------------------------------------
190px
------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Paminėjo Pasaulinę poezijos dieną

Jaukioje aplinkoje, primenančioje, kad jau arti pavasario šventės, skambėjo poezija, muzika, dainos...Kovo 21-ąją Kalvarijos miesto bendruomenė, vadovaujama pirmininko Algirdo Petro Valentos, bendruomenės namuose paminėjo Pasaulinę poezijos dieną. Į popietę susirinko nemažas būrys neabejingų meniniam, dvasingam žodžiui žmonių, Kalvarijos literatų klubo „Rasa“ nariai Šarūnas Sėjūnas, Asta Jankeliūnienė, Daiva Martinjanovienė, Vilija Vilkelienė, šių eilučių autorius… Valdybos narė Valerija Rašimienė, kuri vadovavo renginiui, žodį suteikė klubo „Rasa“ pirmininkui Šarūnui Sėjūnui. Jam paskaičius eilių ir pristačius savo kūrybą, kiti literatai bei bendruomenės nariai skaitė ir savo, ir kitų autorių eiles. Tai Renata Venslovienė, Lina Labalaukienė, Aldona Venclovienė, Anelė Marcelionienė. Savo vyro eiles apie Lietuvą padeklamavo Natalija Venslovienė, Romualdas Venslova paskaitė giminaitės literatės humoristinį kūrinėlį. Popietės dalyviai uždavinėjo literatams klausimus apie pirmuosius žingsnius kūryboje ir pačią kūrybą. Intarpuose skambėjo muzika ir lyrinės dainos, salėje vyravo pakili dvasinė nuotaika. Susirinkusieji kiekvienam dalyviui negailėjo plojimų. O baigiantis popietei, kuri tęsėsi gana ilgai, Valerija Rašimienė ir Algirdas Petras Valenta skaitovams įteikė gėlių. Pirmininkas pasidžiaugė dvasingu renginiu ir nuoširdžiai dėkojo visiems už dalyvavimą. Palinkėjo stiprios sveikatos, sėkmingų metų ir pasveikino su artėjančiomis šv. Velykomis.
Edmundas VENSLOVA
Algirdo VALENTOS nuotrauka

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.