------------------------------------
190px
------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Komiksų kultūra sudomino marijampoliečius

Vasaros pradžioje surengtos kūrybinės dirbtuvės sulaukė didžiulio vaikų susidomėjimo.Marijampolės Draugystės bibliotekoje didelio lankytojų, ypač moksleivių, jaunimo, susidomėjimo sulaukė įsteigta komiksų lentyna ir praktinė veikla, pritraukianti besidominčius komiksų kultūra, iliustracijų piešimu, pieštine animacija. Visa ši išvystyta veikla – šios bibliotekos darbuotojos Ievos Gvazdaitytės iniciatyvos ir darbo rezultatas.
Pati besidominti komiksais ir prisidedanti prie jų kūrimo, sukaupusi namuose nemažą šios srities bib­lioteką, Ieva sako panorusi kūrybine patirtimi ir turimomis knygomis pasidalinti su skaitytojais. Todėl iš namų savo kolekciją perkėlė į biblio­teką, kur veikia komiksų skaitykla – šiam tikslui pastatyta speciali šio žanro literatūros lentyna. Joje – arti 200 komiksų knygų, nemažai iš jų – kūrybinę vertę turintys, kai kurie ir komiksų aukso fondui priklausantys šio žanro knygų egzemplioriai. Mat Ieva – puiki komiksų žinovė, tad turi kompetencijos atrinkti tai, kas vertinga.
Taigi dabar ši biblioteka – ko gero, vienintelė vieta Marijampolėje, kur galima užsukti paskaityti komiksų. Kai kurias knygeles galima parsinešti į namus, bet ne visas – kolekcija labiau atlieka skaityklos funkcijas. Dauguma komiksų yra lietuvių kalba (išversti arba lietuvių autorių), tačiau yra anglų bei kitomis kalbomis. Ieva džiaugiasi, kad žmonės domisi, ypač komiksai patrauklūs vaikams, jie užsidega noru ir patys kurti.
Įsigilinusi į komiksų kultūrą, Ieva Gvazdaitytė įgytomis žiniomis panoro pasidalinti su bibliotekos lankytojais.Pati Ieva yra įgijusi ir patirties kurti komiksus – to mokėsi tarptautinėje šiam menui skirtoje rezidencijoje.
Įdomu, kuo šis žanras pakerėjo idėjos iniciatorę. „Komiksai man patrauklūs vizualiu pasakojimo būdu, – sako Ieva. – Jie – įtaigi kūrybos raiška, kartais – įtaigesnė, subtiliau ir aiškiau galinti perteikti mintis ir idėjas, negu tekstas. Kai kurie žmonės mąsto vizualiai, pastebėjau, kad tai ypač būdinga vaikams. Netgi tie, kurie nemėgsta skaityti knygų, o su šiuolaikiniais vaikais visaip būna, į komiksus pasineria greitai. Jie puikiai supranta vaizdus, manau, juos skaitydami, bandydami kurti, lavinasi. Komiksų kultūra vystėsi, tobulėjo, šiuo žanru pateikiamos, aktualios idėjos, mintys“.
Draugystės bibliotekoje esanti komiksų lentyna traukia ir vaikus, ir suaugusius.Nereikėtų pamiršti, kad komiksai skirti ne tik vaikams, dažnai jie gvildena rimtas, netgi globalias temas. Lietuviškų komiksų kultūra suklestėjo, kuomet Kaune, berods, 2011 metais įsisteigė organizacija „Kitokia grafika“. Ji užsiima šios kultūros sklaida, rengia kūrybines dirbtuves, turi savo spaustuvę – autoriai gali atsispausdinti savo sukurtas knygeles. Šios organizacijos iniciatyva į lietuvių kalbą išversti pasaulio komiksų bestseleriai. Išleista ir lietuvių autorių kūrinių. Beje, didelio populiarumo sulaukė iš Marijampolės kilusios Gerdos Jord sukurta komiksų knyga.  Ieva savo patirtimi dalijasi ir organizuodama edukacinius renginius bibliotekoje. Birželio mėnesį parengusi projektą vaikų užimtumo tema surengė komiksų ir animacijos stovyklą vaikams. Susidomėjusių buvo tiek daug, kad, deja, priimti galėjo tik trečdalį norinčių. Lankytojai keitėsi pamainomis, užsiėmimai trukdavo po 3–4 valandas porą kartų per savaitę. Iš viso juos lankė 25 pradinių klasių amžiaus vaikai. „Pirmą savaitę kūrėme komiksus ir gaminome jų knygeles, – pasakoja Ieva. – Antrą savaitę kūrėme animaciją, trečią – animacines knygeles, o ketvirtą buvo surengtos superherojų dirbtuvės. Vaikams labai patiko, visi buvo labai motyvuoti. Po to surengėme parodą.“
Tai ne pirmas atvejis, kai biblio­tekoje vyksta kūrybinės dirbtuvės, rengiamos parodos, į veiklą įtraukiami vaikai.
Draugystės bibliotekai vadovaujanti Danutė Lukšienė sako labai besidžiaugianti jaunos darbuotojos idėjomis ir veiklumu. Tik šiai jaunimą pritraukiančiai veiklai norėtųsi ir finansinės paramos. Ne visiems projektams pavyksta laimėti finansavimą, daug ką Ieva daro savo priemonėmis. Be to, užsiėmimus rengia nemažindama savo darbo krūvio, aukodama laisvalaikį, todėl norėtųsi, kad būtų ir finansiškai atlyginama. Bet net ir laimėjus finansavimą projektui, lėšos būna skiriamos tik priemonėms, atlygis rengėjai ir įgyvendintojai nenumatomas. „Manau, kad tokios iniciatyvos turėtų sulaukti ne tik moralinio įvertinimo ir palaikymo“, – pastebėjo bibliotekos vedėja.
Ateityje ketinama plėsti komiksų skaityklą ir veiklos spektrą. Taigi suaugusieji renkasi į skaitančių šeimų klubą „Obuolys nuo obels“, o vaikai – į jiems patinkančius kūrybinius užsiėmimus, juos traukia komiksų lentyna.

Jolanta RAČAITĖ

Nuotraukos iš Ievos GVAZDAITYTĖS archyvo

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.