yra, o pritaikytų vadovėlių nėra. Teks mokytojams per kelis vadovėlius blaškytis.

Leidykla „Šviesa“ yra paprašiusi mokyklų iki kovo pabaigos deklaruoti vadovėlių poreikį. „Eduka“ platformoje yra suskait­meninti vadovėliai pagal senas programas, taigi leidyklos turi dirbti intensyviai, kad pritaikytų juos naujoms programoms.

Ministerija paskelbė planą iki 2030 metų turėti skaitmeninį turinį visiems dalykams. Mokytojos sako, kad visgi einama tinkama linkme, kad pradedama tai daryti nuo pradinio ugdymo pakopos, taip viskas vystysis nuosekliau ir bus didžiausia nauda mokiniams.

Loreta AKELIENĖ

Naujausia informacija

 • Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“

  2023-03-29Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“
  Loreta AKELIENĖ Kaip sakoma, kiekvienam savo, o kažin kas sudėtingiau: ar pasiūti rūbą, ar jį ant podiumo pademonstruoti? Apie tai pasikalbėjome su Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos aštuntoke Justina Milončiūte. O proga labai maloni: šios progimnazijos mokinių sukurta rūbų kolekcija buvo pripažinta geriausia tarptautiniame konkurse, taip pat pirma vieta skirta vienai mokinei už puikų pasirodymą ant podiumo. Aštuntokė Justina Milončiūtė sakė, kad rankdarbiai jai visada sekėsi. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kolekcija sukurta iš atliekų Kovo pradžioje Ukmergėje vykusiame Tarptautiniame jaunųjų modelių ir kolekcijų pristatymo festivalyje-konkurse „Sniego karalienė-2023“ Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos Drabužių dizaino studijos, kurios vadovė – mokytoja Audronė Albertynė, rūbų kolekcija laimėjo I vietą. Dar ...
 • Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą

  2023-03-29Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą
  Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbia, kad dabar pasiryžti daugiabučio modernizacijai bus paprasčiau, nes Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pradeda vykdyti 2021–2027 m. investicijų programą, skirtą daugiabučių modernizavimui. Jos metu naujo laikotarpio lėšomis atnaujinamos finansinės priemonės. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa vyksta jau ne pirmus metus, tačiau gyventojams dažnai vis dar kyla klausimų dėl paskolos renovuoti daugiabutį. Suvokimas, jog reikės ją grąžinti yra priežastis, trukdanti rinktis namo atnaujinimą ir užsitikrinti kokybiškesnį gyvenimą. Tikimasi, kad procesus paspartinti padės VIPA finansinis įsitraukimas. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); „Finansavimo sąlygose numatyta, jog paskolų metinė ...
 • Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas – pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!

  2023-03-28Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas - pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!
  Nuosavas sodas – tai ne tik poilsis, bet ir darbas. Norint mėgautis šviežiomis daržovėmis ir gražia sodo augmenija, pirmiausia reikia joms skirti daug dėmesio ir turėti tinkamą auginimui skirtą techniką. Sodui prižiūrėti reikia daug įrankių. Jų saugojimas ir sandėliavimas – tai ne tik estetikos, bet ir saugumo, naudojimo paprastumo bei geros būklės įrangos priežiūros klausimas. Tam puikiai tiks tvarkinga sodo namelis įrankiams. Rinkoje platus sodo namelių pasirinkimas – nuo ​​didelių ir erdvių iki mažų ir kompaktiškų. Dažniausias pasirinkimas – sodo įrankių namelis iš medžio, kuriuos rasite timbela.lt . Paruošti nameliai yra tvarkingi, vizualiai patrauklūs ir lengvai pastatomi, bet kurioje savo sodo vietoje. ...
 • Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?

  2023-03-28Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?
  Apšvietimas yra labai svarbus namų aspektas. Jo charakteristikos apima ir puošybą, ir komfortą, gerovę ir tvarumą. Galvojant apie apšvietimo projektą, svarbu atsižvelgti į visus šiuos klausimus ir pasirinkti tai, kas labiausiai tinka jūsų interjerui. Apšvietimas sugeba paveikti mūsų produktyvumą, susikaupimą ir net poilsio akimirkas, o taip pat suteikia daugiau funkcionalumo kambariams. Tam būtina žinoti apšvietimo tipus, spalvų temperatūrą, lempas, šviestuvus ir visa kita, kas gali turėti įtakos erdvės apšvietimui. Geras apšvietimo dizainas namą paverčia namais. Jis vertina interjero dizainą ir architektūrą, todėl turėtų būti sukurtas taip, kad atspindėtų, kaip naudojame savo namus. Namas gali turėti gražiausią interjero dizainą ir įspūdingą architektūrą, ...
 • Saulės elektrinės komponentai: moduliai, saulės baterijos ir inverteriai

  2023-03-28
  Atsinaujinančios energijos ištekliai plačiai naudojami ne tik verslų, tačiau taip pat ir privačių asmenų, kurie siekia gyventi ne tik kur kas tvariau, tačiau taip pat ir pigiau. Taip, tai tikrai įmanoma ir dažniausiai Lietuvoje tam pasitelkiama saulės energija, kurios išgavimo galimybės yra gana plačios ir prieinamos visiems, kurie jomis domisi. Jeigu norite susipažinti su saulės elektrinių komponentais – plačiau siūlome domėtis https://www.specdarbai.lt/produkto-kategorija/saules-elektrines/saules-moduliai/. Taip pat svarbu, kad renkantis sistemas būtų tariamasi su specialistais, kurie įvertinę reikalingą galią, Jūsų namo stogo poziciją, elektros įvado tipą bei kitas smulkmenas nurodytų jums labiausiai tinkamas elektrinės dalis. Žinoma, supažindintų su priedais, kurie suteikia sistemai daugiau galimybių, ...
 • Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui

  2023-03-28Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui
  Auksiniai papuošalai populiarūs ir reikalingi aksesuarai, visiems žmonėms jau daug metų, nes jie gali papuošti bet kokį stilių ir bet kokia proga. Tačiau, kaip išrinkti tinkamą žiedą, papuošalą su kristalais, ar auskarus, kad jie tiktų visur ir visada ir prie bet kokio apsirengimo stiliaus? Šiame straipsnyje aptarsime, kokios yra pasirinkimų galimybės renkantis auksinius žiedus, kurie atitiktų bet kokius skonius ir Jūsų apsirengimo stilių. Klasikinis auksinis žiedas. Klasikinis auksinis žiedas yra stilingas, nepriklausantis nuo mados tendencijų ir puikiai tinka bet kokiam skoniui, bei apsirengimo stiliui. Paprastas, bet elegantiškas, jis gali būti papuoštas perliukais arba deimantais, kad suteiktų jam šiek tiek papildomo blizgesio. ...
 • Viskas, ką turėtumėte žinoti apie „tripod“ testus: Estų sukurti „Tripod“ testai – revoliucija personalo atrankų procese

  2023-03-28
  Estų psichologų sukurti „Tripod“ testai spėjo tapti žvaigžde ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Lietuvoje šių testų pavadinimas yra girdėtas daugeliui kada nors į darbo poziciją kandidatavusių žmonių ar darbuotojo ieškojusių personalo specialistų. Tad kuo „Tripod“ testai ypatingi ir kaip jie šiandien prisideda prie sklandesnio darbuotojų atrankų proceso? Kas yra „Tripod“ testas? „Tripod“ testais yra vadinami standartizuoti, objektyvūs metodai, kurių taikymas suteikia galimybę pamatuoti laike nekintančias kandidato į darbo vietą savybes. Šių testų naudą jaučia ne tik darbdaviai, bet ir potencialūs darbuotojai – atlikę „Tripod“ testus jie turi galimybę suprasti, ar darbo pozicija suderinama su jų asmeninėmis savybėmis. Ką ...
 • Ką privalu turėti namų vaistinėlėje?

  2023-03-28
  Kiekvienas savo namuose privalo turėti vaistinėlę. Klaidinga manyti, kad pirmosios pagalbos vaistinėlė namuose nėra reikalinga, nes esate tikri savo namų saugumu. Vis dėlto, niekada negalite žinoti kokia nelaimė gali nutikti jūsų namų erdvėje. Visada turėdami svarbiausių vaistų ir pirmajai pagalbai suteikti reikalingų įrankių galėsite jaustis ramiau. Atsitikus nelaimingam įvykiui kiekvienas žmogus skirtingai reaguoja į stresinę situaciją. Vieni geba išlaikyti šaltą protą ir suteikti pagalbą nukentėjusiam, o kiti pasimeta ir negali blaiviai mąstyti. Dėl to, privalu pasirūpinti medikamentais, kad galėtumėte pagelbėti įvairiose situacijose. Namų vaistinėlė privalo būti pritaikyti visų šeimos narių poreikiams. Būtina atsižvelgti į jų amžių, turimas ligas, alergijas ir ...
 • Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?

  2023-03-28Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?
  Kaip jau sako ir rodo pavadinimas, šviežiai spaustos sultys yra neįtikėtino kiekio maistinių medžiagų rezervas mūsų maistui. Pagamintas iš itin daug vitaminų ir mineralų turinčių ingredientų, šis gėrimas padeda organizmui visada išlikti sveikam ir sureguliuotam kasdieniuose procesuose, be to, kadangi yra visiškai vegetariškas, jame nėra laktozės ir cholesterolio, mitybos mokslas nurodo, jog idealiai tinka veiksmingiausios dietos metu. Vienas iš pagrindinių šio recepto komponentų yra puikus vaisių ir daržovių derinys, kad kasdieniame gyvenime būtų daugiau nuotaikos ir energijos. Tokie ingredientai kaip apelsinas, morkos, agurkas, melionas ir citrina kartu sukuria ne tik gerą sveikatą, bet ir neišmatuojamą skonį ragaujantiems. Ir geriausia, kad šis stebuklas ...
 • Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai

  2023-03-28Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai
  Diržas yra ne tik praktiška garderobo dalis, bet ir stilingas aksesuaras, kuris gali suteikti jūsų aprangai papildomos elegancijos ir stiliaus. Moteriški diržai yra populiarus aksesuaras, kuris tinka prie bet kokios aprangos – nuo kasdieninių džinsų iki vakarinių suknelių. Tačiau, jei Jums kyla problemų kur įsigyti gražų, įdomų ir stilingą diržą, kuris galėtų būti puiki Jūsų aprangos dalis, tai siūlau pasinaudoti internetinės svetainės kuri prekiauja šiai aksesuarais paslaugomis: bagsandmore.lt, nes tik čia rasite kokybiškų diržų pasirinkimą už priimtiną kainą. Moteriški diržai yra universalus pasirinkimas, kuris tinka prie bet kokios aprangos. Jie gali būti paprasti ir minimalistiški arba ryškūs ir dekoratyvūs. Tai priklauso ...
 • Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį

  2023-03-28Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį
  Plieninio angaro statyba, iš pirmo žvilgsnio, yra sudėtingas statybos procesas, tačiau įsigilinus į tam tikrus aspektus, tai neturėtų kelti nei baimės, nei nerimo. Yra daugybė savo srities specialistų, kurie gali jums padėti priimti geriausius sprendimus, todėl stambūs statiniai jūsų verslui neturėtų būti priimti skubotai – visada galima domėtis, konsultuotis bei tartis su savo sritį gerai išmanančiais žmonėmis. Dažnai žmonės klausia, kokias savybes turi atitikti kokybiškas plieninis angaras? Šiame straipsnyje aprašysime kelias pagrindines taisykles, kurių reikia nepamiršti projektuojant ir statant plieninę konstrukciją – angarą. Jei bent iš dalies vadovausitės mūsų patarimais, kaip investuotojas galėsite džiaugtis naudingu ir pigiai statomu bei eksploatuojamu plieniniu ...
 • Viskas, ką svarbu žinoti apie pavojingų krovinių gabenimą

  2023-03-28Viskas, ką svarbu žinoti apie pavojingų krovinių gabenimą
  Viskas, ką svarbu žinoti apie pavojingų krovinių gabenimą Logistinė veikla kelia įvairių rūšių rizikas ir vežėjų pareiga yra stengtis jas kiek įmanoma sumažinti. Vežant pavojingus krovinius, svarbu laikytis tam tikrų taisyklių, kurios garantuotų krovinio saugumą ir priežiūrą. Taigi, jei transportavimas vyksta netinkamai, kyla pavojus, kad bus padaryta žala aplinkai ir žmonių gyvybei. Todėl reikia būti atsargiems tiek sandėliuojant, tiek tvarkant ir transportuojant krovinius. Kas yra pavojingų krovinių vežimas? Nacionalinio transporto infrastruktūros departamento duomenimis, pavojingų krovinių vežimas – tai aplinkai ir žmogui kenksmingų cheminių, biologinių ar radiologinių produktų judėjimas. Taigi, kaip saugumo priemonė, gaminiai klasifikuojami pagal jų pobūdį: sprogmenys, dujos, degūs skysčiai, degios kietosios medžiagos, ...
 • Suteikite veidui švytėjimo su hialurono serumu

  2023-03-28Suteikite veidui švytėjimo su hialurono serumu
  Hialurono rūgštis yra žmogaus odos statybinė medžiaga, o laikui bėgant jos kiekis mažėja, o tai pagreitina odos senėjimo procesą. Verta reguliariai naudoti kosmetikos produktus su hialurono rūgštimi, kad būtų užtikrintas tinkamas jos drėkinimas, elastingumas bei jaunatviška odos išvaizda. Kaip hialurono rūgštis veikia odą? Šios medžiagos buvimas odoje pirmiausia suriša vandenį dermoje. Praktiškai tai reiškia, kad hialurono rūgštis, pasižymi šiuo pažangiu vandens surišimo gebėjimu ir veikia kaip kempinė, išlaiko drėgmę odoje, taigi ir tinkamą jos drėkinimą. Didelis kiekis hialurono rūgšties odoje daro ją elastingą, stangrią ir lygią. Oda atrodo jaunatviškai, sveikai ir gerai. Deja, su amžiumi hialurono rūgšties koncentracija odoje pamažu mažėja ir ...
 • Buvo namas – ir namo nėra

  2023-03-28Buvo namas – ir namo nėra
  Daiva KLIMAVIČIENĖ Marijampoliečiai mato tiesiog akyse besikeičiantį miestą. Štai visai neseniai J. Dailidės g. (netoli „Sodros“ pastato) dar stovėjo žalias, 11 numeriu pažymėtas namas. Vasario mėnesį jo nebeliko, dabar čia – tuščia. Kol kas. Mūsų skaitytojas Algimantas klausia: „Kodėl? Dabar ši vieta – tarsi atvira burna su išmuštu dantimi“. Šis namas buvo nugriautas vasario mėnesį. Šioje vietoje stovėjęs namas, pastatytas 1890-aisiais, priklausė UAB „BCB group“ (vadovas – Žydrūnas Buzas). Turbūt ne tik Algimantui, bet ir daugeliui įdomu, kas gi čia bus statoma? Kaip „Suvalkiečiui“ sakė Marijampolės savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Arvydas Bekeris, „tai yra miesto centro zona, kurioje gali ...
 • ND-YAG lazeris – tatuiruočių ir mikropigmentacijos šalinimui

  2023-03-28ND-YAG lazeris - tatuiruočių ir mikropigmentacijos šalinimui
  Populiarėjant tatuiruotėms ir permanentiniam makiažui, išryškėjo ir priešinga tendencija – padaugėjo norinčių atsikratyti šio pigmento. Tai reiškia, kad grožio salonų savininkams prasminga plėsti paslaugų sąrašą ir pagalvoti apie neodimio lazerio pirkimą. Jis ne tik puikiai susidoroja su nepageidaujama pigmentacija, bet ir leidžia atlikti mikropigmentacijos seansus. Išsamiai suprasime, kaip pasirinkti neodimio lazerį ir į kokius parametrus atkreipti dėmesį perkant. ND-YAG lazeris – veikimo principas Neodimio tatuiruočių šalinimo lazeris priklauso kietojo kūno lazerinių spindulių klasei. Prietaiso aktyvioji terpė yra itrio aliuminio granato (YAG) kristalas, legiruotas neodimio jonais. Neodimio kristalas tarnauja kaip spinduliuotės aktyvatorius, o YAG yra matrica. Neodimio veikimo principas pagrįstas homogenine fototermolize. Itin ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.