Nauda vartotojams, visuomenei ir visai valstybei yra neabejotina (Eksperto komentaras)

Dr. Mantas MARČIUKAITIS, Lietuvos energetikos instituto Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos vyr. mokslo darbuotojas Aš matau du elektros energijos tiekimo ir kainų liberalizacijos aspektus: Lietuvos įsipareigojimų ES įgyvendinimas, o tai greičiausiai yra viena svarbiausių tokių pokyčių varomųjų jėgų, ir patrauklumas vartotojams. Net jeigu rinka liberalizuojama tik dėl to, kad turime įsipareigojimus iki 2023 m. ES, nauda vartotojams, visuomenei ir visai valstybei yra neabejotina. Pirmiausia dėl to, kad lengvinamas perėjimas prie švaresnės energijos gamybos, didinamas energijos tiekimo saugumas, mažinama CO2 emisija. Liberali elektros tiekimo rinka yra ir vienas iš pažangios, modernios valstybės ir visuomenės požymių, nes atsisakoma elektros tiekimo monopolijos ir pereinama prie lanksčios, išmanios ir, svarbiausia, švaresnės energijos tiekimo sistemos. Kartu skatinama ir tvari elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. Visa tai stip-riai koreliuoja su bendra ES energetikos politika (Europos Žaliuoju kursu), spartina Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimą ir prisideda prie visuomenės atsakingumo didėjimo, technologinės pažangos. Galbūt tai

Skaityti toliau… »